Tatranská bežecká juniorská séria

Dňa 11.11. 2023 Tatranská bežecká juniorská séria 2023 pokračovala finálovým kolom v Tatranskej Lomnici v jazdeckom areáli Kolbisko.
Aj napriek chladnejšiemu počasiu sa na štart postavilo množstvo pretekárov a medzi nimi aj žiaci našej školy.O celkovom víťazovi celej série rozhodlo 5 najlepších bodových výsledkov.Výsledky: https://pretekaj.sk/tbjs2023

Všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalších súťaží. (Mgr. T. Gemza)

Svetový deň behu

Dátum 5. november sa už každoročne spája so Svetovým dňom behu. V roku 1999 ho založil bežec Bill McDermott s cieľom podporiť boj proti chudobe vo svete. Prečo je forma pomoci práve beh? Z jednoduchého dôvodu – beh je najrozšírenejšia a najobľúbenejšia športová aktivita a spolu s chôdzou patrí k najprirodzenejšiemu pohybu človeka. 
 
Aj naša škola  podporila túto celosvetovú akciu v pondelok 6.11. 2023. Žiaci odbehli jeden dopredu určený okruh. Okrem behu boli pre žiakov pripravené besedy a iné aktivity.Triedy od prvého po piaty ročník absolvovali dopravnú výchovu, kde im základy vysvetlili príslušníci obecnej polície v Štrbe. Teoretické znalosti zdravotnej prípravy si prešli v triede so svojimi triednymi učiteľmi a praktickú ukážku s pani zástupkyňou Beatkou Pastuchovou, ktorej asistovali žiačky deviateho ročníka. Na záver žiakom na futbalovom štadióne hasiči z Národnej diaľničnej spoločnosti v Mengusovciach predviedli hasičské auto, jeho možnosti, vybavenie a ukážku práce v teréne.
Triedy od šiesteho po deviaty ročník absolvovali besedy, do ktorých sa mohli v závere hodiny zapojiť svojimi otázkami. Pán Jaroslav Švorc, bývalý predseda a stály člen Tatranskej horskej služby – dobrovoľný zbor, deťom priblížil, ako sa majú správať v horách, čo robiť v prípade úrazu, čo je potrebné sledovať pred vyrazením na turistiku, čo zbaliť do batoha, prečo je zimná uzávera chodníkov v Tatrách.
Mjr. Marián Lopuch z Hasičského a záchranného zboru SR žiakom priblížil prácu hasičov. Prezradil, pri akých udalostiach zasahujú, ako sa zachovať pri rôznych havarijných situáciách, ako volať na tiesňovú linku, ako uhasiť vzniknutý požiar.
Teoretické i praktické ukážky poskytnutia predlekárskej prvej pomoci v rôznych situáciách prišli ukázať študenti Strednej zdravotníckej školy v Poprade. 
Všetci žiaci v tento deň odbehli dokopy približne 100 km.Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému a príjemne strávenému dňu. (text: Mgr. T. Gemza, foto: kolektív učiteľov)
 
VIAC FOTO TU
 

Piataci navštívili štrbskú drevenicu

Žiaci 5.rocnika v rámci vyučovacieho procesu navštívili národnú kultúrnu pamiatku v nasej obci – štrbskú drevenicu. Cieľom návštevy bolo spoznávať kultúru a tradície našich predkov. Ich každodenný život, kroje, prácu, obydlie. Žiakov tato pamiatka veľmi zaujala.  Pani Marecová im veľmi ochotne odpovedala na všetky otázky, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. (Mgr. M. Garajová)
 

Laki’s town – divadelná inscenácia

Laki’s town, divadelná inscenácia v anglicko-slovenskom prevedení nám ukázala mesto, ako ho nepoznáme. Miesta, ktoré sú na prvý pohľad nudné, odkryli svoje fantastické príbehy. Herci divadla ZkuFraVon doslova vtiahli do deja aj našich žiakov. Popri zábave sme sa navyše naučili niečo nové z angličtiny (a ani to nebolelo). Už teraz sa tešíme, čo pre nás pripravia nabudúce! (text: Mgr. J. Zajacová, foto: Ing. J. Foltín, Mgr. J. Zajacová)

Návšteva hrobu Jozefa Kajabu

Pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých žiaci našej školy navštívili miestny cintorín. Položením kytice a zapálením sviečok si uctili pamiatku vojaka Jozefa Kajabu, ktorý padol na území našej obce pri oslobodzovacích bojoch v 2. svetovej vojne. Taktiež si uctili aj pamiatku neznámeho vojaka. Touto návštevou sme si chceli pripomenúť odkaz našich predkov, ktorí zomreli za našu slobodu a na ktorých ani dnes nezabúdame.(Mgr. M. Garajová)

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka

Dňa 26. 10. 2023 sa na našej škole uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka. Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť, nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady.
Touto cestou chceme pochváliť všetky deti, ktoré s veľkých nasadením a odhodlaním podávali skvelé výkony pri plnení stanovených úloh. (Mgr. T. Gemza)

Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.Tento rok sa na našej škole vyzbieralo 158,51 €. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec. (Mgr. M. Garajová)