Neseď doma, poď športovať s nami

Program:  ŠPORT
Názov žiadateľa: Športový klub Štrba
Názov projektu: Neseď doma, poď športovať s nami
Termín uskutočnenia (realizácie): 1.1.2022 – 31.10.2022

Stručná charakteristika projektu:
Beh na lyžiach má v Štrbe dlhoročnú tradíciu. Našim hlavným cieľom po náročnej situácii spojenou s pandémiou COVID-19 je opätovne, čo najviac detí priviesť k behu na lyžiach a pohybovým aktivitám, odtrhnúť ich od počítačov a viesť ich hravou formou k osvojeniu si poznatkov o vplyve pohybu na zdravie človeka. Aktivity zameriavame tiež na sociálny aspekt, systém a disciplínu na tréningoch. Budujeme a formujeme kladný vzťah k bež. lyžovaniu a pohybu v prírode. Snažíme sa dostať do povedomia beh na lyžiach ako šport, ktorý má významný vplyv na rozvoj funkčného, fyziologického a somatického potenciálu jedinca prostredníctvom prednášok v rámci školy. V minulosti sme organizovali rôzne športové podujatia aj pre širokú verejnosť, avšak teraz kvôli aktuálnej pandemickej situácii sa organizovanie pretekov obmedzilo. Okrem prípravy na snehu sa venujeme aj letnej príprave. Tá trvá od mája do októbra. Zameraná je na rozvoj základných pohybových schopností. Využívame atletický beh, cyklistiku, kolobežky, kolieskové korčule, turistiku, pohybové hry, gymnastiku, kondičné, rovnovážne a kompenzačné cvičenia. Športovými hrami sa snažíme podporiť prirodzenú súťaživosť detí. Prostredníctvom strečingových, gymnastických a kompenzačných cvičení dbáme na správne držanie tela.

Financovanie projektu: schválená dotácia Prešovského samosprávneho kraja vo výške 3 000 €.
Ďalšie zdroje krytia – povinné spolufinancovanie: sponzorské príspevky od iných organizácií vo výške 750,00 €.