Vedenie školy

Riaditeľka školy – Mgr. Ľubomíra IĽANOVSKÁ

Zástupkyňa riaditeľky – Ing. Beata PASTUCHOVÁ

Koordinátorka ŠKVP – Ing. Beata PASTUCHOVÁ

Výchovný poradca – Mgr. Zuzana ŠPENDELOVÁ

Koordinátorka primárnej prevencie drogovej závislosti – Mgr. Mária GARAJOVÁ

Koordinátorka environmentálnej výchovy – Mgr. Mária ŠTEUČEKOVÁ

Školský špeciálny pedagóg – Mgr. Lenka ŽELONKOVÁ