Návšteva Obecnej knižnice v Štrbe 2022

Už tradične sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale nesie sa i v znamení kníh. Po dlhšej prestávke navštívili žiaci našej školy so svojimi pani učiteľkami Obecnú knižnicu v Štrbe.

Pre väčšinu detí z 1. stupňa to bola ich prvá návšteva. Pani knihovníčky ich oboznámili so základnými informáciami o požičiavaní kníh a správaní sa v knižnici. Slávnostne im odovzdali čitateľské preukazy a milé darčeky. Potom ich už čakali police plné rozprávkových kníh, príbehov o zvieratkách a encyklopédií.  

Cieľom návštevy žiakov 2. stupňa bolo oboznámenie sa s prevádzkou knižnice a jej pravidlami, vybudovanie záujmu a pozitívneho vzťahu ku knihám a vedenie žiakov k správnemu a šetrnému zaobchádzaniu s knihami.

Snahou knižnice i školy je vzbudiť u detí záujem o knihy a vychovať z nich čitateľov na celý život. Veríme, že knižné príbehy ich očaria a čítanie sa stane ich obľúbenou činnosťou. [Mgr. Mária Šteučeková]

Konzultačné rodičovské združenia 28. 3. 2022 – 31. 3. 2022

Vážení rodičia,

od 28. 3. 2022 (pondelok) do 31. 3. 2022 (štvrtok) budú prebiehať online konzultačné rodičovské združenia v čase od 15:00 – 17:00. Čas konzultácie s konkrétnym vyučujúcim je potrebné si vybrať a rezervovať cez Edupage. Všetky konzultácie prebiehajú len telefonickou alebo online formou cez Microsoft Teams podľa možností vyučujúceho.

Notifikácie o termínoch konzultačných rodičovských u jednotlivých učiteľov budú zaslané len do Edupage. Je potrebné kliknúť na notifikáciu/správu a rezervovať si termín a čas u konkrétneho vyučujúceho.

Distribúcia AG testov

Oznam!

Rodičia, ktorí prejavili záujem k 10. 1. 2022 o AG samotesty pre svoje deti, si ich môžu vyzdvihnúť pri vchode do ŠKD:

 • 24. 3. 2022 – štvrtok   14:30 – 16:30
 • 25. 3. 2022 – piatok    7:30 – 9:00 a 14:30 – 16:30
 • 28. 3. 2022 – pondelok 7:30 – 9:00

Vykonanie samotestov sa zaznamenáva na EDUPAGE – na odporúčanie MŠVVaŠ 2x do týždňa (pondelok, štvrtok, resp. podľa potreby).

Distribúcia AG testov 17. 2. 2022 – 18. 2. 2022

Oznam!

Rodičia, ktorí prejavili záujem k 10. 1. 2022 o AG samotesty pre svoje deti, si ich môžu vyzdvihnúť pri vchode do ŠKD:

 • 17. 2. 2022 – štvrtok   14:30 – 17:30
 • 18. 2. 2022 – piatok    7:30 – 9:00 a 14:30 – 17:30

Vykonanie samotestov sa zaznamenáva na EDUPAGE – na odporúčanie MŠVVaŠ 2x do týždňa (pondelok, štvrtok, resp. podľa potreby).

Hviezdoslavov Kubín 2022

,,Prameňom poézie je a má byť srdce.“    P. O. Hviezdoslav  

V piatok 28.1.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Keďže sa kvôli súčasnej situácii súťažiaci nemohli stretnúť tak, ako bolo zvykom po iné roky, súťaž prebehla v učebni anglického jazyka len za prítomnosti poroty.

Súťaže sa zúčastnilo 29 žiakov. Všetci recitátori sa na súťaž zodpovedne pripravili. 6 prváčikov prednieslo svoje milé básničky nesúťažne. 

Ostatní žiaci súťažili v troch kategóriách. Porota musela vybrať tých najlepších a rozhodla nasledovne:

I. kategória – 2. – 4. ročník
Poézia
 1. miesto – Ella Otčenášová / 2. roč./
 2. miesto – Laura Majerčáková / 4. roč. /, Nina Macková / 3. roč. /
 3. miesto – Alexandra Petrušková / 4. roč. /
Próza
 1. miesto – Maximilián Ilavský / 2. roč. /
 2.  miesto – Jakub Bohunčák / 4. roč. /

 

II. kategória – 5. – 6. ročník
Próza
3. miesto – Lucia Slanináková / 6.B /

 

III. kategória – 7. – 9. ročník
Poézia
 1. miesto – Ivana Starigazdová / 7. roč. /
Próza
 1. miesto – Mária Viktória Kaššová / 9. roč./
 2. miesto – Rebeka Želonková / 7. roč. /
 3. miesto – Nela Garajová / 7. roč. /

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú  na okresné kolo,  aby mohli reprezentovať našu školu. Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť a postupujúcim gratulujeme!  [text: Mgr. L. Pavelová, P. Eštvanová, foto: Mgr. M. Šteučeková]

Oznam!

Vážení rodičia, milí žiaci,

od dnešného dňa ide do karantény 2.r. (do utorka) na 5 dní vrátane. Žiaci nastúpia do školy v stredu 9. 2. 2022, ak nebudú u nich akékoľvek príznaky ochorenia.

6.B a 1.r končí karanténu v sobotu (vrátane). Žiaci nastúpia do školy v pondelok 7. 2. 2022, ak nebudú u nich akékoľvek príznaky ochorenia.

3.r. a 5.r končí karanténu v nedeľu (vrátane). Žiaci nastúpia do školy pondelok 7. 2. 2022, ak nebudú u nich akékoľvek príznaky ochorenia.

Pred nástupom žiakov do školy RÚVZ doporučuje sa žiakom (ak majú AG samotesty) pretestovať.

Prosíme rodičov a ZZ, aby nezabudli poslať vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa pred nástupom do školy.

Oznam!

Vážení rodičia,

od zajtra sú triedy 1.r., 3.r., 5.r. a 6.B v karanténe a prechádzajú na dištančné vzdelávanie. O dĺžke karantény pre jednotlivé triedy Vás budeme ešte informovať cez Edupage na základe rozhodnutia RUVZPP.

 

Výpis vysvedčenia 1. polrok 2021/2022

Vážení rodičia,

výpisy vysvedčení Vám budú odoslané v priebehu dnešného dňa 31. 1. 2022 cez systém Edupage https://zsstrba.edupage.org/.

Výpisy vysvedčení za 1. polrok nájdete v prijatej správe. Výpisy je potrebné aj podpísať, v Edupage (web/aplikácia) stačí po otvorení správy s výpisom vysvedčenia kliknúť na tlačidlo Podpísať. Triedny učiteľ dostane informáciu, že ste výpis vysvedčenia videli. Výpis si viete aj stiahnuť a pozrieť cez tlačidlo Stiahnuť.