Aktualizačné vzdelávanie učiteľov 2021

Dňa 25. 10. 2021 sa uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie učiteľov, ktorého cieľom bolo uplatnenie nových technológií vo výučbe prostredníctvom programovateľných robotov Photon. Školenia sa zúčastnili všetci učitelia 1. aj 2. stupňa ZŠ. Učitelia mali možnosť naprogramovať robotov pre rôzne typy úloh … Continue reading

Recykluj a vyhraj!

Naša škola sa zaregistrovala do 19. ročníka súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s.r.o.  „Recykluj a vyhraj“. Cieľom tejto súťaže je minimalizovať odpad, viesť žiakov separáciou odpadu k ochrane životného prostredia a dávať veciam novú šancu. Súťaž prebieha vo viacerých kategóriách. Žiaci našej školy sa … Continue reading