Olympijský odznak všestrannosti 2023/2024

Dňa 13.2. sme vyhodnotili a odovzdali žiakom získané certifikáty a odznaky v projekte Olympijský odznak všestrannosti (OLOV). OLOV je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Cieľovou skupinou boli žiaci 6.-9.ročníka základných škôl.Za výkony žiaka … Continue reading