Úspech našej žiačky v celoštátnom kole na geografickej olympiáde!

Geografická olympiáda je postupová súťaž, ktorá začína  školským, pokračuje okresným, krajským až po celoštátne kolo. Súťažiaci sú rozdelení podľa ročníkov do troch kategórií.  Obsahom súťaže je v prvej časti vedomostný test pozostávajúci z monotematického celku a z rôznych tém bez pomoci atlasu, druhá časť … Continue reading