Futbalový turnaj – McDonalds Cup

Naši žiaci a žiačky z prvého stupňa ZŠ sa zúčastnili na obvodnom kole 24. ročníka McDonalds Cupu. Turnaj sa konal vo Vikartovciach na umelom ihrisku za účasti škôl zo Šuňavy, Spišského Bystrého a Vikartoviec, naši žiaci a žiačky obsadili 4. miesto. Reprezentovali nás: Lukáš Omasta, Martin Pecha, Jerguš Stoličný, Kristián Rezník, Nina Macková, Ela Bajčičáková, Maroš Koky, Matúš Závacký. Všetkým za to patrí veľké ďakujem. (Mgr. M. Tekeľ)

Okresné kolo vo vybíjanej

Žiačky 5. – 7. ročníka našej ZŠ sa po postupe cez obvodové kolo predstavili na okresnom kole v aréne Poprad, kde súťažilo najlepších 7 škôl z okresu. Po dobrom výkone sme síce nepostúpili ďalej, ale verím, že si dievčatá užili skvelú konfrontáciu s najlepšími hráčkami a zažili atmosféru veľkej športovej haly. Len tak ďalej baby a ďakujem za skvelú reprezentáciu školy. (Mgr. M. Tekeľ)

Štúrov Zvolen – školské a okresné kolo

V piatok 28.4.2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Štúrov Zvolen. Poslaním tejto súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. V školskom kole súťažilo v dvoch kategóriách spolu 26 žiakov. Mladší žiaci prerozprávali a dokončili príbeh, starší žiaci svojimi úvahami vyjadrili svoj názor na rôzne oblasti či témy, ktoré ich zaujímajú. Najlepší sa umiestnili nasledovne:

1.kategória: 1. Jakub Mihoč 5.roč.

                    2. Alexandra Petrušková 5.roč, Martin Pohlod 4.roč.

                    3. Alexandra Osiková 6.roč., Soňa Gurecková 5.roč.

2.kategória: 1. Alexandra Šimková 7.A

                    2. Natália Bednárová 8.roč., Natália Halčinová 9.roč.

                    3. Lucia Slanináková 7.B, Nela Garajová 8.roč.

Na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 5. 5. 2023 našu školu reprezentovali Jakub Mihoč z 5.ročníka a Alexandra Šimková zo 7.A.

(text: Mgr. M. Tomková, foto: Andrej Sedláček 9. ročník)

Deň Zeme

Deň Zeme je príležitosťou na oslavu našej planéty a životného prostredia. Koná sa každoročne 22. apríla. Oslavy Dňa Zeme majú každý rok vlastnú tému a v roku 2023 je mottom „Investujte do našej planéty“. Aj naša škola sa každoročne zapája do rôznych aktivít. Zbierame papier, baterky, zubné kefky, triedime odpad, čistíme okolie školy. Tento deň sme so žiakmi strávili v prírode na čerstvom vzduchu pohybom a hrami. Poukázali sme na to, ako je pohyb dôležitý nielen pre naše zdravie, ale má aj ekologické výhody. Menej emisií zo spaľovacieho motora je tou najväčšou z nich.
Počas týždňa sme upravovali areál školy a zbierali rôzne nečistoty ako plastové fľaše, papiere a konáre, vytvárali rôzne výtvarné práce. Mladí lyžiari v rámci svojej začínajúcej prípravy do ďalšej sezóny vyzbierali odpadky na okruhu okolo Šoldova, kde počas letných mesiacov trénujú.

Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších! (text: Mgr. T. Gemza, foto: Ing. J. Foltín, Mgr. T. Gemza, Mgr. J. Šerfelová)

20. apríl 2023 bol Dňom narcisov

Cieľom  Dňa narcisov je poukázať na problematiku boja proti rakovine a finančne prispieť na boj proti tomuto ochoreniu. V tento deň sa aj na našej škole konala zbierka na pomoc onkologicky chorým pacientom. Žiaci a zamestnanci školy prispeli finančnou čiastkou 164,16 €.
Všetkým, ktorí sa zapojili do tohto dobročinného projektu úprimne ďakujeme. (Ing. Beata Pastuchová)

Účelové cvičenie a zimné hry v prírode na Štrbskom Plese

V piatok 21. 4. 2023 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie, počas ktorého žiaci absolvovali evakuáciu školy. Následne sme sa presunuli na Štrbské Pleso, kde boli pripravené zimné hry v prírode – preteky žiakov našej školy v „Zimnom dvojboji“.
Deti si mohli vybrať z dvoch disciplín. Buď súťažili v disciplíne klzák a bežky jednotlivo, alebo v oboch disciplínach. Každému po absolvovaní trate bol započítaný čas a vytvorená výsledková listina. Pretekárom v „Zimnom dvojboji“ sa zrátali ich dosiahnuté časy v oboch disciplínach. Cieľom bolo motivovať žiakov k pohybu a stráviť pekné, slnečné dopoludnie na čerstvom vzduchu v prírode.
Prestávku pred vyhlásením výsledkov sme využili na prechádzku okolo Štrbského plesa, kde sme so žiakmi navštívili aj Pamätník hrdinov Slovenského národného povstania.
Na záver sme v každej triede vyhlásili výsledky a odmenili žiakov. Účasť bola vysoká, deti mali radosť, preto veríme, že sa Zimné hry stanú určitou tradíciou. (text: Mgr. T. Gemza, foto: Ing. J. Foltín, Mgr. M. Šteučeková, Mgr. Z. Špedelová, Mgr. L. Želonková)

Ďalšie fotky z podujatia nájdete TU.

Zápis do 1. ročníka

„Chcem sa všetko naučiť!“ bolo heslo zápisu do 1. ročníka, ktorý sa konal dňa 19. 4. 2023 v priestoroch našej školy. V rámci zápisu sa uskutočnilo overenie školskej spôsobilosti u detí. Budúci prváci si okrem zážitkov z nového prostredia odniesli aj malý darček. Veríme, že sa im na našej škole páčilo a zároveň dúfame, že sa znovu opäť stretneme v novom školskom roku 2023/2024. (text: Ing. Jaroslav Foltín, foto: Obecný úrad Štrba)

Deň vody a Deň Zeme – interaktívne prednášky

Pri príležitosti Dňa vody a Dňa Zeme sme v mesiacoch marec a apríl zorganizovali pre žiakov 6. až 9. ročníka interaktívne prednášky
na témy – „ Záchrana spútaných riek“ a „ Čo sa deje s našou planétou?“

Zaujímavé prednášky odprezentovala environmentalistika z neziskovej organizácie SEEDS. Pútavo rozprávala o fungovaní našej Zeme, o živote riek, o výzvach a krízach, ktorým dnes čelíme a o desivých následkoch nášho pôsobenia na tejto planéte. Žiaci spoločne hľadali odpovede otázky ako:  Dá sa s tým ešte niečo robiť? Čomu sa už nevyhneme a čo ešte vieme zvrátiť?  V skupinách prakticky vyhľadávali informácie o rôznych výrobkoch (zloženie, pôvod, materiál, obal, uhlíková stopa, alternatíva…). Trojica najaktívnejších žiakov bola v závere odmenená malým darčekom.

Všetci sa však určite zamysleli nad tým, že len spoločnými silami môžeme urobiť zmenu, ktorá môže zachrániť mnohé. (Mgr. J. Vrbenská)

Odhlasovanie zo stravy cez Edupage

Vážení rodičia,

od budúceho týždňa 24. 4. 2023 bude možné odhlasovať dieťa zo stravy aj elektronicky cez školský informačný systém Edupage. V sekcii Jedálny lístok (aplikácia alebo webová stránka Edupage) nájdete jedálny lístok na aktuálny deň. Viete si vybrať dni dopredu, z ktorých chcete dieťa odhlásiť. Podrobný návod nájdete tu: návod odhlasovanie zo stravy

Odhlasovanie zo stravy cez aplikáciu je povolené aj niekoľko dní dopredu maximálne však deň vopred do 14:30, v nedeľu do 23:59.

V prípade, ak dieťa odhlásite a nakoniec do školy príde, tak ho viete opätovne prihlásiť na obed do 7:00 aktuálneho dňa.

Od 24. 4. 2023 do 30. 4. 2023 je skúšobné obdobie, kedy môžete dieťa odhlásiť z obeda aj po starom – telefonicky, SMS a pod.

Od 1. 5. 2023 škola prechádza na odhlasovanie zo stravy už len cez školský informačný systém Edupage.

Za pochopenie Vám ďakujeme!