Cezhraničná výmena dobrej praxe v bežeckom lyžovaní na poľsko-slovenskom pohraničí

Letná príprava 

Obec Štrba ako partner mikroprojektu č. INT/ET/TAT/3/II/B/0171 s názvom „Cezhraničná výmena dobrej praxe v bežeckom lyžovaní na poľsko-slovenskom pohraničí“ zorganizovala v dňoch 14.7.2019 – 17.7.2019 letný kondičný pobyt, ktorý sa uskutočnil v hoteli Sipox. (25 účastníkov SVK – Štrba, 25 účastníkov POL – Gmina Nowý Targ) Účastníci letného kondičného pobytu sa zúčastnili žiackych pretekov „Malý štrbský maratón“, pri spoznávaní regiónu navštívili za obcou zaniknutú osadu Šoldov, spoločne   absolvovali túru zameranú na rozvoj vytrvalosti a spoznávanie  miestnej časti obce Štrbské Pleso. Dôležitá však bola výmena skúseností pri rozvoji koordinačných schopností u detí. Aktivity prebehli v areáli a telocvični ZŠ Štrba. Aktivity boli zamerané na porovnanie a rôznorodosť  cvičení.

Metodické školenie

Obec Štrba ako partner mikroprojektu č. INT/ET/TAT/3/II/B/0171 s názvom „Cezhraničná výmena dobrej praxe v bežeckom lyžovaní na poľsko-slovenskom pohraničí“ zorganizovala v dňoch 9.2.2020 -12.2.2020 „Metodické školenie zamerané na organizáciu a riadenie športovej prípravy mládeže a športových podujatí“, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Toliar, Štrbské Pleso, kde sa zúčastnilo 24 osôb (12 SVK a 12 POL).

Metodický seminár bol určený predovšetkým učiteľom telesnej a športovej výchovy, trénerom pracujúcich s mládežou.

Hlavnými témami boli:

  • Výmena skúseností s prípravou športového podujatia, spoločne sme absolvovali  metodický seminár  k príprave  podujatí, porovnávali sme  pravidlá v bežeckom lyžovaní  na SVK a v POL.
  • Výmena skúseností s prípravou športového podujatia a testovanie klasických  lyží.  
  • Základy klasickej  a korčuliarskej (voľnej) techniky, chyby pri nácviku na zdokonalenie techniky.

Zimná škola bežeckého lyžovania

Obec Štrba ako partner mikroprojektu č. INT/ET/TAT/3/II/B/0171 s názvom „Cezhraničná výmena dobrej praxe v bežeckom lyžovaní na poľsko-slovenskom pohraničí“ zorganizovala v dňoch 4.03.2020 -7.03.2020 zimnú školu cvičenia techník bežeckého lyžovania, ktoré sa uskutočnilo v hoteli Toliar na Štrbskom Plese.

Zámerom tohto spoločného podujatia bola výmena skúseností   pri nácviku  a zdokonalení  techniky behu na lyžiach u detí. Aktivít sa zúčastnilo  50  osôb ( 25 SVK a 25 POL)

  • Spoločné aktivity (hry)
  • Prípravné cvičenia a nácvik klasickej techniky.   
  • Beseda s Pavlom Hurajtom  (bronzový medailista ZOH  Vancouver 2010  v biatlone ) + videá – nácvik techniky, hry na lyžiach
  • Lyžiarska abeceda, zdokonalenie techniky behu  na lyžiach hravou formou.
  • Spoločné aktivity, ukážka nácviku korčuliarskej techniky -korčuliarsky trenažér
  • Cross šprint – spoločné preteky na LY – Rezká bežka, vyhodnotenie pretekov  a sústredenia v amfiteátri na Štrbskom  Plese.

Aktivít sa zúčastnilo  50  osôb (25 SVK a 25 POL)