Vychovávateľky v ŠKD

  1. Jana DOLEŽALOVÁ          – vychov.
  2. Iveta LESŇÁKOVÁ            – vychov.