Edupage – návody

www.zsstrba.edupage.org

Pre informačný systém Edupage škola momentálne používa samostatnú webovú stránku www.zsstrba.edupage.org.

Pomocou školského informačného systému Edupage si viete prezerať a podpisovať známky, ospravedlňovať neprítomnosť detí v škole, sledovať udalosti a nové oznámenia, pridávať vyhlásenia, komunikovať s vyučujúcimi, podpisovať výpisy vysvedčenia, odhlasovať dieťa zo stravy a iné.

Systém Edupage nájdete aj ako aplikáciu pre smartfón v Google Play alebo App Store. Pre prihlásenie do aplikácie je potrebné použiť rovnaké prihlasovacie konto poskytnuté základnou školou.

Pripájame niekoľko užitočných návodov:

Poznámka:

Elektronické ospravedlnenky je potrebné zasielať do 20:00 vždy o deň vopred, ak viete, že dieťa nepríde na druhý deň do školy. Vo výnimočných prípadoch (napr. nečakaná zmena zdravotného stavu dieťaťa alebo iné dôvody) aj ráno v deň, kedy dieťa nebude v škole. O akceptovaní ospravedlnenky triednym učiteľom budete informovaní správou.

Elektronické vyhlásenia o bezinfekčnosti (od 1. 9. 2021 vyhlásenie o bezpríznakovosti) je tiež potrebné zasielať elektronicky do 20:00 pred dňom nástupu žiaka do školy. O akceptovaní Vyhlásenia budete rovnako informovaní aj správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na Vašom smartfóne.

Viac návodov k školskému informačnému systému Edupage nájdete aj na tomto odkaze.