Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Sociálne výhody, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vyjednané v kolektívnej zmluve platia pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa (nielen pre členov odborov).