Florbalový turnaj

V závere školského roka, 28. júna, zorganizovali žiaci 9. ročníka florbalový turnaj o „Pohár riaditeľky školy“. Turnaj každoročne organizujú práve žiaci končiaceho ročníka, tentokrát bol výnimočný tým, že bol jubilejný – dvadsiaty. Organizovanie turnaja prerušilo len covidové obdobie.

Deviataci sa v tento deň stali organizátorom turnaja. Mohli si vyskúšať, aké to je zorganizovať turnaj, čo všetko je potrebné zabezpečiť, na čo nemožno zabudnúť, čo treba účastníkom povedať, ako určiť pravidlá, prípadne riešiť vzniknutý problém. Takáto skúsenosť sa im môže zísť aj neskôr v živote. Každá trieda na druhom stupni si vytvorila tím, ktorý mohli tvoriť aj dievčatá, aj chlapci. Všetky zápasy prebehli bez zranení, komplikácií a všetci zúčastnení boli s turnajom spokojní. Pani riaditeľka školy na záver turnaja odovzdala víťaznému tímu putovný pohár. Veríme, že táto pekná myšlienka organizovať takýto turnaj sa nepreruší a bude nasledovať aj ďalšie roky.

Prvé miesto obsadil tím 9. ročníka, druhé miesto žiaci 5. ročníka a tretie miesto 7.B. Viac fotografií z turnaja nájdete TU. (text. Mgr. T. Gemza, foto: Mgr. T. Gemza, Ing. J. Foltín)

Návšteva Poľnohospodárskeho družstva Štrba

Žiaci I. stupňa ZŠ navštívili v závere školského roka Poľnohospodárskeho družstvo Štrba. Mohli pozrieť ako prebieha starostlivosť o zvieratá, pracovné stroje a prácu na družstve. Veríme, že aj takouto aktivitou pomáhame rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah ku zvieratám, k práci, žiaci sa učia, aký má chov hovädzieho dobytka význam pre nás ľudí a našu krajinu. (text: Ing. J. Foltín, foto: M. Šteučeková)

OZNAM! Kontá pre zákonných zástupcov budúcich prvákov v šk. roku 2023/2024

Rodičom a zákonným zástupcom budúcich prvákov boli v týchto dňoch odoslané na poskytnuté emailové adresy prihlasovacie údaje do školského informačného systému Edupage www.zsstrba.edupage.org 

Do školského informačného systému sa môžete prihlásiť cez webovú stránku www.zsstrba.edupage.org alebo cez nainštalovanú aplikáciu na smartfóne.

Viac o Edupage nájdete aj na: https://www.zsstrba.sk/edupage-navody/

Zároveň prosíme rodičov a zákonných zástupcov budúcich prvákov 2023/2024, aby vyplnili Návratku k dotácii na stravu 1. 9. 2023. Návod je uvedený v ozname.

OZNAM! Návratka k dotácii na stravu od 1. 9. 2023

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia.

Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o dotáciu na stravu formou Návratky k žiadosti o dotáciu na stravu.
Návratku môžete podať elektronicky cez EduPage zo svojho rodičovského konta.

Spraviť tak môžete aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.

  1. Na úvodnej obrazovke kliknite na ‚červené plus‘ alebo na tehličku ‚Žiadosti/Vyhlásenia‘.
  2. Kliknite na ‚Žiadosť/Vyhlásenie‘ a vyberte Návratku k žiadosti o dotáciu na stravu.
  3. Vyberte dátum, ku ktorému návratku podávate.
  4. V Návratke vyplňte, ktorý ročník bude navštevovať Vaše dieťa v školskom roku, za ktorý o dotáciu formou Návratky žiadate.
  5. V hornej časti obrazovky stlačte „Podať novú žiadosť/vyhlásenie“. Žiadosť bude odoslaná škole.

Prosíme rodičov, aby návratku vyplnili do 31. 7. 2023!

Natáčanie videoklipu

20.6.2023 sa siedmi žiaci našej školy zúčastnili natáčania videoklipu k novej piesni dvoch nerozlučných priateľov z krajiny Rozprávkovo Tárajka a Popletajky v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe. Pieseň je venovaná všetkým starkým a na našich malých hercov i videoklip, ktorý uzrie svetlo sveta túto jeseň, sme už teraz všetci zvedaví. (Mgr. M. Šteučeková)

Sponzorské darčeky od firmy Hook a tombola

Aby aj naše deti mali na stole viac čerstvého ovocia, miestna základná škola je dlhoročne zapojená do štátneho programu „Školské ovocie„. Už 12 rokov spolupracuje s firmou Hook s.r.o. Košice. V minulom školskom roku firma Hook darovala škole ovocné stromčeky, ktoré si žiaci vysadili v školskej záhrade. V tomto školskom roku potešila všetkých žiakov základnej školy milým darčekom. Žiaci na prvom stupni dostali kľúčenky a žiaci na druhom stupni desiatové boxy. Darčeky sa veľmi páčili a veríme že boxy budú skrývať len samé zdravé pochúťky.

V rozdávaní darčekov sme pokračovali aj v rámci školskej tomboly, ktorá bola zavŕšením podujatia Štrbský kamzík. Do tomboly bol automaticky zaradení každý žiak, ktorý sa zúčastnil prekážkového behu. (text: L. Kromková, Ing. J Foltín, foto: Ing. J. Foltín)

Ďalšie fotografie nájdete TU.

Výstava obrazov

Dňa 23. 6. 2023 sa v priestoroch Základnej školy Štrba uskutočnila výstava obrazov od maliara Františka Guldana s názvom Exodus Spiša. V rámci výstavy nám bližšie o obrazoch porozprával spisovateľ Miroslav Pollák. Jej súčasťou boli aj kresby a maľby našich žiakov, ktorí navštevujú Základnú umeleckú školu v Štrbe. (Ing. J. Foltín)

Výučba techniky v školskom roku 2022/2023

V tomto školskom roku prebiehala výučba techniky na 2.stupni najmä v obnovených školských dielňach. Žiaci si mohli vyskúšať prácu s rozličným náradím, prácu s farbami, lakom, vŕtanie, rezanie, pilovanie, brúsenie pomocou elektrického náradia. Žiaci 5. ročníka zhotovili spoločenské hry, drevené hlavolamy, kŕmidlo a vtáčiu búdku. Žiaci 6. ročníka zhotovili drevené soľničky, plastové kľúčenky a vešiaky do tried. Žiaci 7.A a 7.B vytvárali rôzne dekoratívne predmety. Žiaci 8. ročníka si mohli vyskúšať zhotovenie sústruhov zo stavebníc, na ktorých neskôr zhotovili drevené soľničky.

V rámci projektu „Pomôž svojej škole a obci“ žiaci pomáhali pri odpratávaní lístia a pokosenej trávy, zbierali a triedili odpad v areáli školy a obce. V zimnom období pomáhali pri odpratávaní snehu v areáli školy. (text: Ing. J. Foltín, foto: Ing. J. Foltín, Mgr. M. Tekeľ)

IT Fitness 2023

IT Fitness Test je najväčší a najkomplexnejší test IKT zručností na Slovensku. Ide o overený spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytne skutočný obraz o úrovni IT zručností testovaného respondenta. Na našej škole sa do testu zapojili všetci žiaci 8. a 9. ročníka. Najlepší výsledok (100%) z testu dosiahol Tomáš Mihálik – 9. ročník, výborné výsledky dosiahli tiež Alenka Gregušková – 9. ročník (95%) a Andrej Sedláček – 9. ročník (95%), ďalší úspešní riešitelia boli: Patrik Marec, Zina Pantůčková, Tomáš Knižka, Lucka Majerníčková, Oliver Kostolány a Matúš Kuruc. Úspešní riešitelia boli odmenení diplomom a 3D modelom podľa vlastného výberu. (Ing. J. Foltín)

Hornádske hry 2023

V piatok 16. júna sme sa zúčastnili športovej akcie s názvom „Hornádske hry 2023“, ktoré tento rok organizovala Základná škola v Hranovnici. Súťažili sme v disciplíne prekážkový beh. Trať viedla mierne do kopca v trávnatom teréne a následne späť. Štartovať mohol jeden chlapec a jedno dievča ako štafeta. Prvý vybehol na trať chlapec, ktorý odovzdal štafetu dievčaťu a tá znova chlapcovi a ten naspäť dievčaťu.
Cieľom bolo absolvovať všetky pripravené prekážky a trať čo najrýchlejšie. Šimonovi a Karolíne zo 7. B sa to podarilo. Zvládli všetky prekážky a trať odbehli najrýchlejšie.
Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov a chuti športovať. (Mgr. T. Gemza)