Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO

Dňa 16.5. 2024 sa uskutočnilo – Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO v areáli ZŠ s MŠ v Spišskej Teplici. Družstvo v zložení Ema Michalková, Ľubica Silvajová, Šimon Janko a Dávid Kašša sa na OK umiestnilo na peknom 4.mieste. Poslaním tejto súťaže je pripraviť žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí. Cieľom súťaže je na vytýčenej trati plniť úlohy na jednotlivých stanovištiach a dobehnúť do cieľa v určenom časovom limite. Vyžaduje si to nielen množstvo vedomostí, ale aj veľa zručností v týchto oblastiach: teoretické vedomosti z dopravy, civilnej ochrany a zdravotnej prípravy – formou testu, poskytovanie 1.pomoci, civilná ochrana , orientácia v prírode, streľba zo vzduchovky a hasenie malých požiarov. Družstvo sa na súťaž pripravovalo zodpovedne pod vedením p. učiteľov /B. Pastuchovej, T. Gemzu a J. Vrbenskej /. Za predvedený výkon na súťaži si určite všetci zaslúžia naše veľké uznanie. V tejto súťaži vyhráva každý zúčastnený žiak / žiačka. Pretože ak ich život postaví pred neočakávané, mimoriadne a život ohrozujúce situácie sú veľmi dobre pripravení zvládnuť ich na jedničku. Takže ešte raz Vám všetkým srdečne blahoželáme. (Mgr. J. Vrbenská)

Medzníky 2. svetovej vojny

Dňa 17. mája 2024 sa žiačky 9. ročníka Natália Bednárová, Ivanka Starigazdová a Rebeka Želonková zúčastnili 16. ročníka vedomostnej súťaže o druhej svetovej vojne a SNP na Kežmarskom hrade, ktorú organizuje oblastná organizácia SZPB v Poprade. Okrem vedomostí sa žiaci prezentovali aj prezentáciou SNP pod Tatrami, ktorú žiačka Rebeka Želonková spracovala z dostupných zdrojov a webových stránok a tým si tiež rozšírili poznanie o udalostiach oslobodzovania nášho regiónu.
V prestávke súťaže žiaci SHŠ v Starom Smokovci predniesli zaujímavé úryvky z projektu o holokauste v Poprade počas 2. svetovej vojny. Žiaci, pedagógovia a aj organizátori podujatia tak strávili spolu dopoludnie plné histórie v pekných priestoroch Kežmarského hradu. (Mgr. M. Garajová)

Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok v Poprade

V dňoch 15. a 16. mája 2024 sa na atletickej dráhe ZŠ s MŠ Jarná v Poprade konalo okresné kolo v atletike žiakov a žiačok. Súťažilo sa v disciplínach: beh na 60 m, beh na 800 m, skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou, štafeta 4 x 60 m.

Tím chlapcov: Janko Šimon, Juhás Matej, Sorger Vratko, Kašša Dávid, Dusík Tomáš, Bečker Kevin, Levocký Ľuboš

Tím dievčat štartoval v zložení: Blahová Karolína, Balážová Adela, Slanináková Lucia, Garajová Nela, Michalková Jana, Bajčičáková Ema

Naším žiakom blahoželáme k dosiahnutým výkonom. (Mgr. T. Gemza)

Školský pohár SFZ

Dňa 10. 5. 2024 sme sa zúčastnili na futbalovom turnaji pod záštitou SFZ v Poprade. Školský pohár SFZ sa konal na ZŠ Mládeže v Poprade za účasti družstiev ZŠ Mládeže, ZŠ Spišská Teplica, GPDT a našej školy. 
Našu školu reprezentovali žiaci 5. a 6. ročníka: Andres Tekeľ, Jakub Lacko, Adrián Hoššo, Dávid Blaho, Martin Pohlod, Markus Macko, Lukáš Omasta, Ondrej Majerníček. Síce naši chlapci všetky zápasy prehrali, ale verím, že sa im páčilo reprezentovať našu školu a získali cenné skúsenosti. (Mgr. M. Tekeľ)
 

Súťaž Staňte sa ochrancami planéty

Štyri triedy z našej školy sa zapojili do súťaže Ústavu krajinnej ekológie „Staňte sa ochrancami planéty“. Úlohou žiakov a ich učiteľov bolo vytvoriť a napísať na veľký plagát niekoľko jednoduchých pravidiel, ktorými pri ich dodržiavaní prispejú k ochrane životného prostredia. Veríme, že sa nám pravidlá bude dariť dodržiavať a prispejeme k zlepšeniu životného prostredia na našej krásnej planéte. (Mgr. M. Šteučeková)

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji

Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji žije celé Slovensko. Aj naši žiaci si mohli pozrieť zápas Slovensko vs. USA v telocvični základnej školy. Po dramatickej tretej tretine a následnom predĺžení sa nakoniec mohli tešiť z víťazstva nášho mužstva. Na záver sme si tak mohli spoločne zaspievať slovenskú hymnu. VIDEO S HYMNOU. (Ing. J. Foltín)

Super Florbal Pohár dievčat ZŠ

Dňa 6. mája sa žiačky našej školy zúčastnili súťaže Super Florbal Pohár dievčat ZŠ. Zapojené školy boli rozdelené do štyroch skupín a hralo sa dva hracie dni v telocvični SŠ Mierová Svit. Pre dievčatá bol turnaj premiérou, ale napriek tomu podali skvelý výkon. Prvý zápas remizovali, keď v posledných sekundách inkasovali vyrovnávajúci gól a dva nasledujúce zápasy vyhrali. Blahoželáme k výkonu a tešíme sa aj na ďalšie zápasy. (Mgr. T. Gemza)

8. Máj

Májové dni sú v našej histórii pamätné aj ako dni bojov za slobodu v 2.svetovej vojne a SNP. Aj žiaci našej školy si chceli pripomenúť hrdinstvo všetkých vojakov, ktorí bojovali na frontoch  najväčšej vojny v našich dejinách. Svojou bojovnosťou s nezlomnou voľou sa postavili proti nemeckému fašizmu a vybojovali pre dnešné generácie  slobodu. Pamätný deň 8. máj je dňom víťazstva nad fašizmom v roku 1945.

Naši žiaci pri tejto príležitosti navštívili miestny cintorín a pamätník Smútiaca mať. Zapálením kahancov a pietnou spomienkou si uctili pamiatku vojaka Jozefa Kajabu a ďalších hrdinov, ktorí padli  v boji za našu slobodu. (Mgr. M. Garajová)

Prednáška organizácie SEEDS o našich vtáčích spevavcoch

Žiaci 3. ročníka sa dňa 25.4. zúčastnili prednášky o našich vtáčích spevavcoch a ich ochrane, ktorú na našej škole realizovala lektorka neziskovej organizácie SEEDS v rámci projektu Vedieť viac. Tretiaci sa dozvedeli, aké druhy vtákov nám spievajú pri prechádzkach obcou, parkom či lesom, ale i o všetkých hrozbách, ktoré na vtáky v dnešnom modernom svete číhajú. A ak sa im vďaka týmto novým poznatkom podarí zachrániť čo i len jeden vtáčí život, mala táto prednáška zmysel. (text: Mgr. M. Šteučeková, foto: L. Želonková)