Začiatok školského roka 2019/2020

Riaditeľstvo Základnej školy v Štrbe oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude dňa 2. septembra 2019 (pondelok) 9.00 hod. v Základnej škole v Štrbe – horná telocvičňa.

O 8.00 hod. budú žiaci 1. ročníka  slávnostne prijatí na Obecnom úrade v Štrbe.

Zároveň oznamujeme, že prvý deň v škole sa nebude variť a nebude v prevádzke ani Školský klub detí. Žiaci 1. ročníka si so sebou donesú aktovky na školské pomôcky.

Záverečný projekt z geografie

piataci_geo_1Ako piataci sme sa s príchodom na druhý stupeň stretli s novým predmetom – s geografiou. Počas roka sme sa naučili základné informácie o fungovaní našej Zeme a o vesmíre, rovnako aj o sídlach a mestách. Témou nášho záverečného projektu boli UNESCO pamiatky. Našou úlohou bolo vymodelovať kultúrne pamiatky svetového významu. Podarilo sa nám to?      [Mgr. Dominika Janečková]

Súťaž v prekážkovom behu

P1080404Vlani sme začali s organizovaním prekážkového behu. V jeseni len so žiakmi našej školy, 4. júna sme pozvali a privítali aj žiakov z ďalších 10 škôl zo susedných obcí. Úlohou žiakov bolo prebehnúť svoju trať čo najrýchlejšie a absolvovať všetky prekážky. Vzdialenosti tratí boli rozdelené do 3 okruhov, kde najmladší žiaci absolvovali najkratšiu vzdialenosť a najstarší žiaci trať najdlhšiu. Na okruhoch bolo rozmiestnených viacero prekážok, ktoré každý žiak musel absolvovať. Ak prekážku vykonal nesprávne, dostal penalizáciu vo forme 10 drepov. Použili sme prekážky ako: podliezanie, preskakovanie drevených polien, preskakovanie pneumatík, výbeh do kopca, slalomové dráhy, šplhanie po lane do kopca, triafanie na terč, nosenie lôpt, ťahanie pneumatík, preskakovanie sena, prebeh cez snehové pole, prebeh cez blato a rôzne ďalšie. Žiaci za každé umiestnenie získavali body pre svoju školu.
Vyhodnocovali sme najlepších 3 žiakov a žiačky v každom ročníku narodenia zvlášť. Ocenenie tiež získali najlepšie 3 školy s najvyšším počtom bodov. [Mgr. Tomáš Gemza]

Uctenie si pamiatky obetí II. svetovej vojny

Pri príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny naši žiaci 9. ročníka navštívili štrbský cintorín.
Kyticu kvetov položili na hrob mladého vojaka Jozefa Kajabu, ktorý padol vo vojne v našom chotári.
Uctili si tým všetky obete 2. svetovej vojny, všetkých, ktorí so zbraňou v ruke vybojovali našu slobodu.


Pripomenuli si citát: Večná Vám láska v našich srdciach, večná Vám pamäť v našich dejinách.

[Mgr. Mária Garajová]

Spevácke súťaže

P1060767Mesiace apríl a máj sa každý rok nesú v znamení spevu a súťaženia. Štrbský speváčik, Slávici z laviceSlávik Slovenska sú súťaže, ktorých sa každý rok zúčastňujú naši najlepší speváčikovia.

10. apríla 2019 sa v koncertnej sále na Štefánikovej ulici v Poprade konalo okresné kolo súťaže v speve modernej piesne Slávici z lavice, na ktorom si žiačka 4.B triedy Laura Kováčová s piesňou Školská láska vyspievala pekné 3. miesto.

Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska sa konal 3. mája v Poprade. Našu ZŠ a ZUŠ reprezentovalo v 3 kategóriách 6 žiakov. Výborné umiestnenie a najväčší úspech dosiahli speváčky ľudových piesní. Tamarka Rázgová z 3.A získala 2. miestoLaura Kováčová zo 4.B vo svojej kategórii zvíťazila a postúpila tak na krajské kolo do Prešova.

Všetkým zúčastneným, a oceneným zvlášť, ďakujeme a blahoželáme!

Výberové konanie

Obec Štrba vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky kladené na uchádzačov si môžte pozrieť v priloženom dokumente Výberové konanie. Uzávierka prijímania prihlášok je 20. mája 2019 o 15:00 hod. Prihlášky je potrebné odoslať na adresu Obecného úradu v Štrbe.

Medzníky 2. svetovej vojny

Dňa 12. 4. 2019 sa víťazi školského kola – žiaci 9. ročníka Soňa Coganová, Marcel Erdziak, Boris Jakubec – zúčastnili 12. ročníka súťaže Medzníky 2. svetovej vojny.  Finále tejto súťaže okresov Poprad a Kežmarok organizuje OblV SZPB Poprad, Mestský úrad Poprad a Kežmarok, Školský úrad Poprad a Mesto Kežmarok.

Cieľom tejto súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v povedomí mládeže vedomosti o Slovenskom národnom povstaní a boji proti fašizmu. Pripomenúť si 75. výročie SNP a 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu.

Súťažilo sa v historickom prostredí Kežmarského hradu formou spoločného testu, ktorý riešilo trojčlenné družstvo spoločne. Naši žiaci ukázali, že majú záujem o novodobú históriu a majú o nej dobré vedomosti. Vybojovali si v silnej konkurencii 22 škôl 9. miesto a účasť na zájazde za poznaním udalostí z 2. svetovej vojny.

Aj touto cestou sa chcem našim žiakom – deviatakom poďakovať za ich vedomosti a čas, ktorý strávili pri príprave na túto náročnú vedomostnú súťaž. Ďakujem tiež Michaele Žiškovej, žiačke 9. ročníka, ktorá prispela do tejto súťaže vlastnou literárnou tvorbou – básňou o vojne. Veľmi pekne chcem poďakovať aj pánovi Milanovi Greguškovi, ktorí nás ochotne a bezplatne dopravil do Kežmarku a späť. [Mgr. Mária Garajová]

Ponožkový deň

21. marec nám nielen oficiálne zvestuje príchod jari, ale je tiež Svetovým dňom Downovho syndrómu. Aj my sme si toto ochorenie s deťmi pripomenuli a prijali „Ponožkovú výzvu“: deti si v ten deň obuli rôzne ponožky ako symbol toho, že každý z nás je iný a byť odlišný je normálne.

Zápis do prvého ročníka

Oznamujeme rodičom predškolákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 4. apríla 2019 (štvrtok) na prízemí budovy ZŠ Štrba v triedach 1.A a 1.B v čase od 13:00 do 17:00 hod. K zápisu je potrebné doniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a zdravotný preukaz dieťaťa potvrdený detským lekárom.

Ďalšie informácie v Ozname o zápise.

Bližšie informácie o školskej zrelosti, dôvodoch odkladu školskej dochádzky a nástupe do školy si môžte prečítať TU.

Ďalšie dokumenty potrebné k zápisu si môžte stiahnuť na stránke Tlačivá.

Deň svätého Valentína a zážitkové vzdelávanie

14. február sa už do našich myslí vryl ako Deň svätého Valentína. Žiaci počas prestávok doručili vlastnoručne vyrobené „valentínky“ do pripravených škatuliek na chodbe, ktoré boli následne počas poslednej vyučovacej hodiny rozdané triednymi učiteľmi do rúk adresátov. V tento deň sme už tradične k sebe o trošku ohľaduplnejší.

Aby sme však podporili slušné správanie, absolvovali naši žiaci zážitkové vzdelávanie na tému „Správanie sa – etiketa.“  Ako sa správať v autobuse, divadle, v cukrárni, či pri vstupe do nejakej miestnosti? Aký vzťah mať k starším ľuďom alebo svojim blízkym? To všetko a ešte viac sme si vtipne hravou formou pripomenuli počas 3. a  4. vyučovacej hodiny v telocvični.

Veríme, že to neostane len jednorázovou záležitosťou, ale že žiaci si predvedené správanie aj osvoja, a aj takto budú reprezentovať našu základnú školu. [Mgr. Dominika Janečková]