Zápis do 1. ročníka 2024/2025 – elektronická prihláška

Základná škola Štrba oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka bude prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky od 1. do 10. apríla 2024. Elektronická prihláška* Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, bude možné podať prihlášku osobne bez účasti … Continue reading

Návšteva volebnej miestnosti

Žiaci 8.A a 8.B triedy sa v rámci vyučovacej hodiny občianskej náuky dňa 22.3.2024 zúčastnili prehliadky volebnej miestnosti na Obecnom úrade v Štrbe. Pani Jitka Šuleková ich oboznámila s voľbami prezidenta SR ako jedného zo základných princípov demokratickej spoločnosti. Žiaci sa dozvedeli základné informácie … Continue reading