Projekt Nadácie SPP – Neseď doma, poď s nami športovať

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Grantový program: Športuj aj Ty! 2022
Názov projektu: Neseď doma, poď s nami športovať
Predkladateľ projektu: Športový klub Štrba
Realizácia podporených projektov: máj – október 2022
Základná škola v Štrbe sa zapojila do realizácie projektu ako partner.

Stručná charakteristika projektu:

Beh na lyžiach má v Štrbe dlhodobú tradíciu. Výhodou je lokalita a podmienky, keďže športový Areál snov v Mlynickej doline na Štrbskom plese je vzdialený len pár minút jazdy autom.

Naším cieľom je priviesť čo najviac detí k športu, k pohybovým aktivitám a naučiť ich zmysluplne tráviť svoj voľný čas a viesť ich hravou formou k osvojeniu si poznatkov o vplyve pohybu na zdravie. Taktiež rozširovať teoretické poznatky o dôležitosti zdravej, vyváženej stravy a pitnom režime. Do športovej prípravy sme chceli zapojiť aj deti z Ukrajiny. Okrem primárnych zdravotných výhod, pomáha športovanie aj v procese socializácie, deti nadväzujú nové priateľstvá, učia sa pravidlám a fungovaniu v kolektíve, zodpovednosti, pravidelnému režimu, vzájomnej tolerancii a zvládaniu športových súbojov v duchu „fairplay“. V športe nadobudnutésociálne hodnoty a formy správania si tak môžu mladí športovci prenášať aj do bežného života.

Využívame atletický beh, cyklistiku, kolobežky, kolieskové korčule, turistiku, pohybové hry, gymnastiku, kondičné, rovnovážne a kompenzačné cvičenia. Prostredníctvom strečingových, gymnastických a kompenzačných cvičení dbáme na správne držanie tela. Športovými hrami chceme podporiť ich prirodzenú súťaživosť. Učíme deti zvládať prehry, ale aj tešiť sa  z výhry a nebyť pritom namyslený a povýšenecký. Spestrením a zúročením športovej prípravy boli účasti na bežeckých pretekoch, kde si svoje sily mohli porovnať s rovesníkmi z iných klubov.

Schválený finančný príspevok je 1000 eur.