Projekt Nadácie SPP – Športujeme s radosťou celý rok

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Grantový program: Športuj aj Ty! 2023
Názov projektu: Športujeme s radosťou celý rok 
Predkladateľ projektu: Športový klub Štrba
Realizácia podporených projektov: apríl – september 2023 
Základná škola v Štrbe sa zapojila do realizácie projektu ako partner.

Beh na lyžiach má v Štrbe dlhodobú tradíciu. Výhodou je lokalita a podmienky, keďže športový Areál snov v Mlynickej doline na Štrbskom plese je vzdialený len pár minút jazdy autom. V regióne sa bežeckému lyžovaniu venuje aktívne už len málo klubov, preto náš klub vyhľadávajú a navštevujú aj deti a mládež z okolitých miest a obcí. 

Naším cieľom je zaujať a udržať deti, ktoré naše športové aktivity už oslovili, no zároveň chceme priviesť aj ďalšie deti k športu, pohybovým 
aktivitám a naučiť ich tak zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách, klásť dôraz na správne držanie tela. Vytvoriť u nich pozitívny vzťah k pohybu. Viesť ich hravou formou k osvojeniu si poznatkov o vplyve pohybu na zdravie. Všeobecná kondičná príprava je dôležitým aspektom zdravého vývinu detí, ktorý v každej ďalšej fáze vývoja dieťaťa umožňuje trénovať a napredovať omnoho efektívnejšie. 

Do tréningov budú zaraďované jazdy na bicykli, na kolieskových 
korčuliach, na kolobežkách, venovať sa budeme rovnovážnym cvičeniam, turistike, prekážkovým dráham, silovým cvičeniam s vlastnou váhou. Športovými hrami sa budeme snažiť podporiť prirodzenú súťaživosť. Učiť detí zvládať prehry, ale aj tešiť sa z výhry a nebyť pritom namyslený a povýšenecký. Prostredníctvom strečingových, gymnastických a kompenzačných cvičení budeme dbať na správne držanie tela detí a odstraňovať jednostranné zaťaženie. Spestrením a zúročením športovej prípravy, bude možnosť štartovať na bežeckých pretekoch. 

Schválený finančný príspevok je 2000 eur.