Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa 19.1.2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Geografická olympiáda. Do súťaže sa zapojilo celkom 41 žiakov, ktorí súťažili online formou v troch kategóriách. Z celkového počtu bolo 28 úspešných riešiteľov. Prví traja žiaci v každej kategórii postupujú do okresného kola.   Výsledky školského … Continue reading

Výpis vysvedčenia 1. polrok 2023/2024

Vážení rodičia, výpisy vysvedčení Vám budú odoslané v priebehu dnešného dňa 31. 1. 2024 cez systém Edupage https://zsstrba.edupage.org/. Výpisy vysvedčení za 1. polrok nájdete v prijatej správe. Výpisy je potrebné podpísať! V Edupage (web/aplikácia) stačí po otvorení správy s výpisom vysvedčenia kliknúť na tlačidlo Podpísať. … Continue reading

Pohár primátora mesta Vysoké Tatry v behu na lyžiach

Dňa 12.1. 2024 sa žiaci našej školy zúčastnili pretekov v Tatranskej Lomnici o Pohár primátora mesta Vysoké Tatry v behu na lyžiach. Tieto preteky boli prvým kolom zo série štyroch pretekov. Súťažilo sa v behu klasickou technikou.  Našu školu reprezentovalo 17 žiakov prvého a druhého stupňa.  Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy. … Continue reading