Práca v školskej dielni 2021/2022

V rámci projektu Vybavenie odborných učební Základnej školy v obci Štrba sa uskutočnila obnova vybavenia školských dielní v ZŠ Štrba. V dielňach pribudli nové pracovné stoly, skrine, náradie a materiál. V priebehu školského roka 2021/2022 pracovali v školských dielňach najmä žiaci 2. stupňa. Žiaci si mohli vyskúšať prácu s rozličným náradím pri zhotovovaní viacerých výrobkoch na predmetoch Svet práce a Technika.

Žiaci 6. ročníka zhotovili z dreva dominové kocky, ktoré neskôr aj vyfarbili. Žiaci 7. ročníka pracovali na výrobkoch ako drevený prívesok, vianočný stromček alebo drevených policiach pre kvety, ktoré už našli svoje využitie. Žiaci 8. ročníka si mohli vyskúšať zhotovenie modelov áut na alternatívny pohon. Žiaci 9. ročníka vyrobili hotely pre hmyz a opravili staré nástenky. Výrobky a prácu našich žiakov si môžete pozrieť v nasledujúcej fotogalérii. (text: Ing. J. Foltín, foto: Ing. J. Foltín, Mgr. J. Vrbenská)

Distribúcia AG testov

Vážení rodičia,

tí, ktorí prejavili záujem o AG samotesty pre svoje deti si ich môžu vyzdvihnúť v ZŠ Štrba – hlavný vchod do budovy školy v dňoch:

1.7. 2022 – 7:30 – 9:00

                 15:00 – 17: 00

4.7. 2022  –  7:30 –  9:00

                   15:00 – 17:00

Vychádzka prvákov a druhákov

Dňa 23.6. využili prváci a druháci krásny slnečný deň na vychádzku do blízkeho okolia. S batôžkami plných dobrôt sa vybrali na Vysoký diel, kde si na lúke rozprestreli deky, nadesiatovali sa a do sýtosti sa vyhrali a vyskákali. Takto príjemne strávili jeden z posledných dní tohto školského roka. (Mgr. M. Šteučeková)

Dlaň dokorán

V mesiaci jún sa naša škola zapojila do celoslovenskej výzvy vyzdvihujúcej „dobro“ s názvom Dlaň dokorán. Účasťou na tomto projekte sa naši žiaci stali súčasťou projektu  Detský čin roka, ktorého cieľom je šíriť myšlienku dobra u detí. Tohto projektu sa zúčastnilo 163 žiakov a naša reťaz „dobrých rúk“ merala 19 metrov. (text: Mgr. J. Šerfelová, foto: Mgr. M. Šteučeková)

 

Plavecký výcvik žiakov 4. ročníka

Plavecký výcvik prebiehal v termíne od 7. – 17. 6. 2022, na plavárni vo Svite. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov 4. ročníka. Výcvik absolvovali pod vedením inštruktorky plávania a dozor vykonávajúcich učiteliek- ja a Katka. Žiaci sa venovali základným plaveckým zručnostiam ako splývanie, ponáranie, dýchanie do vody a skoky do vody. Počas výcviku sa učili 2 základné plavecké spôsoby- kraul a znak. V záverečný deň všetci žiaci preukázali svoje získané zručnosti v obidvoch plaveckých spôsoboch v plaveckom bazéne. Žiaci boli odmenení diplomom a malou sladkosťou. (Mgr. J. Vrbenská)

Výlet – Štěpánkovice

V dňoch 3. 6. 2022 – 5. 6. 2022 žiaci 6.B, 7. a 9. ročníka absolvovali výlet v Štěpánkoviciach. Žiakov čakal pestrý program v podobe privítania, otvorenia nového ihriska a účasti na športovom podujatí. Navštívili sme aj Banícke múzeum Landek Park a Červený zámok v Hradci na Moravici. Žiaci boli s výletom veľmi spokojní, pričom v závere boli odmenení malými darčekmi.

Dňa 4. júna sa v Štěpánkoviciach uskutočnilo slávnostné otvorenie nového štadióna, ktorého súčasťou bola aj súťaž atletického štvorboja. Pozostával z disciplín: beh na 60 m, skok do výšky, skok do diaľky a vytrvalostný beh. Súťažili osemčlenné tímy, tvorené zo štyroch dievčat a štyroch chlapcov.
Našu školu reprezentovali: Dáša Juhásová, Lucia Slanináková, Karolína Blahová, Timea Kovárová, Šimon Janko, Dávid Kašša, Matej Juhás a Vratko Sorger. Žiaci podali skvelý výkon a obsadili 3. miesto. Na záver dňa sa ešte zapojili do štafetového behu dvanásťčlenných tímov. K tímu sa do štafety pridali ešte Mária Viktória Kaššová, Veronika Simová, Matúš Janko a Nela Garajová.

Prekážkový beh Malý Sparťan – Štrbské pleso 3. 6. 2022

Dňa 3. júna zorganizovala naša škola na Štrbskom Plese preteky škôl v prekážkovom behu detí. Celkovo pretekalo 10 škôl a 301 detí z okolitých obcí (Východná, Liptovský Hrádok, Šuňava, Vikartovce, Spišské Bystré, Tatranská Lomnica, Ždiar, Liptovská Teplička a Štrba). Pretekov sa zúčastnili dievčatá aj chlapci v jednotlivých kategóriách podľa roku narodenia (2006 – 2015), celkovo bolo 20 kategórií. V každej kategórií sa mohol zúčastniť jeden reprezentant z jednej školy. Za každé umiestnenie získal žiak bod pre svoju školu a na záver podujatia bolo vyhlásenie najlepšej školy s najväčším počtom bodov. Žiaci našej školy štartovali všetci, no bodoval len najlepšie umiestnený v kategórií. Výsledková listina škôl, Výsledková listina žiakov

Počasie v horskom prostredí nám prialo, deti sa zabavili a zašportovali si. Charakter pretekov umožnil deťom sa zmočiť, aj zablatiť, čo v nich vyvolalo väčšiu zábavu a chuť pretekať. Na základe ohlasov a nadšenia detí chceme v takýchto pretekoch pokračovať. Predbežný termín pre nasledujúci ročník prekážkového behu detí je stanovený na 2. júna 2023 (piatok). Video a fotografie z podujatia.

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom za poskytnutú finančnú a materiálnu podporu. 

Športový klub Štrba, Obec Štrba, Poľnohospodárske družstvo Štrba, Pozemkové spoločenstvo Urbár Štrba, Olympijsky klub Vysoké Tatry, Blumental -Ústav sociálnej, komunitnej a zdravotnej starostlivosti, n.o., Školská jedáleň pri ZŠ Štrba, Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor, Minfar. cz – špedičná firma, Concrete – príprava stavebnej výroby- Michal Baláž, Rodičovské združenie pri ZŠ Štrba, Potraviny Šerfel, Tatrapeko- Lippek Liptovský Mikuláš, Pizzeria Sorrriso – Svit (www.pizzeriasorriso.sk), Vysoké Tatry | Tatry mountain resorts, a.s., Dobrovoľný hasičský zbor Štrba, Kofola, Mattoni, Hotel Patria Štrbské Pleso

(text: Mgr. T. Gemza, foto: Mgr. M. Šteučeková, Mgr. T. Gemza, Obec Štrba, video: Matúš Jančík)

Škola v prírode

V dňoch 15. – 20. 5. 2022 sa žiaci 2. – 4. ročníka zúčastnili školy v prírode v rekreačnom stredisku Malinô Brdo. Prekrásne prostredie Veľkej Fatry priam lákalo na prechádzky a turistické vychádzky. Deti preskúmali okolie Hotela Malina, v ktorom boli ubytované. Prešli sa Vlkolínskymi lúkami a navštívili osadu Vlkolínec. Na náučnom chodníku Medvedia cesta v Hrabovskej doline sa oboznámili so životom medveďa hnedého. Zvládli aj dlhšiu turistickú vychádzku po Obrovej ceste, ktorou sa dostali až do Čutkovskej doliny. Na besede so zdravotníčkou sa dozvedeli, čo znamená poskytnúť niekomu prvú pomoc a s nadšením sa zapájali i do praktických aktivít. Trochu adrenalínu zažili pri lezení po prekážkach v lanovom parku Tarzánia. Okrem výletov sa deti zabavili pri opekačke, na diskotéke, pri vedomostnom kvíze, skoku vo vreci či iných športových aktivitách.

Deti výborne zvládli odlúčenie od rodiny, hoci u väčšiny to bolo po prvýkrát. Domov sa vrátili obohatené o nové vedomosti a veselé zážitky. (Mgr. M. Šteučeková)

IT Fitness 2022

IT Fitness Test je najväčší a najkomplexnejší test IKT zručností na Slovensku s vyše 300 000 respondentmi za posledných 10 rokov. Tento rok sa jeho certifikačná časť na Slovensku koná od 26. apríla do 31. júla, spolu s testovaním v ďalších krajinách Vyšehradskej skupiny. Ide o overený spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytne skutočný obraz o úrovni IT zručností testovaného respondenta. Úspešní riešitelia naviac postupujú do losovania o hlavnú cenu – Xbox Series X a desiatky ďalších skvelých cien.

Na našej škole sa do testu zapojili žiaci 8. a 9. ročníka. Najlepší výsledok (95%) z testu dosiahla Alenka Gregušková – 8. ročník, výborné výsledky dosiahli tiež Matúš Kuruc – 8. ročník (85%) a Matúš Janko – 9. ročník (85%), ďalší úspešní riešitelia boli: Oliver Kostolány, Tomáš Mihálik, Filip Baláž, Simona Kurucová – žiaci 8. ročníka. Úspešní žiaci boli odmenení diplomom a 3D modelom podľa vlastného výberu. (Ing. J. Foltín)