EXPERT 2020

          Dňa 28. novembra 2019 mali žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Traja žiaci našej školy  sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka medzi súťažiacimi v štyroch témach, a tým získali titul EXPERT:Daniela Jančulová (6. roč.) – v téme … Continue reading

Fašiangový karneval

          Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…s touto známou fašiangovou pesničkou vošli v deň odovzdávania výpisov vysvedčení členovia DFS Štrbianček do telocvične našej školy.  Pásmom fašiangových zvykov potešili a zabavili všetky strigy, princezné, čertov, anjelov, rôzne zvieratká, chlapcov preoblečených za ženy, dievčatá za … Continue reading

Plavecký výcvik

          V novembri naší štvrtáci úspešne absolvovali základný plavecký výcvik na plavárni vo Svite. Cieľom výcviku, ktorý prebiehal pod vedením skúsenej inštruktorky, bolo vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrať strach z vody a naučiť ich správnej technike plaveckých spôsobov kraul, … Continue reading

Návšteva stolára

          V rámci hodín techniky sme spoločne 5.A a 5.B trieda navštívili stolársku dielňu u pána Hurajta v Štrbe. Vynikajúca ukážka opracovania materiálu (dreva) nám spestrila hodiny techniky. Pán Hurajt nám prakticky ukázal základné činnosti ako je rezanie, hobľovanie, brúsenie, skracovanie materiálu, pričom … Continue reading

Šaliansky Maťko

          Dňa 12.12.2019 sa na našej škole konal 27. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťažilo 18 žiakov v dvoch kategóriách.           V I. kategórii (žiaci 2.- 3. ročníka) 1.miesto získala Alexandra Petrušková (2.ročník), 2. miestoTereza Simová (3.ročník) a 3. miesto … Continue reading