Vychovávateľky v ŠKD

  1. Jana DOLEŽALOVÁ          – vychov.
  2. Iveta LESŇÁKOVÁ            – vychov.
  3. Lenka Bartková                  – vychov.