Školská jedáleň

  1. Lenka KROMKOVÁ        – ved. ŠJ
  2. Janka ZEMANOVÁ         – hl. kuch. ŠJ
  3. Mária PETRUŠKOVÁ     – pom. sila ŠJ
  4. Zuzana HUDÁKOVÁ      – pom. sila ŠJ
  5. Eva CHALÚPKOVÁ       – pom. sila ŠJ