Informácia pre žiakov a rodičov ohľadom celoplošného testovania COVID 19 a možných dopadov na prezenčné vyučovanie

V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19. Vedenie ZŠ Štrba  odporúča, aby sa predmetného testovania zúčastnili všetci žiaci vo veku od 10 rokov. Vedenie školy odporúča zúčastniť sa testovania všetkým žiakom od veku 10 rokov, aj … Continue reading

Rodičovské združenie

         Vážení  rodičia,          v situácii, ktorá momentálne pretrváva, sa v úvode školského roka  neuskutoční  plenárne rodičovské združenie.   Triedne rodičovské združenie sa uskutoční  30.9. 2020 (streda) o 16.00 hod. Za dodržiavania  hygienických a epidemiologických opatrení, by sme využili aj na voľbu … Continue reading

Aktualizované vyhlásenie o bezinfekčnosti

          Vážení rodičia,           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva aktualizované Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.           Pripomíname, že toto vyhlásenie je žiak povinný do školy priniesť v prípade, ak chýba, resp. je mimo svojej triedy 3 … Continue reading

Začiatok školského roka 2020/2021

          Vedenie Základnej školy Štrba oznamuje žiakom, že otvorenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 2. 9. 2020. Pre žiakov 1. ročníka  o 8:30 hod. a pre žiakov  2.-9.ročníka  o 9:00  v triedach.           Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi Vyhlásenie … Continue reading