Sv. Mikuláš

Po dlhšej prestávke konečne našu školu navštívil sv. Mikuláš a jeho pomocníci anjeli a dokonca aj čerti. Žiaci si pre sv. Mikuláša pripravili vianočné básne a pesničky, za ktoré boli odmenené malou sladkosťou. Mikuláš odmenil aj našich učiteľov a zamestnancov za ich prácu počas školského roka. (Ing. J. Foltín)

Exkurzia – Tatranská Lomnica

Žiaci 1. a 2. ročníka sa dňa 22.11.2022 zúčastnili exkurzie v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici. S nadšením obdivovali vystavené expozície tatranských živočíchov a rastlín. Prehliadka múzea bola obohatená premietaním filmu, ktorý zachytával život našich vysokohorských spáčov – svišťov. Po exkurzii sa prešli po Tatranskej Lomnici a strávili tak ďalší príjemný deň za múrmi školy. (Mgr. M. Šteučeková)

Európsky týždeň boja proti drogám

Žiaci nasej školy sa v novembri zapojili do Európskeho týždňa boja proti drogám. Cieľom tohto týždňa bolo zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a tiež zvyšovať povedomie o legálnych a nelegálnych drogách .

Na pôde našej školy sme privítali pána Mgr. PhDr. Vladimíra Stanislava, PhD., MPH z OLUP s. r. o. Predná Hora. Počas troch vyučovacích hodín žiakom 6. až 9. ročníka priblížil témy nebezpečenstva užívania drog, hovoril o tom, že náklonnosť k drogovej závislosti môže vzniknúť už v detskom či dospievajúcom veku. Žiaci živo reagovali na rôzne otázky, príklady prednášajúceho. Vyjadrovali svoje názory, poznatky, postoje.

Cieľ besedy: Žiť život bez drog a závislostí s pravými hodnotami v živote ako sú láska, viera, vzťahy, rodina, záľuby…bol  splnený. (text: Mgr. M. Garajová, foto: Ing. Jaroslav Foltín)

„Bubnovačka 2022“

Dňa 18. novembra 2022 sa naša škola zapojila do akcie „Bubnovačka 2022“. Myšlienkou je symbolicky bubnovaním upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenúť v spoločnosti potrebu včasnej prevencie. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme prehliadať a nevnímať ako niečo, čo sa nás netýka. Preto mottom bubnovačky je „Aby bolo deti lepšie počuť“.

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, člen Koalície pre deti Slovenska, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 23 rokov. V tomto roku myšlienka podujatia zaznie Slovenskom a Českom už po deviatykrát.

Prečo bubnujeme práve v novembri? Tento mesiac je mesiacom viacerých dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa:

18. november – Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym zneužívaním,

19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí,

20. november – Svetový deň detí vyhlásený organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Deti bolo tentokrát určite počuť veľmi dobre. Mladší žiaci bubnovali na rôzne nástroje, ktoré používajú na hodinách hudobnej výchovy, a tí starší bubnovali na športových pomôckach (fitlopty, lopty). Videá z podujatia nájdete TU. (Mgr. Tomáš Gemza)

Florbalový turnaj

Dňa 21. novembra 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola súťaže „Super Florbal Pohár“, ktoré sa konalo v Sport centrum Zámoček Poprad Matejovce. V našej skupine sa predstavili tímy zo ZŠ s MŠ Komenského PP, ZŠ s MŠ Švábovce, ZŠ s MŠ Francisciho PP.

Veľká športová hala a plocha florbalového ihriska bola pre viacerých novinkou. Hráči najskôr pôsobili ustráchane, no postupne sa dostali do tempa a vypracovali si gólové príležitosti. Škoda, že šťastenu tentokrát nemali na svojej strane a nepadlo viac gólov.

Žiaci ukázali, že si môžu merať sily aj so žiakmi z iných škôl a vôbec sa za svoje výkony nemusia hanbiť, práve naopak, výborne reprezentovali našu školu. Už teraz sa tešia na ďalšiu účasť. (Mgr. T. Gemza)

Oznam!

Vážení rodičia,

výchovné opatrenia vydávané triednym učiteľom budú po novom zasielané elektronicky cez Edupage. Je ich potrebné podpísať.
Výchovné opatrenia od riaditeľa školy budú zasielané poštou. 

Svetový deň behu

Svetový deň behu spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete. Založil ho bežec Bill McDermott v roku 1999, s ušľachtilým cieľom – podporiť boj proti chudobe vo svete.
Prečo práve beh? Pretože beh, ako pokročilejšia forma lokomócie, teda chôdze, je jednou z najprirodzenejších ľudských schopností. Ide o tú najrozšírenejšiu a najpopulárnejšiu športovú aktivitu. Nemusíte sa učiť žiadnu zložitú techniku, choreografiu ani investovať stovky eur do pravidelných návštev fitnescentier či na výstroj. Stačí si obuť tenisky, obliecť tričko, tepláky a vybehnúť. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa aktívne zapojila aj naša škola a pripomenula si dôležitosť pohybu.
Triedy boli rozdelené do skupín a každá absolvovala všetky pripravené stanovištia. Kvôli nepriaznivému počasiu sme pohybové aktivity absolvovali v dolnej a hornej telocvični. Ďalšiu časť dopoludnia absolvovali žiaci dopravnú výchovu, kde im dopravné základy vysvetlili policajti Obecnej polície v Štrbe. Taktiež absolvovali teoretické i praktické ukážky poskytnutia predlekárskej prvej pomoci v rôznych situáciách, ktoré prišli ukázať záchranári zo Zdravotnej služby z Popradu, Daniel Hudáč a Ľudmila Gavalierová. Pánom policajtom z obecnej polície a záchranárom zo Zdravotnej služby v Poprade za ukážky a prednášky ďakujeme.

V tento deň nešlo o podanie najlepšieho výkonu, ale o dobrý pocit z behu, o zlepšenie nálady a snahu urobiť niečo dobré pre svoje zdravie. (text: Mgr. T. Gemza, foto: kolektív učiteľov)

Ďalšie fotografie z podujatia nájdete TU.

Olympijský odznak všestrannosti

V mesiaci október sa naša škola zapojila do projektu „Olympijský odznak všestrannosti“ (OLOV). Ide o dobrovoľný športový projekt SOŠV realizovaný na školách, ktorý je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. V tomto školskom roku sú školské kolá projektu OLOV určené pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ.

Cieľom projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu, motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.

Projekt prebiehal formou testovania počas hodín telesnej a športovej výchovy. Boli zistené biometrické údaje žiakov– váha a výška. Následne boli žiaci testovaní pomocou batérie šiestich testov, konkrétne skok z miesta, člnkový beh 10x5m, hod plnou loptou 2kg, vytrvalostný beep test, výdrž v zhybe a sed-ľah za 30s. Výsledky testov boli odoslané na vyhodnotenie. Každému výkonu žiaka v každej z vyššie uvedených disciplín sa prideľuje bodové ohodnotenie podľa tabuliek. Tabuľky sú odlišné v závislosti od pohlavia a roku narodenia. Žiaci, ktorí dosiahnu určitú úroveň výsledkov, môžu získať odznak rôznych úrovní (bronzový, strieborný, zlatý). Vyhodnotenie údajov a zaslanie certifikátov a odznakov podľa dosiahnutých výsledkov na školy prebehne do konca januára 2023.

Všetkým k dosiahnutým výkonom blahoželáme. (Mgr. Tomáš Gemza)