Neplytvaj energiou!

Dnes patria témy ako alternatívne zdroje energií, spotreba energie v domácnosti medzi súčasné problémy našej spoločnosti, najmä v súvislosti so súčasnou situáciou vo svete. Viac nám k tejto problematiky prišiel do našej školy porozprávať Ing. M. Omar Temori, Phd. zo spoločnosti Tatra Clima. Žiaci sa na prednáške napríklad dozvedeli, akými spôsobmi sa dá znížiť spotreba tepla a elektrickej energie v domácnosti. Na konci prednášky boli žiaci odmenení darčekom. Pevne veríme, že okrem darčeka si žiaci odniesli z prednášky zaujímavé informácie a poznatky, ktoré využijú aj v bežnom živote. (Ing. J. Foltín)

Neboj sa psa!

Dňa 25. 4. 2022 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili besedy – „Neboj sa psa!“ Pani Katka so svojimi dvoma chlpatými kamarátmi objasnila deťom, ako reagovať pri stretnutí s neznámym psom, ako sa k nim správať a pod. Beseda sa deťom veľmi páčila. [Mgr. J. Šerfelová]

Zdobenie kraslíc

Dňa 11. 4. 2022, v predveľkonočnom čase, zavítala k prvákom a druhákom pani Mária Komlošová z Tatranskej Štrby, aby deťom ukázala niektoré techniky zdobenia kraslíc. Deti si tieto techniky aj samy vyskúšali. Zoznámili sa s technikou vyškrabovania, vŕtania do vajíčka aj maľovania voskom. [Mgr. J. Šerfelová]

Zimné hry 2022 – Štrbské Pleso

V dňoch 7. a 8. apríla 2022 sa na Štrbskom Plese uskutočnili preteky žiakov našej školy v „Zimnom dvojboji“. Deti si mohli vybrať disciplínu klzák, bežky prípadne oboje. Každému po absolvovaní trate bol započítaný čas a vytvorená výsledková listina. Cieľom bolo motivovať žiakov k pohybu a stráviť tak pekné dopoludnie na čerstvom vzduchu. Na záver sme v každej triede vyhlásili výsledky a odmenili žiakov. Účasť bola vysoká, deti mali radosť, preto veríme, že sa Zimné hry stanú určitou tradíciou.

[text: Mgr. T. Gemza, foto: Mgr. M. Šteučeková, Mgr. Z. Špendelová]

Triedili sme odpad s Tárajkom a Popletajkou

13. 4. 2022 sa žiaci 1. – 4. ročníka zúčastnili výchovno-zábavného predstavenia Ako správne triediť odpad. Spolu s moderátorom Bojkom, veveričkou Triedičkou, medveďom Modráčikom, maskotmi Tárajkom a Popletajkou zažili množstvo zábavy pri edukatívnom učení a pesničkách o ochrane životného prostredia. Žiaci si mohli vyskúšať, že triedenie odpadu nie je vôbec náročné – stačí vedieť, ktorý materiál patrí do akého kontajnera. Za správne vytriedený odpad boli odmenení diplomom.

Odpad je v dnešnej dobe veľkým problémom. Je všade okolo nás a produkujeme ho čoraz viac. Preto je dôležité začať učiť triediť odpad práve deti. Veríme, že odteraz skončia všetky odpadky v správnom odpadkovom koši.

[Mgr. M. Šteučeková]

Zápis do 1. ročníka – overenie dokumentov a školskej spôsobilosti (21. 4. 2022)

Vážení rodičia,

v týchto dňoch ste obdržali pozvánku na 21. 4. 2022 (podľa časového rozpisu) k overeniu dokumentov pri zápise do 1. ročníka 2022/2023 v ZŠ Štrba, ako aj overenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa.

Prevzatie rozhodnutia je podmienené podpisom oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Splnomocnenie pre druhého zákonného zástupcu dieťaťa na možnosť prebrať rozhodnutie o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky (príloha – splnomocnenie).

Vstup do budovy školy je podmienený dodržiavaním aktuálnych epidemiologických nariadení podľa vyhlášky ÚVZ

Veríme, že spoločným dodržiavaním všetkých opatrení zabezpečíme plynulý priebeh zápisu. 

Mgr. Ľubomíra Iľanovská

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2022/2023

Základná škola Štrba oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka (na školský rok 2022/2023)  bude  formou  podania  elektronickej prihlášky od 4. do 8. apríla 2022.

  • Elektronickej prihlášky od 4. do 8. apríla 2022 *
  • Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, bude možné podať  prihlášku osobne  bez účasti dieťaťa  7. apríla ( štvrtok) 2022 v ZŠ Štrba od  13. 00 – 15.00 hod. v triede 2. ročníka na prízemí. Nutné je so sebou doniesť  občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Prihlášky v papierovej forme nájdete pri spomínanom vstupe od  4. apríla 2022.
  • Oznam k zápisu

* Odkaz na elektronickú prihlášku bude dostupný na webovej stránke školy od 4. – 8. apríla 2022.

Doklady posielané do školy elektronickou poštou nie je nutné podpisovať. Škola plánuje zorganizovať stretnutie so zákonnými zástupcami, za účelom overenia údajov dieťaťa a zákonných zástupcov dieťaťa. Stretnutie je naplánované na 21. 4. 2022. O čase stretnutia Vás bude škola informovať.

Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca. Podpísané splnomocnenie  predloží jeden zo zákonných zástupcov pri zápise dieťaťa (príloha – splnomocnenie)

Rozhodnutie o prijatí sa doručí obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť (prevziať) len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia splnomocnením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke základnej školy (príloha – splnomocnenie).

V prípade otázok sa môžete informovať na tel. čísle  0911 695 015.     

Mgr. Ľubomíra Iľanovská, riaditeľka školy