Hvezdáreň a planetárium Prešov

Vo štvrtok 26.1.2023 sa žiaci 4., 5. a 6.ročníka pod vedením vyučujúcich vlastivedu a geografiu zúčastnili návštevy hvezdárne a planetária v Prešove.  
Pobyt v planetáriu bol rozdelený na 3 časti. V 1.časti mohli žiaci vidieť pohyby základných vesmírnych telies: Slnka, Zeme a Mesiaca, ktoré boli demonštrované  na mechanickom prístroji – telúriu.
V 2. časti žiaci sledovali náučný školský  program – „Vesmír je náš svet“, ktorý pútavo skúmal a zodpovedal na mnohé otázky ako napr. : Čo je to Slnko a prečo je také veľké? Prečo cez deň na oblohe nevidíme hviezdy? Ako ďaleko sú hviezdy? Sú všetky rovnako jasné? Čo sú to súhvezdia? Ako vyzerá Veľký voz alebo Malý voz alebo Lýra? Počuli ste už niečo o Mliečnej ceste? Prečo planéty tiež žiaria na oblohe?… a iné.
Posledná, záverečná časť, ktorá sa žiakom najviac páčila, sa odohrávala v projekčnej miestnosti. Pod umelou hviezdnou oblohou rozoznávali Polárku, hľadali na oblohe rôzne súhvezdia, svetové strany, sledovali pohyb Slnka po oblohe a v závere aj striedanie mesačných fáz. Po skončení si mohli zakúpiť rôzne upomienkové suveníry.
Návštevu planetária žiaci hodnotili pozitívne a veríme, že si z nej každý odniesol kúsok svojho vesmíru. (Mgr. J. Vrbenská)

Geografická olympiáda školské kolo

Dňa 23.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády, ktoré prebiehalo online formou a to v dvoch kategóriách ( F – žiaci 6. a 7.ročníka a E – žiaci 8. a 9.ročníka). Spolu sa do súťaže zapojilo 23 žiakov, z toho sa 20 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi školského kola. Prví traja v každej kategórii postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční prezenčnou formou koncom marca v Poprade. Postupujúcim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom priebehu súťaže. (Mgr. J. Vrbenská)

Výpis vysvedčenia 1. polrok 2022/2023

Vážení rodičia,

výpisy vysvedčení Vám budú odoslané v priebehu dnešného dňa 31. 1. 2023 cez systém Edupage https://zsstrba.edupage.org/.

Výpisy vysvedčení za 1. polrok nájdete v prijatej správe. Výpisy je potrebné aj podpísať, v Edupage (web/aplikácia) stačí po otvorení správy s výpisom vysvedčenia kliknúť na tlačidlo Podpísať. Triedny učiteľ dostane informáciu, že ste výpis vysvedčenia videli. Výpis si viete aj stiahnuť a pozrieť cez tlačidlo Stiahnuť.

Programovanie s robotmi Photon

Učenie na našej škole môže prebiehať aj hravou formou. Aj v tomto školskom roku sa žiaci 3. ročníka učia na hodinách informatiky základy programovania pomocou robotov Photon („Fotón“). Žiaci naprogramujú robotovi pohyb po mape, jeho farbu, zvuky a rozličné senzory, ktorými robot reaguje na zvuk, dotyk, svetlo a prekážky, ktoré má pred sebou. Škola má zatiaľ k dispozícii dvoch robotov s metodickými plánmi, kartičkami a mapami. Za zakúpenie robotov škola ďakuje Združeniu rodičov v ZŠ Štrba. (Ing. J. Foltín)

Odkaz na video s robotom TU.

   

Zbierka pre útulok

Aj tento školský rok dokázali naši žiaci, že im osud opustených psíkov nie je ľahostajný a opäť podporili zbierku pre psí útulok. Podarilo sa nám vyzbierať 29 eur a množstvo granúl, konzerv, hračiek, prikrývok, starých matracov a iných potrieb určených pre psov. Tento dar sme odovzdali 15.12. Mestskému útulku v Poprade. Všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili, veľmi pekne ĎAKUJEME! (Mgr. M. Šteučeková)

Vianočná besiedka

20.12.2022 zavládla na našej škole vianočná atmosféra. Po dvojročnej odmlke si žiaci 1. – 4. ročníka pripravili pre svojich rodičov a starých rodičov vianočný program. Divákov pobavili scénkami, básničkami, vinšami, vianočnými piesňami a tančekom. Po programe nasledoval „vianočný jarmok“, na ktorom triedy vo svojich „stánkoch“ predávali vianočné výrobky.  A veru, bolo sa na čo pozerať i čo kupovať. Nechýbali vianočné dekorácie, ozdoby, pohľadnice, svietniky a mnoho iných krásnych vecí, ktoré vlastnoručne vyrobili šikovní žiaci, ich rodičia, starí rodičia, triedne učiteľky i vychovávateľky. Všetci spolu prežili príjemné predvianočné popoludnie. (Mgr. M. Šteučeková)

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Vianoce sú o rodine, pokoji, radosti a hlavne o láske. O láske človeka k človeku, o ľudskosti. Preto sa naša škola rozhodla zapojiť do projektu KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK. Cieľom projektu  je potešiť neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, prípadne osamelo vo vlastnej domácnosti.

Iniciátorkou  tejto myšlienky  bola  Janka Galatová. Oslovila svojich známych, aby sa zapojili do zbierky a pomohli jej pripraviť darčekové krabice  plné drobností pre seniorov v domovoch dôchodcov v Senci. Do zbierky sa rozhodla aktívne zapojiť aj Silvia Slobodová. V prvom roku  sa im podarilo vyzbierať až 787 darčekov a potešiť starkých v 10 zariadeniach. Dnes spoločne organizujú už piaty ročník po celom Slovensku. V roku 2019 bola ich iniciatíva ocenená ako Sociálny čin roka 2019 a v roku 2022 si prevzali ocenenie Senior Friendly

Našou úlohou bolo naplniť krabičky niečím sladkým, slaným, voňavým, mäkkým, teplým, na zábavu a zo srdca. Chceme sa poďakovať všetkým deťom a ich rodičom, ktorí nám pomohli pripraviť a naplniť darčekové krabičky a vložili do nich kus svojho srdiečka. V dňoch 14. – 15. 12. žiaci ZŠ rozniesli krabičky do domácností seniorom našej obce. Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu v Štrbe, ktorý sa postaral o to, aby sa darčeky dostali do správnych rúk.

Všetkým prajeme krásne a pokojné Vianoce! (text: Mgr. P. Eštvanová, foto: Obecný úrad Štrba)