Otvorenie elokovanej triedy športového gymnázia v šk. roku 2014/15

V školskom  roku 2014/2015 plánujeme otvoriť elokované pracovisko Súkromného športového gymnázia ELBA Prešov v Základnej škole Štrba. Prihlásiť sa môžu uchádzači, ktorí aktívne športujú, alebo takí, ktorí majú kladný vzťah k športu a chcú rozvíjať svoje športové schopnosti, nadanie a talent.

Prípadní záujemcovia si môžu podávať prihlášky na adrese:

Súkromné športové gymnázium ELBA
Smetanova 2
080 05 Prešov

V prípade otázok alebo doplňujúcich informácií  kontaktujte:

SŠG ELBA- www.elbaci.sk
tel. kontakt: 0948706795, 0905425871
e.mail: skola @ skolaelba.sk

ZŠ Štrba- www.zsstrba.sk
tel. kontakt: 0911695015
e.mail: zsstrba @ sinet.sk

Čisté hory 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV týždni od 23.9. do 27.9. sa žiaci našej školy zapoja do akcie Čisté hory, ktorú už po tridsiaty piaty krát organizujú Štátne lesy TANAP-u. Na už tradičnú akciu zberu odpadkov v okolí Štrbského Plesa si žiaci donesú rukavice a igelitové tašky, primerané oblečenie a dobrú obuv.

 

Presný termín bude upresnený podľa počasia.

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2013 o 16°° v priestoroch ZŠ Štrba. Po plenárnom RZ budú nasledovať v učebniach jednotlivých tried triedne rodičovské združenia.

Plán porád v šk. roku 2012/2013

V Pláne práce boli riaditeľstvom školy schválené nasledujúce termíny klasifikačných porád:
19.11.2012 – I. štvrťročná klasifikačná porada
22.01.2013 – polročná klasifikačná porada
22.04.2013 – 3/4-ročná klasifikačná porada
21.06.2013 – klasifikačná porada za II. polrok