Plavecký výcvik žiakov 4. ročníka

Plavecký výcvik prebiehal v termíne od 7. – 17. 6. 2022, na plavárni vo Svite. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov 4. ročníka. Výcvik absolvovali pod vedením inštruktorky plávania a dozor vykonávajúcich učiteliek- ja a Katka. Žiaci sa venovali základným plaveckým zručnostiam ako splývanie, ponáranie, dýchanie do vody a skoky do vody. Počas výcviku sa učili 2 základné plavecké spôsoby- kraul a znak. V záverečný deň všetci žiaci preukázali svoje získané zručnosti v obidvoch plaveckých spôsoboch v plaveckom bazéne. Žiaci boli odmenení diplomom a malou sladkosťou. (Mgr. J. Vrbenská)

Výlet – Štěpánkovice

V dňoch 3. 6. 2022 – 5. 6. 2022 žiaci 6.B, 7. a 9. ročníka absolvovali výlet v Štěpánkoviciach. Žiakov čakal pestrý program v podobe privítania, otvorenia nového ihriska a účasti na športovom podujatí. Navštívili sme aj Banícke múzeum Landek Park a Červený zámok v Hradci na Moravici. Žiaci boli s výletom veľmi spokojní, pričom v závere boli odmenení malými darčekmi.

Dňa 4. júna sa v Štěpánkoviciach uskutočnilo slávnostné otvorenie nového štadióna, ktorého súčasťou bola aj súťaž atletického štvorboja. Pozostával z disciplín: beh na 60 m, skok do výšky, skok do diaľky a vytrvalostný beh. Súťažili osemčlenné tímy, tvorené zo štyroch dievčat a štyroch chlapcov.
Našu školu reprezentovali: Dáša Juhásová, Lucia Slanináková, Karolína Blahová, Timea Kovárová, Šimon Janko, Dávid Kašša, Matej Juhás a Vratko Sorger. Žiaci podali skvelý výkon a obsadili 3. miesto. Na záver dňa sa ešte zapojili do štafetového behu dvanásťčlenných tímov. K tímu sa do štafety pridali ešte Mária Viktória Kaššová, Veronika Simová, Matúš Janko a Nela Garajová.

Prekážkový beh Malý Sparťan – Štrbské pleso 3. 6. 2022

Dňa 3. júna zorganizovala naša škola na Štrbskom Plese preteky škôl v prekážkovom behu detí. Celkovo pretekalo 10 škôl a 301 detí z okolitých obcí (Východná, Liptovský Hrádok, Šuňava, Vikartovce, Spišské Bystré, Tatranská Lomnica, Ždiar, Liptovská Teplička a Štrba). Pretekov sa zúčastnili dievčatá aj chlapci v jednotlivých kategóriách podľa roku narodenia (2006 – 2015), celkovo bolo 20 kategórií. V každej kategórií sa mohol zúčastniť jeden reprezentant z jednej školy. Za každé umiestnenie získal žiak bod pre svoju školu a na záver podujatia bolo vyhlásenie najlepšej školy s najväčším počtom bodov. Žiaci našej školy štartovali všetci, no bodoval len najlepšie umiestnený v kategórií. Výsledková listina škôl, Výsledková listina žiakov

Počasie v horskom prostredí nám prialo, deti sa zabavili a zašportovali si. Charakter pretekov umožnil deťom sa zmočiť, aj zablatiť, čo v nich vyvolalo väčšiu zábavu a chuť pretekať. Na základe ohlasov a nadšenia detí chceme v takýchto pretekoch pokračovať. Predbežný termín pre nasledujúci ročník prekážkového behu detí je stanovený na 2. júna 2023 (piatok). Video a fotografie z podujatia.

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom za poskytnutú finančnú a materiálnu podporu. 

Športový klub Štrba, Obec Štrba, Poľnohospodárske družstvo Štrba, Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba, Olympijsky klub Vysoké Tatry, Blumental -Ústav sociálnej, komunitnej a zdravotnej starostlivosti, n.o., Školská jedáleň pri ZŠ Štrba, Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor, Minfar. cz – špedičná firma, Concrete – príprava stavebnej výroby- Michal Baláž, Rodičovské združenie pri ZŠ Štrba, Potraviny Šerfel, Tatrapeko- Lippek Liptovský Mikuláš, Pizzeria Sorrriso – Svit (www.pizzeriasorriso.sk), Vysoké Tatry | Tatry mountain resorts, a.s., Dobrovoľný hasičský zbor Štrba, Kofola, Mattoni, Hotel Patria Štrbské Pleso

(text: Mgr. T. Gemza, foto: Mgr. M. Šteučeková, Mgr. T. Gemza, Obec Štrba, video: Matúš Jančík)

Škola v prírode

V dňoch 15. – 20. 5. 2022 sa žiaci 2. – 4. ročníka zúčastnili školy v prírode v rekreačnom stredisku Malinô Brdo. Prekrásne prostredie Veľkej Fatry priam lákalo na prechádzky a turistické vychádzky. Deti preskúmali okolie Hotela Malina, v ktorom boli ubytované. Prešli sa Vlkolínskymi lúkami a navštívili osadu Vlkolínec. Na náučnom chodníku Medvedia cesta v Hrabovskej doline sa oboznámili so životom medveďa hnedého. Zvládli aj dlhšiu turistickú vychádzku po Obrovej ceste, ktorou sa dostali až do Čutkovskej doliny. Na besede so zdravotníčkou sa dozvedeli, čo znamená poskytnúť niekomu prvú pomoc a s nadšením sa zapájali i do praktických aktivít. Trochu adrenalínu zažili pri lezení po prekážkach v lanovom parku Tarzánia. Okrem výletov sa deti zabavili pri opekačke, na diskotéke, pri vedomostnom kvíze, skoku vo vreci či iných športových aktivitách.

Deti výborne zvládli odlúčenie od rodiny, hoci u väčšiny to bolo po prvýkrát. Domov sa vrátili obohatené o nové vedomosti a veselé zážitky. (Mgr. M. Šteučeková)

IT Fitness 2022

IT Fitness Test je najväčší a najkomplexnejší test IKT zručností na Slovensku s vyše 300 000 respondentmi za posledných 10 rokov. Tento rok sa jeho certifikačná časť na Slovensku koná od 26. apríla do 31. júla, spolu s testovaním v ďalších krajinách Vyšehradskej skupiny. Ide o overený spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytne skutočný obraz o úrovni IT zručností testovaného respondenta. Úspešní riešitelia naviac postupujú do losovania o hlavnú cenu – Xbox Series X a desiatky ďalších skvelých cien.

Na našej škole sa do testu zapojili žiaci 8. a 9. ročníka. Najlepší výsledok (95%) z testu dosiahla Alenka Gregušková – 8. ročník, výborné výsledky dosiahli tiež Matúš Kuruc – 8. ročník (85%) a Matúš Janko – 9. ročník (85%), ďalší úspešní riešitelia boli: Oliver Kostolány, Tomáš Mihálik, Filip Baláž, Simona Kurucová – žiaci 8. ročníka. Úspešní žiaci boli odmenení diplomom a 3D modelom podľa vlastného výberu. (Ing. J. Foltín)

NEPLYTVAJ ENERGIOU! – Vyhodnotenie žiackych prác

Dňa 19. 5. 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému: Neplytvaj energiou!

Cieľom tejto prednášky bolo upozorniť na dôležitosť zmeny návykov pri spotrebe energie v obytných budovách. V našej škole ju absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka a týkala sa:

  • vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti budov
  • naučiť žiakov ako neplytvať energiou v domácnostiach, ako byť zodpovedný a ohľaduplný k prírode
  • vybudovať v nich pocit užitočnosti, ako sa podieľať na znižovaní nákladov za energiu vo svojej rodine 
  • rozvinúť v nich záujem o ochranu klímy a planéty. 

Dňa 30. 5. 2022 prebehlo vyhodnotenie žiackych prác, v ktorých mali žiaci danú problematiku spracovať do formy eseje/úvahy. Veľmi pekné práce napísali:  Alenka Gregušková, Tomáš Mihálik, Zina Pantůčková – 8. ročník, Mária Viktória Kaššová – 9. ročník, celkovo najlepšiu prácu napísala Natália Halčinová – 8. ročník. Práce žiakov si môžete pozrieť TU.

Úspech našej žiačky v celoštátnom kole na geografickej olympiáde!

Geografická olympiáda je postupová súťaž, ktorá začína  školským, pokračuje okresným, krajským až po celoštátne kolo. Súťažiaci sú rozdelení podľa ročníkov do troch kategórií.  Obsahom súťaže je v prvej časti vedomostný test pozostávajúci z monotematického celku a z rôznych tém bez pomoci atlasu, druhá časť testu je zameraná na praktické zručnosti v práci s atlasom a mapou, na orientáciu v teréne z predpísanými pomôckami.

Školské a okresné  kolá geografickej olympiády (GO) tento školský rok prebiehali on line formou. Do školského kola sa úspešne zapojili 3 žiaci ôsmeho ročníka: Alena Gregušková, Daniela Jančulová a Oliver Kostolány. Všetci traja postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo vo februári. Všetci 3 žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi aj v tomto kole  a Alenka Gregušková v tejto kategórii dokonca zvíťazila! Postúpila do krajského kola, ktoré sa konalo 22. 4. 2022 na Základnej škole Prostejovská  v Prešove. Z 36 súťažiacich v jej kategórii E, kde si preverujú vedomosti žiaci 8. a  9. ročníkov boli úspešní už len 14 riešitelia. Alenka nás úspešne reprezentovala aj v tomto kole. Obsadila 4.miesto, ktoré jej zaistilo postup a účasť v celoštátnom kole.

Celoštátne kolo Geografickej olympiády zabezpečuje MŠVVaŠ SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a odbornú stránku súťaže garantuje Slovenská komisia Geografickej olympiády.  Dejiskom celoštátneho kola 50. ročníka Geografickej olympiády (CK GO) sa v dňoch 20.5. – 21.5.2022 stala Tatranská Lomnica. Tu sa stretli najúspešnejší žiaci z krajských kôl GO z celého Slovenska. Pre žiakov bol pripravený atraktívny program. Okrem absolvovania samotných testov žiaci navštívili aj Podtatranské múzeum, obec Gánovce, kostolík v Kežmarku a aj múzeum TANAP-u.

Alenka v Geografickej olympiáde preukázala okrem teoretických znalostí zo zadaných geografických tém aj šikovné praktické zručnosti s mapou. Konkurencia bola veľká. Súťažilo celkom 30 najšikovnejších žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ z rôznych kútov Slovenska. Alenka, aj napriek tomu, že je ešte len žiačkou 8.ročníka obsadila celkovo 15. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou aj v záverečnom celoštátnom kole GO.

Alenke srdečne gratulujeme a pevne veríme, že čas, ktorý obetovala pri príprave na GO neľutuje a že svoje vedomosti  a skúsenosti z olympiády využije aj v budúcnosti. 

(Mgr. Janka Vrbenská)

Deň matiek – 8. 5. 2022

„Mamka moja mamička,

ty si moja hviezdička,

Teba veľmi milujem a lásku Ti sľubujem.“

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým dámam, ktorým patrí titul mamička, maminka, mama, krstná mama, stará mama, skrátka mama. Aj tento rok  sa žiaci 3. a 4. ročníka rozhodli spríjemniť im tento deň. Pod vedením triednych učiteliek pripravili pútavý program, ktorým si ich uctili a potešili. 

„Neexistujú slová vďaky, ktorými by som ti za všetko poďakovala. Si úžasná, výnimočná, jediná a moja…“

(text: Mgr. K. Bendlová, foto: Obec Štrba)

USA krížom – krážom

Nezisková organizácia Seeds pod záštitou MŠ SR si pre našich žiakov deviateho ročníka a štvrtého ročníka SSŠS Elby pripravila interaktívnu prezentáciu s témou – USA krížom – krážom. Prednášku viedla cestovateľka a sprievodkyňa cestovného ruchu online cez zoom a tentokrát po anglicky prezentovala zaujímavé informácie a zážitky z USA. Žiaci sa aktívne zapájali a traja najaktívnejší budú odmenení malým darčekom. (text: Mgr. B. Balejová, foto: Mgr. Balejová, Ing. J. Foltín)