Hviezdoslavov Kubín

          ,,Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“ J. Čajková

          Dňa 22.1. sa na našej škole konalo školské kolo najstaršej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Zúčastnili sa ho žiaci prvého stupňa, ktorí patria do prvej kategórie. Druhá a tretia kategória súťažila 28.1. Pripravili si pekné ukážky z klasickej ale aj modernej literatúry. Nesúťažne sa predstavili aj naši najmladší prváčikovia so svojimi  milými detskými básničkami a textami.

          Výsledková listina je nasledovná:                                            

 • I. kategória:
 • POÉZIA:
 • 1. Ľubica Silvajová, 2. Tereza Simová, 3. Ema Bajčičáková
 • PRÓZA:
 • 1. Dáša Juhásová, 2. Tamara Rázgová, 3. Jakub Soska a Lucia Slanináková
 • II. kategória:
 • POÉZIA:
 • 1. Natália Bednárová, 2. Ivana Starigazdová, 3. Lilly Šidlovská
 • PRÓZA:
 • 1. Matej Juhás, 2. Rebeka Želonková, 3. Patrik Marec a Nelka Garajová
 • III. kategória:
 • POÉZIA:
 • 1. Kristína Papcunová, 2. Lívia Mravová a Ema Bendová, 3. Petra Kováčová
 • PRÓZA:
 • 1. Sofia Djurbová, 2. Denisa Donovalová

          Všetkým recitátorom  ďakujeme  za účasť a víťazom blahoželáme . Víťazi sa nám predstavia na Slávnostiach poézie, ktoré sa každoročne konajú v našej obci a našu školu budú reprezentovať aj na okresnom kole v Poprade. [Mgr. Petra Eštvanová]             

Návšteva stolára

          V rámci hodín techniky sme spoločne 5.A a 5.B trieda navštívili stolársku dielňu u pána Hurajta v Štrbe. Vynikajúca ukážka opracovania materiálu (dreva) nám spestrila hodiny techniky. Pán Hurajt nám prakticky ukázal základné činnosti ako je rezanie, hobľovanie, brúsenie, skracovanie materiálu, pričom niektoré zručnosti si deti mali možnosť vyskúšať. Ukázal nám aj rozdiel v používaní náradia a nástrojov v minulosti a dnes. Celá návšteva bola pre deti veľmi názorná a prospešná.  Aj touto formou sa chceme pánovi Hurajtovi veľmi pekne poďakovať. [Mgr. Marek Tekeľ]

Vianočný program

          S blížiacim sa koncom decembra sme sa všetci tešili na prichádzajúce Vianoce. Posledný školský deň kalendárneho roka sme sa preto už neučili. Prvú hodinu sme síce strávili v triedach, ale to iba preto, aby sme si prostredníctvom školského rozhlasu vypočuli príhovor pani riaditeľky školy. Potom sme sa presunuli do telocvične, kde sa každá trieda predstavila ostatným žiakom vianočným programom. A že to naozaj bolo rôznorodé – recitovanie, spievanie, tancovanie, či rôzne scénky ukázali, že žiaci sa dokážu zomknúť a pracovať ako jeden kolektív. Po ukončení „oficiálnej“ časti sa nasledovala vianočná diskotéka.

[text: Mgr. Dominika Janečková, fotografie: Mgr. Mária Šteučeková]

Šaliansky Maťko

          Dňa 12.12.2019 sa na našej škole konal 27. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťažilo 18 žiakov v dvoch kategóriách.

          V I. kategórii (žiaci 2.- 3. ročníka) 1.miesto získala Alexandra Petrušková (2.ročník), 2. miestoTereza Simová (3.ročník) a 3. miesto obsadila Liliana Gažiová (3.ročník).

          V II .kategórii (žiaci 4.- 5. ročníka) na 1.mieste sa umiestnila Alexandra Šimková (4.B), na 2.mieste  ša Juhásová (4.A ) a  3. miesto obsadila Nina Jurinová (5.A).

          Všetkým zúčastneným ďakujeme za vynaložené úsilie. Predviedli veľmi pekné výkony, no len prvé miesta môžu postúpiť do okresného kola súťaže. Víťazi jednotlivých kategórií  budú reprezentovať  našu školu v okresnom kole, ktoré sa uskutoční do 31.1. 2020. Želáme im veľa úspechov!

[text: Mgr. Katarína Bendlová, fotografie: Mgr. Mária Šteučeková]

Mikuláš

          6. december je vo všeobecnosti u detí túžobne očakávaný dátum. A nebolo tomu inak ani pri našich deťoch. Počas prvej vyučovacej hodiny všetky triedy navštívil Mikuláš, čert aj anjeli, ktorí deťom rozdali malé sladkosti. A aj žiaci mali jednu milú povinnosť. Ich úlohou bolo vžiť sa do kože Mikuláša a rozhodnúť, kto by si podľa nich zaslúžil odmenu a uviesť k tomu aj dôvod.

          Všetky hlasy sa zrátali a vyhodnotili nasledovne: z prvého stupňa by sme v role Mikuláša ocenili Dášku Juhásovú (4.B), Sašku Petruškovú (2.r.) a Emku Michalkovú (3.r.) a z druhostupniarov by si odmenu zaslúžila Natálka Bednárová (5.A), Petra Kováčová (8.r.)a Ján Hurajt (9.r.), pričom absolútne najviac hlasov získal práve Ján Hurajt.

          Dobrých detí má ale naša škola podstatne viac, preto druhý stupeň vymenil v pondelok 9. decembra školské lavice za sedačky v Cinemaxe Poprad, kde sme si pozreli pokračovanie úspešného fantasy filmu Vládkyňa zla.

          Program posledných dní sa našim deťom veľmi páčil a veríme, že ich to motivuje k lepšiemu správaniu a väčšej chuti do práce na najbližší rok. [Mgr. Dominika Janečková]

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

          27. novembra 2019 sa na Mestskom úrade v Poprade konalo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu na ňom reprezentovala Sofia Djurbová, žiačka deviateho ročníka, ktorá bola víťazkou nášho školského kola. Na okrese síce nezískala medailovú pozíciu, ale stala sa úspešnou riešiteľkou, čo je tiež veľký úspech, pretože táto olympiáda preveruje naozaj rôzne, nielen gramatické schopnosti žiaka. Gratulujeme a ďakujeme. Výsledková listina je dostupná na odkaze:

https://cvc-poprad.sk/vysledky/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury/

[Mgr. Dominika Janečková]

Vybíjaná

          Dňa 7. novembra 2019 sme sa s najmladšími žiakmi zúčastnili obvodového kola vybíjanej. Boli to žiaci 1. stupňa základnej školy. Umiestnili sme sa na 4. mieste pri účasti družstiev zo Svitu – ZŠ Komenského, Sp. Teplice a Vikartoviec. Ďalej postupuje družstvo zo Spišskej Teplice. Srdečne gratulujeme! [Mgr. Marek Tekeľ]

Svetový deň behu a odhalenie pamätnej tabule

          Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa zapojila aktívne aj naša škola a pripomenula si dôležitosť pohybu a zdravého životného štýlu.

          Úvod športového dňa patril slávnostnému odhaleniu pamätnej tabule olympionikovi Pavlovi Hurajtovi vo vstupnej hale základnej školy.

          Kvôli nepriaznivému počasiu si každá trieda odbehla dohodnutú vzdialenosť v telocvični, následne pokračovali pohybovými hrami a na záver strečingovými cvičeniami. Ďalšiu časť dopoludnia absolvovali žiaci I. stupňa dopravnú výchovu, kde im dopravné základy vysvetlili policajti Obecnej polície v Štrbe. Žiaci II. stupňa absolvovali teoretické i praktické ukážky poskytnutia predlekárskej prvej pomoci v rôznych situáciách, prezentácie o zdravom životnom štýle, o pobyte a pohybe v prírode – topografii, o životom prostredí.     [Mgr. Tomáš Gemza]