Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka

Dňa 26. 10. 2023 sa na našej škole uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka. Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka … Continue reading

OLOV a beseda so športovcami

Dňa 5.10. 2023 Slovenský olympijský a športový výbor v zastúpení Ivany Motolíkovej a Milana Špánika uskutočnili na našej základnej škole časť testovania  školského kola Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV). OLOV je športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja … Continue reading