Výpis vysvedčenia 1. polrok 2023/2024

Vážení rodičia, výpisy vysvedčení Vám budú odoslané v priebehu dnešného dňa 31. 1. 2024 cez systém Edupage https://zsstrba.edupage.org/. Výpisy vysvedčení za 1. polrok nájdete v prijatej správe. Výpisy je potrebné podpísať! V Edupage (web/aplikácia) stačí po otvorení správy s výpisom vysvedčenia kliknúť na tlačidlo Podpísať. … Continue reading

OZNAM! Zápisný lístok do školskej jedálne

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, zápisný lístok do školskej jedálne na školský rok 2023/2024 je možné podať elektronicky cez školský informačný systém Edupage. Zápisný lístok nájdete v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia -> Zápisný lístok na stravovanie s návratkou.  Na stránke https://www.zsstrba.sk/skolska-jedalen/ nájdete … Continue reading