Školský semafor – aktualizované opatrenia

 Dôležité info z nového školského semafora verzia 1.7 zo dňa 19.1. 2022: www.minedu.sk/skolsky-semafor Väčšina opatrení zostáva nezmenená od poslednej verzie školského semafora. Zverejňujeme nové aktualizované opatrenia pre žiakov: Zákonný zástupca resp. plnoletý žiak pravidelne informuje triedneho učiteľa o použití AG … Continue reading