Distribúcia AG testov

Vážení rodičia,

ďalšia distribúcia AG testov sa uskutoční v nasledujúcich termínoch pri vchode do ŠKD:

  • 6.12. 2021 15.00 – 16.30
  • 7.12. 2021 7.30- 9.00/ 15.00 – 16.30
  • 8.12. 2021 7.30- 9.00/ 15.00 – 16.30
Testy sú distribuované podľa nahláseného záujmu zákonných zástupcov zo dňa 23. – 26. 8. 2021 a doobjednané podľa záujmu ďalších zákonných zástupcov k 26.10.2021. Prosíme zákonných zástupcov o prevzatie AG samotestov a zodpovednosť pri nahlasovaní vykonaných testovaní na EDUPAGE. 

Oznam! (Aktualizované 29. 11. 2021)

Vážení rodičia, milí žiaci,

z dôvodu pozitivity vyučujúceho, pôjdu dnešným dňom do karantény triedy 4.r., 6.B, 7.r., 8.r., 9.r.. Od pondelka 29. 11. 2021 nastupujú tieto triedy na dištančné vzdelávanie. Karanténa pre 4.r., 6.B, 7.r., 8.r., 9.r., bude trvať do 6. 12. 2021 vrátane, žiaci môžu nastúpiť na prezenčnú výučbu 7. 12. 2021.

Zákonný zástupca žiaka môže využiť možnosť registrovať svoje dieťa  cez  korona.gov.sk na PCR test (bezplatný) – kontakt s pozitívnou osobou.

Od 29. 11. 2021 do 3. 12. 2021 – sú triedy 5. ročník a 6.A na dištančnom vzdelávaní z prevádzkových dôvodov (bez karantény).

V škole na prezenčnom vyučovaní zostáva 1.r, 2.r., 3r..

ŠKD – prevádzka pre 1. a 2. ročník. V prípade, že sa situácia zmení, rodičov žiakov 3. ročníka budeme bezodkladne informovať.
ŠJ – prevádzka v bežnom režime len žiakov na prezenčnom vyučovaní.

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 16. 11. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

upozorňujeme na nasledujúcu zmenu v organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ Štrba:

od zajtra 16. 11. 2021 

  • 1.r., 2.r., 3.r., 5.r., 6.A, 8., 9. ročník nastupuje od zajtra 16. 11. 2021 na prezenčnú výučbu (Je potrebné poslať vyhlásenie o bezinfekčnosti),
  • Dištančné vyučovanie je pre triedy v karanténe od zajtra 16. 11. 2021 do 22. 11. 2021 (vrátane) pre 4.r., 6.B, 7.ročník (Žiaci budú mať online hodiny cez MS Teams. Upozorňujeme žiakov, aby sa nezabudli pripájať na online hodiny, rozvrhy pre online výučbu pošlú triedni učitelia).

 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu 15. 11. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,

upozorňujeme na zmenu v organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ Štrba z dôvodu výskytu ochorenia Covid-19.

Organizácia vzdelávania na pondelok (15. 11. 2021):

  • 1. – 3. ročník prezenčné vyučovanie (v prevádzke bude ŠJ aj ŠKD),
  • 4. – 9. ročník voľno udelené RŠ z prevádzkových dôvodov.

Žiaci 4. až 9. ročníka dostanú úlohy dištančne v pondelok cez Edupage alebo MS Teams.

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme bezodkladne informovať. Momentálne čakáme na informácie z RÚVZ.

Svetový deň behu 2021

Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Založil ho Bill McDermot na Long Islande. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Cieľom je nielen získanie finančných prostriedkov, ale aj zvýšenie povedomia verejnosti o príčinách a riešeniach extrémnej chudoby vo svete. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa zapojila aktívne aj naša škola a pripomenula si dôležitosť pohybu a zdravého životného štýlu. Každá trieda si odbehla dohodnutú vzdialenosť v telocvični, následne pokračovali pohybovými hrami.

Prečo práve beh?

Pretože chôdza a beh predstavujú najprirodzenejší pohyb pre každého človeka a majú veľký význam pre naše zdravie. Behanie významne prospieva pohybovému, srdcovo-cievnemu i tráviacemu ústrojenstvu, pričom patrí z hľadiska finančnej dostupnosti medzi najmenej náročné športy. Postačí k nemu len pevná vôľa, vhodná obuv a oblečenie. [Mgr. Tomáš Gemza]

Distribúcia AG testov

Vážení rodičia,

ďalšia distribúcia AG testov sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:

vchod ŠKD:

Pondelok 8.11. 2021

od 7:30 – 8:30, 15:00 – 16:30

Utorok 9.11. 2021

od 7:30 – 8:30, 15:00 – 16:30

V prípade, že si nemôžete vyzdvihnúť v stanovených časoch AG testy, môžete splnomocniť k prevzatiu inú dospelú osobu. Splnomocnenie nájdete na www.zsstrba.sk / tlačivá / splnomocnenie do úkonu napíšte: prebratie AG testov.

Aktualizačné vzdelávanie učiteľov 2021

Dňa 25. 10. 2021 sa uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie učiteľov, ktorého cieľom bolo uplatnenie nových technológií vo výučbe prostredníctvom programovateľných robotov Photon. Školenia sa zúčastnili všetci učitelia 1. aj 2. stupňa ZŠ. Učitelia mali možnosť naprogramovať robotov pre rôzne typy úloh z rôznych predmetov. Škola bude mať k dispozícii zatiaľ dvoch robotov s metodickými plánmi, kartičkami a mapami. Pevne veríme, že táto nová vyučovacia pomôcka nájde svoje uplatnenie nie len na hodinách informatiky. [Ing. Jaroslav Foltín]

Recykluj a vyhraj!

Naša škola sa zaregistrovala do 19. ročníka súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s.r.o.  „Recykluj a vyhraj“. Cieľom tejto súťaže je minimalizovať odpad, viesť žiakov separáciou odpadu k ochrane životného prostredia a dávať veciam novú šancu. Súťaž prebieha vo viacerých kategóriách. Žiaci našej školy sa zapoja do dvoch kategórií – zberu hliníkových viečok výrobkov SABI a tetrapakov z čerstvého mlieka SABI. Súťaž trvá do 29. apríla 2022. Umyté a vysušené viečka a tetrapaky budú žiaci odovzdávať triednym učiteľom počas celej doby trvania súťaže. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!

Deň jablka a zdravej výživy

Dňa 21.10. 2021 sa v našej ZŠ uskutočnil Deň zdravej výživy a Deň jablka. Žiaci mali za úlohu priniesť si ovocie, z ktorého vyrábali ovocné misy, rôzne zvieratká, či postavičky. Niektorí žiaci priniesli alebo piekli zdravé dobroty. S pani učiteľkami sa porozprávali o zdravom životnom štýle, ktorý je v súčasnej dobe veľmi populárny. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave chutných maškŕt. [Mgr. Barbora Balejová]