Školská jedáleň

Odhlasovanie a platba stravného:

Od 1.9.2022 sa poskytuje dotácia  iba: dieťaťu ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, dieťaťu ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, dieťaťu ktorého ani jeden rodič si neuplatní daňový bonus (dieťa vo veku od dovŕšeného 6-teho roku do 15-teho roku). Podmienkou poskytnutia dotácie je účasť žiaka na vyučovaní a odobraný obed. Ak je žiak neprítomný na vyučovaní, rodič je povinný dieťa odhlásiť z obeda. Ak rodič dieťa neodhlási, hradí plnú výšku obeda. Z tohto dôvodu je potrebná záloha vo výške 20,-€, ktorú uhradíte v auguste na účet ŠJ.

Ostatných (ktorí nepoberajú žiadnu dotáciu) prosím o úhradu mesačného stravného vo výške: 1. stupeň 29,- €, 2. stupeň 30,- €. V tom je zahrnutá mesačná paušálna réžia 3,-€. Výška poplatku za jeden obed je 1. stupeň/1,08€, 2. stupeň 1,16€. Platby je potrebné uhradiť mesiac vopred  do 15. dňa v mesiaci. To je 10 platieb od augusta 2022 do mája 2023.

Odhlasovanie ráno v daný deň nebude možné. Odhlásiť dieťa môžete do 14:00 deň vopred. Ak to nestihnete, môžete si prvý deň choroby dieťaťa zobrať obed do obedára , potom je potrebné dieťa odhlásiť. Odhlasovanie je formou: telefonicky 052 779 1214,  SMS na tel.č. 0902 653 952 alebo cez FB Mesengger na profile ŠJ Štrba. V správe musí byť uvedené meno žiaka, trieda a dátum kedy bude neprítomný.

Odkaz na jedálny lístok

NOVÝ zápisný lístok platný od šk. roku 2022/2023 pre prihlásenie stravníka na stravovanie v školskej jedálni STIAHNUŤ


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.