Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Názov / ČísloPredmetDátumDodávateľCenaSúbor
zmluva
2409141161
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 02.08.2023 GENERALI Poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, Bratislava 136,56 (PDF)
zmluva
1/2022
Zmluva o poskytnutí prenájmu učebne 24.10.2022 TARGET Academy, n.o., Karpatská 15, Poprad podľa zmluvy (PDF)
zmluva ŠJ
1/2022
Dodávky výrobkov do ŠJ 07.10.2022 BYERA s.r.o., Karpatské nám. 10A, Bratislava podľa zmluvy (PDF)
dodatok k zmluve
dodatok
Zmluva o združenej dodávke elektriny 13.09.2022 VSE a.s., Mlynská 31, Košice podľa dodatku (PDF)
Zmluva
1/2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov 8.9.2022 SSŠŠ ELBA Prešov, Smetanova 2 podľa zmluvy (PDF)
Kolektívna zmluva
KZ na rok 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ Štrba 05.04.2022 ZO OZ PŠaV ZŠ Štrba -- (PDF)
Zmluva
č.KŠ/ZO/2022KŠ9466-2
Poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany 14.02.2022 Dosťbolo.sk,s.r.o., Nám. oslob. 3/A, Košice podľa zmluvy (PDF)
Zmluva ŠJ
1/2021
Potraviny 2.9.2021 Hlava Martin - Potraviny, SNP 305/13, Štrba -- (PDF)
Zmluva
č. ZKS21010
Poskytovanie služieb 19.10.2021 WANET, Dobšinského 15, Banská Bystrica podľa zmluvy (PDF)
Kúpna zmluva ŠJ
1/2021
Potraviny - čerstvé ovocie, zelenina 06.10.2021 Jozef IVAN, s.r.o., Štúrova 759, Svit podľa dohodou (PDF)
Kúpna zmluva
1/2021
Dodávky pekárskych a cukrárskych výrobkov 16.09.2021 TATRAPEKO a.s.,1. mája 1919, Lipt. Mikuláš -- (PDF)
Zmluva
Preddavky
O úhrade preddavkov za poskytnutý tovar 18.05.2021 AITEC, Slovinská 12, Bratislava -- (PDF)
Kolektívna zmluva
rok 2021
Kolektívna zmluva pre zamestnancov ZŠ v Štrbe 29.03.2021 ZO OZ PŠaV ZŠ Štrba -- (PDF)
Dodatok k zmluve
1/2020
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 06.10.2020 VSE a.s., Mlynská 31, Košice podľa dodatku k zmluve (PDF)
prílohy ku KZ
rok 2020
Pravidlá tvorby a použitia SF 13.03.2020 ZO OZ PŠaV ZŠ Štrba -- (PDF)
Kolektívna zmluva
rok 2020
Kolektívna zmluva pre zamestancov ZŠ v Štrbe 13.03.2020 ZO OZ PŠaV ZŠ Štrba -- (PDF)
Zmluva
37876040MPG198
Zamestnávateľská zmluva oDDP 01.10.2020 NN Tatry - Sympatia,d.d.s.,a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava 0,03 (PDF)
Zmluva
1/2020
ŠJ - odber mäsa, mäs. výr. 04.09.2020 Mäsovýroba DORO, Veľký Slavkov podľa zmluvy (ZIP)
Zmluva
1/2020
Servisný predaj rohoží 19.02.2020 Lindstrôm, s.r.o., Orešianska 3, Trnava podľa zmluvy (PDF)
Dohoda s VŠ
1/2020
Spolupráca - UMB BB + ZŠ 07.02.2020 UMB BB (ZIP)
Zmluva
5fe29ab3-d181-4eaf-bae9-ba44efc4752a
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól" 08.11.2019 Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava (PDF)
Zmluva
1/2019
Kúpno-predajná zmluva (potraviny) 28.10.2019 TOL. s.r.o., Priemyselná ul. 4765, Poprad - Matejovce (PDF)
Zmluva
SC/19/10/080
Zmluva o poskytovaní služieb 25.10.2019 KOMENSKY VIRAL s.r.o., Park Mládeže 630/1, Košice (PDF)
Zmluva
9106632045
Zmluva o dodávke plynu - ZŠ kuchyňa s jedálňou 25.10.2019 SPP a.s., RC KT Východ, Moldavská 12, Košice (PDF)
Zmluva
9106632062
Zmluva o dodávke plynu - ZŠ 25.10.2019 SPP a.s., RC KT Východ, Moldavská 12, Košice (PDF)
Dodatok k zmluve
č. 1
Zmluva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci PZS 24.10.2019 PZS s.r.o., Staničná 9, Poprad - Matejovce (PDF)
zmluva - ŠJ
1/2019
Predaj mrazených potravín - ŠJ 30.08.2019 FEGA FOOD s.r.o., Ploské 158 (PDF)
Zmluva
dodatok č. 1
Kúpno-predajná zmluva 30.11.2018 LUJAN PLus s.r.o., Mengusovce č. 117 (PDF)
zmluva
WS/2019A9466-1
Zabezpečenie výkonu činnosti ZO pri ochrane oznamovateľov PČ u ZĽ 14.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice (PDF)
Dohoda
č.19/36/054/67
Poskytnutie fin. príspevkov na podporu vytvárania prac. miest - projekt "Pracuj v školskej kuchyni" 20.09.2019 Úrad práce soc. vecí a rodiny (PDF)
Kúpna zmluva
1/2019
Potraviny a nepotravinársky tovar 13.06.2019 COP JEDNOTA Poprad, s.d. (PDF)
zmluva
25/2018
Zmluva o dielo na vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov 28.08.2018 COMMERCE INVEST, s.r.o. Sobotské nám. 46, Poprad (PDF)
zmluva
1
Zmluva o zabezpečení služieb v ochrane zdravia pri práci PZS s.r.o., Poprad 11.04.2018 Prac. zdrav. služba s.r.o. - Poprad (PDF)
zmluva č.2018 MPC EONE 077
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
didaktické prostriedky 11.04.2018 MPC Bratislava (PDF)
zmluva
ZO/2018A9466-1
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 22.03.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Košice (PDF)
dohoda o nájme
1
Dohoda o nájme 15.02.2018 TJ TATRAN L. Teplička (PDF)
dohoda o nájme
1
nájom 21.12.2017 SŠG ELBA Preošv (PDF)
Zmluva o účte
Účet ZŠ Štrba
dokumentácia 19.12.2017 Slov. sporiteľňa, a.s. (ZIP)
Zmluva o účte
Účet ZŠ Štrba
Účet Komunal, Elektronické služby 19.12.2017 Slov. sporiteľňa, a.s. (ZIP)
dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu
dodatok k zmluve
SPP 10.11.2017 SPP Bratislava (PDF)
dodatok k zmluve
2017-0119-MD003
dodatok ku zmluve 13.07.2017 SOMI Consulting s.r.o. Banská Bystrica (PDF)
zmluva - dodatok
zmluva č. 2016-0413-MD005
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 13.07.2017 WANET s.r.o. Banská Bystrica (PDF)
zmluva
1
úhrada preddavkov na poskytnutý tovar 16.05.2017 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica (PDF)
zmluva
2017-01-19-MD-003
produkt KERBER 26.01.2017 SOMI Consulting s.r.o. Banská Bystrica (PDF)
Zmluva o obchod. a dodáv. podmienkach
3/2010
Potraviny 03.11.2016 MILK-AGRO s.r.o. Prešov (PDF)
Kúpno-predajná zmluva
Kúpno-predajná zmluva
Potraviny 03.11.2016 LUJAN Plus s.r.o. Mengusovce (PDF)
Zmluva - objednávka
5100318082C
Obj.programu BIZNIS 13.10.2016 VSE Košice (PDF)
Zmluva na vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov
10/2016
Zmluva na vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov 1.6.2016 COMMERCE INVEST s.r.o., Sobotské námestie 46, Poprad (PDF)
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
Licencie, inštalácia a prevádzka produktu Kerber Backup Serves standard 26.04.2016 Wanet s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica (PDF)
Zmluva o dodávke plynu
Zmluva o dodávke plynu
Dodávka plynu 18.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava (PDF)
Dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
Zmluva o dodávke ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
Dodávka ovocia, zeleniny a výrobkov z nich 24.09.2015 HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice (PDF)
zmluva
dodatok č..1 - zmeny v rámci maj. poist. zmlúv
poist. majetku 08.07.2015 Komunálna poisťovňa, a.s. (JPG)
Maliarske práce
Zmluva o vykonaní maliarskych prác
Zmluva o vykonaní maliarskych prác 23.12.2014 Lonik s.r.o. (PDF)
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkoch z nich
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich 19.12.2014 HOOK s.r.o. (PDF)
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
Spolupráca pri realizácii projektu
Spolupráca pri realizácii projektu 19.12.2014 NÚCEM (PDF)
Dodávka tovaru - Čistiace, dezinfekčné, hygienické a kancelárske potreby
Dodávka tovaru - Čistiace, dezinfekčné, hygienické a kancelárske potreby
Dodávka tovaru - Čistiace, dezinfekčné, hygienické a kancelárske potreby 19.12.2014 Slavomír Bednarčík - Gastrobal (PDF)
Dodávka tovaru - nábytok a zariadenia
Dodávka tovaru - nábytok a zariadenia
Dodávka tovaru - nábytok a zariadenia 19.12.2014 Daffer spol. s r.o. (PDF)
Dodávka tovaru - kancelárske a čistiacepotreby
Dodávka tovaru - kancelárske a čistiace potreby
Dodávka tovaru - kancelárske a čistiace potreby 19.12.2014 Daffer spol. s r. o. (PDF)
Stavebné a zemné práce
Stavebné a zemné práce
Stavebné a zemné práce 19.12.2014 M.K.C. s.r.o. Štrba (PDF)
Revízie - elektrika, bleskozvody a ich súčasti
Zabezpečenie revízií - elektrika, bleskozvody a ich súčasti
Revízie - elektrika, bleskozvody a ich súčasti 19.12.2014 BHP ELEKTRO s.r.o. (PDF)
Revízie - plyn, tlakové zariadenia a ich súčasti
Zmluva o zabezpečení revízií - plyn, tlakové zariadenia a ich súčasti
Revízie - plyn, tlakové zariadenia a ich súčasti 19.12.2014 Ing. Peter Bukovič - GAS (PDF)
Rámcová kúpna zmluva
Rámcová kúpna zmluva
Dodávka tovaru 04.12.2014 KP plus, s.r.o. (PDF)
Zmluva č. ZO-2014-08-02 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby a poskytovaní služieb
Zmluva
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 20.08.2014 NAJ s.r.o. (PDF)
zmluva
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb
Jazykové vzdelávanie v Aj a PV pdg. ZC v rámci projektu "Inovácia vzdelávania ZŠ Štrba" 22.09.2014 AN fors, s.r.o. ,Svidník (JPG)
Zmluva o poskytovaní služieb
Zber kuchynského odpadu 03.06.2014 DF Družstvo s.r.o. (PDF)
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 4/2014
Vytriedenie, evidovanie a usporiadanie registratúrnych záznamov 16.05.2014 COMMERCE INVEST s.r.o. (PDF)
zmluva
dodatok č. 2
dodávka plynu 2014 15.10.2013 SPP Bratislava (PDF)
zmluva
--
Zmluva o poskytovaní služieb 08.08.2013 AN fors, s.r.o., Svidník (PDF)
Zmluva - rámcové podmienky spolupráce pri realizácii projektu
č. 1596/2013
Zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania 4.7.2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (DOC)
Zmluva na poistenie majetku
5720062857
Poistenie majetku 26.6.2013 Generali Slovensko poisťovňa a.s. (DOC)
Zmluva o poskytovaní poradenstva
2300113
Poradenstvo a služby v oblasti implementácie projektu 9.4.2013 GSIC, spol. s.r.o. (DOC)
Zmluva
-
elektronické zasielanie faktúr 25.3.2013 MADE, s.r.o. (DOC)
Zmluva - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť
236/163/13P
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadovej vody 5.3.2013 PVPS, a.s. (DOC)
Zmluva - Marsann IT, s.r.o.
2/2013
Dodávka komplexného riešenie pre prírodovedné predmety 16.1.2013 MARSANN IT, s.r.o. (DOC)
Zmluva - Kvant, s.r.o.
1/2013
Podprahová zákazka - MŠVVaŠ SR 15.1.2013 KVANT, s.r.o. (DOC)
Zmluva - dodatok
Dodatok č. 1
Nájomná zmluva 10.9.2012 ZŠ Štrba (JPG)
Zmluva - Tatra Tender, s.r.o.
4/2012
Realizácia verejného obstarávania 1.10.2012 Zmluva Tatra Trend s.r.o. (PDF)
Kolektívna zmluva ZŠ 2012
3/2012
kolektívna zmluva 2012 15.03.2012 (PDF)
Zmluva o nájme 2/2012
2/2012
Nebytové priestory 09.02.2012 ZŠ Štrba (PDF)
Zmluva o nájme 1/2012
1/2012
Nebytové priestory 09.02.2012 ZŠ Štrba (PDF)
Zmluva GP
5720025390
Poistenie majetku 18.11.2011 Generali SK Bratislava (PDF)
Zmluva SPP Bratislava
Zmluva o dodávke plynu 18.11.2011 SPP Bratislava (PDF)
Zmluva ZUŠ Štrba
Dodatok č.9
Úhrada nákladov 09.09.2011 ZŠ Štrba (PDF)

 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.