AKCIA „ČISTÉ HORY “ 2022

Dňa 23.9.2022 sa žiaci 6., 7. a 9. ročníka zapojili do akcie „ Čisté hory“. Ide o dobrovoľné čistenie  dolín a turistických chodníkov po ukončení letnej sezóny. Počasie nám prialo, bolo chladno, ale príjemne. Vietor nefúkal, občas vykúkalo slniečko.

Pod vedením p. Ľuboša Fabiána zo Štátnych lesov TANAP- u (Ochranný obvod Štrbské Pleso) sme od odpadkov vyčistili turistický chodník na Popradské pleso ( zimnú aj letnú výstupovú trasu). Popri zbieraní odpadu po neporiadnych turistoch nám p. Fabián  zaujímavo rozprával o okolitých lesoch, tečúcich potokoch a žijúcich zvieratách. Na Popradskom plese sme si dopriali krátky oddych na načerpanie síl a malé občerstvenie. Urobili sme si peknú spoločnú  fotografiu. Poďakovali sme sa za spoločnosť a sprievodné slovo p. Fabiánovi. On sa nám poďakoval za našu dobročinnú aktivitu. Vrecia s vyzbieraným odpadom sme nechali na určenom mieste.

Pri chate na Popradskom plese nás už čakal p. PaedDr. Jaroslav Švorc z DZ THZ. Jeho spoločnosť sme si užívali po ceste naspäť. Cesta viedla cez Symbolický cintorín – turistami hojne navštevované pamätné miesto –  na pamiatku tých, čo zahynuli vo Vysokých Tatrách.  Jeho pútavé rozprávanie o nešťastiach v horách, o samotných záchranných akciách nás veľmi zaujalo. V tichosti sme nasávali pietnu atmosféru tohto miesta. Po príchode na odpočívadlo na asfaltovej ceste sme sa ešte s p. Švorcom chvíľu rozprávali. Vďačne nám odpovedal na naše zvedavé otázky. Cestou nadol sme od odpadkov vyčistili aj frekventovanú asfaltovú cestu. S dobrým pocitom, že sme pre naše Tatry urobili dobrý skutok sa naše potulky po tatranských chodníkoch, cestách aj necestách  skončili nástupom do autobusu.

Aj touto cestou sa ešte raz chceme srdečne poďakovať našim obidvom sprievodcom. Ich spoločnosť nás obohatila nielen o zážitky, ale aj o množstvo informácií a hlavne vedomostí.

Ďakujeme veľmi pekne – žiaci a pedagógovia zo ZŠ Štrba. (Mgr. J. Vrbenská) 

Recykluj a vyhraj!

Naša škola sa aj tento školský rok zaregistrovala do 20. ročníka súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s.r.o.  „Recykluj a vyhraj“. Cieľom tejto súťaže je minimalizovať odpad, viesť žiakov separáciou odpadu k ochrane životného prostredia a dávať veciam novú šancu. Súťaž prebieha vo viacerých kategóriách. Žiaci našej školy sa zapoja do dvoch kategórií – zberu hliníkových viečok výrobkov SABI a tetrapakov z čerstvého mlieka SABI.  Umyté a vysušené viečka a tetrapaky odovzdávajte triednym učiteľom počas celej doby trvania súťaže. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu! (Mgr. M. Šteučeková)

Zber zubných kefiek

Nezahadzujte svoje staré zubné kefky do koša – prineste ich do našej školy, kde ich aj tento školský rok budeme zbierať. Za vyzbierané zubné kefky (akejkoľvek značky) získa škola koše na triedenie odpadu vyrobených z recyklovaných kefiek.
Ďakujeme za pomoc! (Mgr. M. Šteučeková)

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 – 5. 9. 2022

  • 8.00 hod. – Slávnostné prijatie prvákov v Obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Štrbe.
  • 9.00 hod. – Slávnostné otvorenie školského roka – horná telocvičňa ZŠ Štrba
  • Školská jedáleň – v prevádzke až od utorka 6. 9. 2022
  • Školský klub detí – v prevádzke až od utorka 6. 9. 2022
  • Pred nástupom dieťaťa do školy je potrebné predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa (napr. cez Edupage).

Vyhlásenie o bezpríznakovosti v šk. roku 2022/2023

Vážení rodičia,

aj v tomto školskom roku 2022/2023 je potrebné podať vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka. Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.
dieťaťa/žiaka. Vyhlásenie je možné podať elektronicky cez školský informačný systém Edupage (pripájame aj návod) alebo písomne, tlačivo nájdete na našej stránke -> Tlačivá -> Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Výdaj AG testov

Rodičia, ktorí si ešte neprebrali AG samotesty pre svoje deti, si ich môžu vyzdvihnúť v ZŠ Štrba – hlavný vchod do budovy školy v dňoch:

25. 8. 2022– 7:30 – 9:00

14:00 – 17:00

26. 8. 2022 – 7:30 – 9:00

14:00 – 16:00

Edupage – prihlasovacie kontá pre rodičov budúcich prvákov 2022/2023

Vážení rodičia,

Základná škola Štrba už odoslala rodičom budúcich prvákov na poskytnuté emailové adresy prihlasovacie kontá na Edupage stránku školy: www.zsstrba.edupage.org  

Pomocou školského informačného systému Edupage si budete môcť prezerať známky, ospravedlňovať neprítomnosť detí v škole, sledovať udalosti a nové oznámenia, pridávať vyhlásenia, komunikovať s vyučujúcimi.

Systém Edupage nájdete aj ako aplikáciu pre smartfón v Google Play alebo App Store. Pre prihlásenie do aplikácie je potrebné použiť rovnaké prihlasovacie konto poskytnuté základnou školou.

Pripájame aj niekoľko užitočných návodov:

Elektronické ospravedlnenky je potrebné zasielať do 20:00 vždy o deň vopred, ak viete, že dieťa nepríde na druhý deň do školy. Vo výnimočných prípadoch (napr. nečakaná zmena zdravotného stavu dieťaťa alebo iné dôvody) aj ráno v deň, kedy dieťa nebude v škole. O akceptovaní ospravedlnenky triednym učiteľom budete informovaní správou.

Elektronické vyhlásenia o bezinfekčnosti (od 1. 9. 2021 vyhlásenie o bezpríznakovosti) je tiež potrebné zasielať elektronicky do 20:00 pred dňom nástupu žiaka do školy. O akceptovaní Vyhlásenia budete rovnako informovaní aj správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na Vašom smartfóne.

Viac návodov k školskému informačnému systému Edupage nájdete aj na tomto odkaze.

Počítačový kurz

V mesiaci máj až jún 2022 sa v Základnej škole Štrba uskutočnil počítačový kurz pre členov občianskeho združenia ZO SZZP v ŠTRBE. Obsah kurzu bol zameraný na základnú prácu s počítačom, prácu so súbormi a priečinkami, softvér a hardvér, prácu s textom a tabuľkami, prácu s internetom a emailom a tiež bezpečnosť na internete a online nakupovanie. Účastníci kurzu si mohli svoje vedomosti a zručnosti overiť na rôznych praktických úlohách. Pevne veríme, že nadobudnuté počítačové zručnosti využijú aj v bežnom živote. Všetkým účastníkom kurzu gratulujeme k jeho absolvovaniu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s občianskym združením. (Ing. Jaroslav Foltín)