Školská vychádzka na Štrbské Pleso

Dňa 14.10.2021 vymenili druháci školské lavice za pohyb na čerstvom vzduchu a slnečný štvrtok využili na vychádzku na Štrbské Pleso. Prešli sa okolo celého plesa, z náučných tabúľ sa dozvedeli mnoho nových informácií a zároveň si priamo v teréne zopakovali učivo z prvouky. Najväčšiu radosť im však urobil prvý sneh! [Mgr. Mária Šteučeková]

Dobrovoľná zbierka pre útulok

Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA ZVIERAT prebieha na škole dobrovoľná zbierka pre Mestský útulok Poprad. Psíkom v útulku môžu žiaci do 15.10.2021 nosiť konzervy, granule, „pamlsky“, staré matrace, deky, misky, vôdzky, obojky a akékoľvek potreby určené pre psov. Prispieť môžu aj dobrovoľným finančným príspevkom. Ďakujeme!

Distribúcia AG testov

Vážení rodičia,

ďalšia distribúcia AG testov sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:

vchod ŠKD:

Pondelok 4.10. 2021 od 15.00 – 16. 30

Utorok 5.10. 2021 od 7. 30 – 8. 30
od 15.00 – 16.30

V prípade, že si nemôžete vyzdvihnúť v stanovených časoch AG testy, môžete splnomocniť k prevzatiu inú dospelú osobu. Splnomocnenie nájdete na www.zsstrba.sk / tlačivá / splnomocnenie do úkonu napíšte: prebratie AG testov.

Zmena v povinnosti nosiť rúška na základných školách

Od pondelka 4. októbra 2021 rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania.

Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

Nová vyhláška č. 250/2011 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 4. 10. 2021 

AG testovanie – návody

Návod na použitie pre samotestovanie:

 1. Sprievodca pre samotestovanie:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19;

link na priame stiahnutie súboru: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

 1. Návod na použitie pri samotestovaní:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 ;

link na priame stiahnutie súboru:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

 1. súčasťou sprievodcu aj návodu na použitie je QR kód, po naskenovaní ktorého sa zobrazí krátke inštruktážne video ako vykonať samotestovanie:

AG testy – harmonogram preberania testov

Organizačné pokyny k AG samotestom

Oddelenie špecializovaných činností, odbor školstva – Okresný úrad Prešov potvrdili našu návratku, AG testy si môžeme vyzdvihnúť. Distribúcia AG testov zákonným zástupcom žiaka, ktorí prejavili záujem o samotestovanie AG testami bude nasledovná:

 • Štvrtok 9. 9. 2021 vyzdvihnutie testov kompletizácia súprav a pokynov
 • Piatok 10. 9. 2021 ZŠ Štrba – zadný vchod – vchod ŠKD
  • 7:00 – 8:00 preberanie AG testov
  • 15:00 – 16:00 preberanie  AG testov
 •   6.B až po ukončení karantény 18. 9. 2021 (sobota) 8:00 – 9:00 hlavný vchod  – vestibul ZŠ

NOVÉ (9. 9. 2021): Sprievodca pre samotestovanie 

Dochádzkový systém pre žiakov

Vážení rodičia,

dňa 2. 9. 2021 všetci žiaci dostali čipové prívesky, ktoré slúžia na evidenciu ich príchodov do školy.

Upozorňujeme žiakov, aby sa nezabudli pri východe zo šatní do tried pípnuť, následne systém Edupage zaeviduje ich príchod do školy.

Učiteľ si vie skontrolovať príchod žiakov do školy, potvrdiť jeho prítomnosť a rodič má informáciu o tom, že jeho dieťa je v škole. V prípade straty čipového prívesku je žiak/zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok za nový prívesok. 

Čipové prívesky slúžia len na evidenciu príchodov žiakov, pri odchode sa žiaci pípať nemusia!

AG testy – Informácie pre rodičov

Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR poslalo informáciu k distribúcii AG samotestov. Ministerstvo bude robiť všetko preto, aby každý rodič, ktorý má záujem testovať svoje dieťa, dostal samotesty v najbližších dňoch/týždňoch. Keďže však záujem zo strany rodičov bol 5- násobne vyšší oproti záujmu o testovanie počas minulého školského roka, chceli by sme Vás a rodičov Vašich žiakov poprosiť o trpezlivosť a súčinnosť pri distribúcii samotestov. Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja Vás bude postupne kontaktovať a informovať o termíne výdaja ďalších zásob samotestov, ako náhle im budú dodatočné zásoby naskladnené.

Keďže záujem rodičov o samotesty 5-násobne prekročil záujem o testovanie počas minulého roka, musíme Vás poprosiť, aby ste v tejto fáze distribuovali len 5 ks samotestov na žiaka, ktorého rodičia potvrdili záujem testovať svoje dieťa. Mrzí nás zvýšená prácnosť, ktorá tým pre školu a jej zamestnancov vzniká. K tomuto kroku sme však museli pristúpiť, aby v čo najkratšom čase samotesty dostali všetci, čo sú ochotní samotestovať svoje deti.

Pri odovzdávaní takto naplneného vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivuje škola do konca školského roka.

Keďže za použitie je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu by mal škole potvrdzovať spôsobom, napr. prostredníctvom edupage, emailu alebo smsky alebo, v krajných prípadoch, písomným potvrdením. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu, výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

Momentálne čakáme na informácie z Okresného úradu v sídle kraja (Prešov). O ďalšom postupe Vás budeme bezodkladne informovať cez EDUPAGE a www.zsstrba.sk

Organizačné pokyny na začiatok školského roka 2021/2021 ZŠ ŠTRBA

2. 9. 2021

8:30 – žiaci 1. ročníka / dolná chodba a trieda

         –  žiaka 1.r. doprevádza len jeden zákonný zástupca (odovzdá v papierovej podobe* alebo cez EDUPAGE ** 

           vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa a za zákonného zástupcu – vyhlásenie – osoba vstupujúca do objektu ***).

9:00 – žiaci 2. r. – 9. roč.

 • Vstup do budovy je cez hlavný vchod  ZŠ za dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení.
 • Pri nástupe do školy odovzdajú vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa * podpísané zákonným zástupcom tí žiaci, ktorým rodičia neodoslali vyhlásenie cez EDUPAGE. **
 • Nasledovať bude ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia, kontrola rúška, následne žiak odchádza do triedy.
 • Slávnostné otvorenie školského roka (žiaci sú vo svojich triedach) cez školský rozhlas.
 • septembra 2021 nebude fungovať školský klub detí a nebudú sa v prvý deň  vydávať ani obedy.
 • V prípade nejakých nejasností môžu sa žiaci, ako aj zákonní zástupcovia obrátiť na triednych učiteľov alebo na vedenie školy.
 • 14:00 – 16:00 prevezme vo vestibule ZŠ Štrba zákonný zástupca žiaka PCR kloktací test proti podpisu .

3. 9. 2021

 • 7:30 – 9:00  žiaci donesú  odobratú vzorku  testu  do ZŠ – vestibul
 • 9:00 nástup ostatných žiakov do tried
 • žiaci 1. r. môžu nastúpiť od  7:30 hod.
 • zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy, po dohode si žiaka/ žiakov vyzdvihne pri hlavnom vchode triedny učiteľ.
 • Od 3. 9. 2021 bude v prevádzke školská jedáleň (ŠJ) aj školský klub detí (ŠKD).

* Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa nájdete aj v tlačenej forme na dverách školy (hlavný vchod) alebo v obchodoch v obci Štrba.

* * Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa je možné posielať aj cez Edupage (webstránka www.zsstrba.edupage.org alebo aplikácia v smartfóne). Postup pre posielanie vyhlásenia je rovnaký ako v minulom školskom roku. Pripájame aj návod

*** Vyhlásenie o bezpríznakovosti – osoba vstupujúca do objektu nájdete aj na dverách školy (hlavný vchod).