Oznam pre žiakov 6. ročníka

          Vážení rodičia (aktuálnych) šiestakov,           škola pre žiakov 7. ročníka (v školskom roku 2020/2021) ponúka možnosť vyučovania druhého cudzieho jazyka. Z tohto dôvodu Vám dávame na výber z dvoch možností (nemecký alebo ruský jazyk), pričom vyučovať sa bude ten cudzí jazyk, o ktorý … Continue reading

Oznam o záverečnom hodnotení

          Pedagogická rada  ZŠ Štrba  schválila  záverečné hodnotenie školského roka 2019/2020 s prihliadnutím na mimoriadnu  situáciu, zapríčinenú prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, ktorá naďalej pretrváva. 1. stupeň Hodnotené slovom  absolvoval 1. ročník – anglický jazyk, prvouka 2. ročník – … Continue reading

Oznam k zápisu do 1. ročníka

          Milí rodičia predškolákov,           Základná škola Štrba oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka bude z dôvodu aktuálnej situácie a usmernenia Ministerstva školstva vedy výskumu a športu  prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky od 15.do 30.apríla bez účasti žiakov.           Pre … Continue reading