Florbalový turnaj

V závere školského roka, 28. júna, zorganizovali žiaci 9. ročníka florbalový turnaj o „Pohár riaditeľky školy“. Turnaj každoročne organizujú práve žiaci končiaceho ročníka, tentokrát bol výnimočný tým, že bol jubilejný – dvadsiaty. Organizovanie turnaja prerušilo len covidové obdobie. Deviataci sa … Continue reading

OZNAM! Kontá pre zákonných zástupcov budúcich prvákov v šk. roku 2023/2024

Rodičom a zákonným zástupcom budúcich prvákov boli v týchto dňoch odoslané na poskytnuté emailové adresy prihlasovacie údaje do školského informačného systému Edupage www.zsstrba.edupage.org  Do školského informačného systému sa môžete prihlásiť cez webovú stránku www.zsstrba.edupage.org alebo cez nainštalovanú aplikáciu na smartfóne. … Continue reading