Smernica o vstupe do budovy školy

Na pedagogickej rade dňa 11.4.2018 bola schválená Vnútorná smernica o vstupe do budovy školy, ktorá upravuje pravidlá o vstupe a pohybe osôb v budove školy a ktorá týmto dňom (11.4.2018) nadobudla platnosť.