Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 11.1.2021

          Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR do 24.1.2021 upravujem výchovno–vzdelávací proces v súlade s Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne:     I. stupeň:    1. Od 11.1.-18.1.2021 (predbežne) prechádzajú aj … Continue reading

Vianočné prázdniny

          Milí rodičia!           Na základe rozhodnutia ministra ŠVVaŠ sa vianočné prázdniny uskutočnia v termíne od 21. decembra do 8. januára 2021. Podľa aktuálnych usmernení bude nástup do školy 11. januára 2021. V prípade zmeny v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami Vás  budeme informovať … Continue reading

Oznam pre žiakov I. stupňa a ich zákonných zástupcov

          Od 10. 11. 2020, t. j od utorka, bude v škole  obnovené vyučovanie  pre žiakov I. stupňa.   Pred  prvým vstupom dieťaťa – žiaka do školy po jesenných prázdninách a dištančnom vzdelávaní je potrebné sa preukázať  aktualizovaným vyhlásením o bezinfekčnosti (pozor – … Continue reading

Informácia pre žiakov a rodičov ohľadom celoplošného testovania COVID 19 a možných dopadov na prezenčné vyučovanie

V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19. Vedenie ZŠ Štrba  odporúča, aby sa predmetného testovania zúčastnili všetci žiaci vo veku od 10 rokov. Vedenie školy odporúča zúčastniť sa testovania všetkým žiakom od veku 10 rokov, aj … Continue reading