Oznam o záverečnom hodnotení

          Pedagogická rada  ZŠ Štrba  schválila  záverečné hodnotenie školského roka 2019/2020 s prihliadnutím na mimoriadnu  situáciu, zapríčinenú prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, ktorá naďalej pretrváva. 1. stupeň Hodnotené slovom  absolvoval 1. ročník – anglický jazyk, prvouka 2. ročník – … Continue reading

Oznam k zápisu do 1. ročníka

          Milí rodičia predškolákov,           Základná škola Štrba oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka bude z dôvodu aktuálnej situácie a usmernenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu  prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky od 15.do 30.apríla bez účasti žiakov.           Pre … Continue reading

Do pozornosti dávame list č.2 Ministerky školstva SR – usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu. usmernenie2_koronavirus Rovnako prikladáme odkaz na stránku, kde sa dozviete, ako si vybaviť PN-ku a OČR-ku bez osobnej návštevy lekára a sociálnej poisťovne: https://www.rodinka.sk/vazne-veci/stat-pre-rodinu/pn-ka-a-ocr-ka-bez-lekara-socialna-poistovna-kvoli-koronavirusu-zjednodusuje-postupy/ … Continue reading