Kontakt

Základná škola v Štrbe

 • Názov školy: Základná škola Štrba
 • Adresa: Školská 168, 059 38  ŠTRBA
 • IČO: 37876040
 • Riaditeľka školy: Mgr. Ľubomíra IĽANOVSKÁ
 • Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Beáta PASTUCHOVÁ
 • Telefón: 052/7791 109; 0911 695 015
 • E-mail: zsstrba@zsstrba.sk

Zriaďovateľ

 • Názov: Obec ŠTRBA
 • Adresa: Hlavná 188
 • Telefón: 052/7781 461-4
 • Fax: 052/7781 460
 • E-mail: strba@strba.sk