Záverečný projekt z geografie

Ako piataci sme sa s príchodom na druhý stupeň stretli s novým predmetom – s geografiou. Počas roka sme sa naučili základné informácie o fungovaní našej Zeme a o vesmíre, rovnako aj o sídlach a mestách. Témou nášho záverečného projektu boli UNESCO pamiatky. Našou úlohou bolo vymodelovať kultúrne … Continue reading

Spevácke súťaže

Mesiace apríl a máj sa každý rok nesú v znamení spevu a súťaženia. Štrbský speváčik, Slávici z lavice a Slávik Slovenska sú súťaže, ktorých sa každý rok zúčastňujú naši najlepší speváčikovia. 10. apríla 2019 sa v koncertnej sále na Štefánikovej ulici v Poprade konalo okresné kolo súťaže … Continue reading

Výberové konanie

Obec Štrba vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky kladené na uchádzačov si môžte pozrieť v priloženom dokumente Výberové konanie. Uzávierka prijímania prihlášok je 20. mája 2019 o 15:00 hod. Prihlášky je potrebné … Continue reading