Pandemická OČR počas jarných prázdnin

OČR a materské školy počas prázdnin  Organizácia školského roka v predškolských zariadeniach (materských školách) nepozná pojem prázdniny. Škôlky môžu byť počas celého roka uzatvorené iba na základe rozhodnutia príslušného orgánu (zriaďovateľa, riaditeľa, hygienika, ministra školstva). Rodičom žiakov v škôlkach, ktoré … Continue reading

Edupage – potvrdenie o návšteve školy

Vážení rodičia, pomocou školského systému Edupage  je možné získať potvrdenie o návšteve školy. Po prihlásení sa do systému, potvrdenie nájdete cez tlačidlo Štart -> Dochádzka -> Potvrdenia. Pridávame aj návod. Pre získanie potvrdenia je potrebné použiť web. stránku školského systému Edupage – https://zsstrba.edupage.org/ … Continue reading

Edupage – prihlásenie, prepínanie medzi deťmi, výpis vysvedčenia

Vážení rodičia, ako sme Vás už skôr informovali, v priebehu mesiaca december boli rozposlané prihlasovacie údaje do systému Edupage na poskytnuté emailové adresy. Edupage stránka školy je nasledujúca: https://zsstrba.edupage.org/ Prostredníctvom tejto stránky alebo aplikácie Edupage sa viete prihlásiť do svojho rodičovského … Continue reading