Čisté hory 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV týždni od 23.9. do 27.9. sa žiaci našej školy zapoja do akcie Čisté hory, ktorú už po tridsiaty piaty krát organizujú Štátne lesy TANAP-u. Na už tradičnú akciu zberu odpadkov v okolí Štrbského Plesa si žiaci donesú rukavice a igelitové tašky, primerané oblečenie a dobrú obuv.

 

Presný termín bude upresnený podľa počasia.

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 24.9.2013 o 16°° v priestoroch ZŠ Štrba. Po plenárnom RZ budú nasledovať v učebniach jednotlivých tried triedne rodičovské združenia.

Plán porád v šk. roku 2012/2013

V Pláne práce boli riaditeľstvom školy schválené nasledujúce termíny klasifikačných porád:
19.11.2012 – I. štvrťročná klasifikačná porada
22.01.2013 – polročná klasifikačná porada
22.04.2013 – 3/4-ročná klasifikačná porada
21.06.2013 – klasifikačná porada za II. polrok

Kamerový systém

Vedenie ZŠ Štrba oznamuje, že od  10. 1. 2011, je objekt  ZŠ  zabezpečený  kamerovým  systémom/chodby, šatne a multifunkčné ihrisko/, z dôvodu  ochrany zdravia našich žiakov, zamestnancov, ako i majetku školy.