Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 11.1.2021

          Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR do 24.1.2021 upravujem výchovno–vzdelávací proces v súlade s Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne:

    I. stupeň:
   1. Od 11.1.-18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj žiaci I. stupňa na dištančné 
   vzdelávanie z domu.
    2. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o pandemickú OČR.
    3. Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom
   vzdelávaní nasledovný : 1.-3. ročník – rozsah hodín výučby: 10h týždenne
                                            4. ročník – rozsah hodín výučby: 12h týždenne

 • ✓ týmito odporúčaniami ŠPU bude upravený rozvrh od 11.1.2021
  vždy ráno do 8:30h budete mať na web. stránke školy  link (po prihlásení dieťaťa)  aktuálne informácie o vyučovaní v daný deň od triednej učiteľky, resp. od vyučujúcich.
  ✓ triedne učiteľky Vám bezodkladne doručia  upravený rozvrh a časový rozpis hodín
  4. Žiaci, ktorí potrebovali pomoc pri učení od školského špeciálneho pedagóga, budú mať i naďalej k dispozícii asistenciu pri vypracovávaní úloh a aj pri učení on–line podľa potreby a dohody s rodičom.
  5. Triedna učiteľka uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 konzultačné hodiny v týždni, počas ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby. Mimo nich výnimočne –a len po dohode s ňou.
  6. ŠKD – Od 11.1.- 15.1.2021 otvárame ŠKD pre deti rodičov/zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti s prevádzkou v dopoludňajších hodinách od 7.30- 12.00, bez stravy. Zabezpečia vychovávateľky ŠKD.
  7. Komunikácia rodič-učiteľ môže prebiehať len počas pracovných dní v čase od 8:00h do 16:00h.
  8. Ako to bude od 18.1.2021-do 24.1.2021 – predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci I. stupňa za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, ako náhle sa o ňom právoplatne rozhodne.
  9. Výchovné predmety – budú sa vyučovať 1x týždenne (okrem telesnej a hudobnej výchovy), bez povinnosti pre žiakov odovzdávať úlohy.
  10. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na I. stupni on–line rodičovské združenia (RZ), aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín RZ nastaví triedny/a učiteľ/ka v každom ročníku individuálne.
 1. II. stupeň:
  1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
  2. Klasifikácia žiakov za I. polrok sa posúva k 31.3.2021, žiaci teda majú viac času opraviť si známky z jednotlivých predmetov. Budú na on–line hodinách častejšie preskúšaní, treba sa i naďalej pravidelne učiť a nepodceňovať zadané povinnosti.
  3. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou, alebo na nákupe a pod..
  4. V popoludňajších hodinách odporúčame žiakom prechádzku v prírode.
  5. V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na II. stupni on–line rodičovské združenia (RZ), aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín RZ nastaví triedny/a učiteľ/ka v každom ročníku individuálne.
  6. Ruší sa Testovanie 5 v piatom ročníku.
  7. Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája) a v druhom termíne 10. mája (podľa potreby aj 11. mája) 2021.
  8. Talentové prijímacie skúšky sa budú v prvom termíne konať 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája) a v druhom termíne 12. mája (prípadne aj 13. a 14. mája) 2021.Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové stránky.
  9. Testovanie 9 prebehne v dňoch 9.-10.jún 2021.
  10. Predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli vrátiť žiaci II. stupňa do školy od 25.1.2021 za odporúčania otestovania rodiča, žiaka a zamestnancov školy. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe, ako náhle sa o ňom právoplatne rozhodne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.