Hranovnická šelma 2024

Dňa 14. júna 2024 sme sa zúčastnili súťaže v prekážkovom behu s názvom „Hranovnická šelma 2024“, ktoré organizovala Základná škola v Hranovnici. Súťažilo sa štafetovým spôsobom. Družstvo tvoril jeden chlapec a jedno dievča. Prvý vybehol na trať chlapec, ktorý po prekonaní okruhu odovzdal štafetu dievčaťu, tá znova chlapcovi, a naspäť dievčaťu. Trať, na ktorej boli rozmiestnené rôzne prekážky viedla mierne do kopca v trávnatom teréne a následne späť. Cieľom bolo absolvovať pripravený okruh s prekážkami čo najrýchlejšie. 

Našu školu reprezentovali dve štafety. Dáška Juhásová a Šimon Janko obsadili 1. miesto a Karolína Blahová a Dávid Kašša obsadili 3. miesto.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov a chuti športovať. (Mgr. T. Gemza)

Školský výlet 3., 4. a 5. ročník

V utorok 12. 6. 2024 mali možnosť žiaci z ročníkov 3. až 5. navštíviť v rámci školského výletu hrad Stará Ľubovňa a skanzen pod hradom. Žiaci na hrade plnili úlohy kastelána hradu až sa nakoniec dostali ku kráľovským klenotom. V skanzene si mali možnosť vyskúšať, aké je to byť spravodlivým richtárom, ako poriadne šľahnúť bičom a zasadli si aj do starých školských lavíc. Pevne veríme, že si žiaci okrem nakúpených suvenírov odniesli z výletu aj pekné zážitky. (Ing. J. Foltín)

Misijný program pre žiakov

Dňa 11. 6. 2024 sa uskutočnil program misijnej skupiny z Banskej Bystrice pre žiakov navštevujúcich katolícke náboženstvo v rámci misií v našej farnosti. Program chcel deťom im blízkou formou priblížiť krásu viery v Ježiša Krista a života s ním. Program bol interaktívny a okrem hovoreného slova bol bohatý na scénky, do ktorých sa niektoré deti priamo zapojili. Deti z 1. stupňa mali piesne z ukazovačkami, pre žiakov z 2. stupňa bola pripravená pantomíma, svedectvá o živote s Pánom Ježišom. Všetkým sa prihovoril aj páter Michal Zamkovský, CSsR, ktorý vedie tieto misie. (Mgr. M. Hric)

Školský výlet – 6. a 7. ročník

Dňa 07. 06. 2024 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili výletu v Košiciach. Navštívili sme Dóm sv. Alžbety, kde nám pán sprievodca niečo povedal o histórii a zaujímavostiach Dómu a vzal nás aj na vyhliadkovú vežu. Následne sme sa presunuli do Slovenského technického múzea, kde na nás čakalo planetárium a interaktívne hry. Deťom sa výlet veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalšie spoločné zážitky. (text: Mgr. L . Pavelová, foto: Mgr. L. Pavelová, Mgr. J. Zajacová)

Škola v prírode

V dňoch od 27. – 31.5. sa 42 žiakov z 2. – 4. ročníka zúčastnilo školy v prírode v krásnom horskom prostredí obce Bystrá. Kým druháci a tretiaci trávili dopoludňajšie hodiny učením, štvrtáci ho trávili v bazéne. Pod vedením inštruktorky plávania absolvovali plavecký výcvik, na ktorom sa venovali nácviku základných plaveckých zručností a správnej technike rôznych plaveckých štýlov. Popoludnia trávili vonku spolu s kamarátmi rôznymi hrami, súťažami a spoznávaním okolitej prírody. Navštívili Bystriansku jaskyňu a prešli sa náučným chodníkom Tále, na ktorom náučné tabule priblížili deťom, aké zvieratá či dreviny môžu v lesoch Nízkych Tatier vidieť a počuť. Nechýbala ani diskotéka a opekačka. Žiaci počas 5 dní zažili príjemné a zábavné chvíle v lone peknej prírody. Upevnili sa triedne kolektívy, posilnila sa fyzická zdatnosť detí, vzťah k prírode, disciplína i samostatnosť. Ich očakávania sa naplnili a všetci sa vrátili domov spokojní a oddýchnutí. (Mgr. M. Šteučeková)

Regionálna exkurzia

Žiaci 7.ročníka našej základnej školy sa dňa 30. mája 2024 zúčastnili regionálnej exkurzie v Poprade. Navštívili Podtatranské múzeum, kde si pozreli stálu expozíciu histórie od objavu neandertálskeho človeka až po súčasné dejiny Popradu. Veľmi zaujímavá bola pre žiakov prehliadka kniežacej hrobky zo 4.storočia, ktorá bola archeológmi odkrytá v Matejovciach.
Žiaci navštívili aj Tatranskú galériu, kde bola stála výstava obrazov umelcov zo zahraničia a aj našich umelcov ako sú V. Hložník, A. Brunovský a ďalší.
Žiakov zaujala aj aktuálna výstava obrazov maliara Jána Hálu, ktorý tvoril a žil vo Važci. Táto výstava bola inštalovaná pri príležitosti 65.výročia úmrtia tohto umelca. (Mgr. M. Garajová)

Prijímacie skúšky do ZUŠ Štrba

Vážení rodičia, milé deti.
 
V budúcom školskom roku medzi nami opäť radi privítame talentovaných hudobníkov, tanečníkov, hercov, maliarov … Všetkých, pre ktorých sa umenie môže stať súčasťou života.
Viac info na:
 
Dieťa môžete prihlásiť do hudobného odboru (hra na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, gitare, zobcovej aj priečnej flaute, hra na kontrabase a spev), do tanečného, výtvarného a/alebo literárno-dramatického odboru.
 
Je potrebné, aby k prijímacím skúškam prišiel so svojím dieťaťom aspoň jeden z rodičov v uvedenom čase na naše pracovisko, ktoré mu vyhovuje. Prosíme rodičov, aby využili určené dni a čas na zápis dieťaťa do ZUŠ a nenechávali to na september.
 
Tešíme sa na Vás!
 

Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO

Dňa 16.5. 2024 sa uskutočnilo – Okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO v areáli ZŠ s MŠ v Spišskej Teplici. Družstvo v zložení Ema Michalková, Ľubica Silvajová, Šimon Janko a Dávid Kašša sa na OK umiestnilo na peknom 4.mieste. Poslaním tejto súťaže je pripraviť žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä z pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí. Cieľom súťaže je na vytýčenej trati plniť úlohy na jednotlivých stanovištiach a dobehnúť do cieľa v určenom časovom limite. Vyžaduje si to nielen množstvo vedomostí, ale aj veľa zručností v týchto oblastiach: teoretické vedomosti z dopravy, civilnej ochrany a zdravotnej prípravy – formou testu, poskytovanie 1.pomoci, civilná ochrana , orientácia v prírode, streľba zo vzduchovky a hasenie malých požiarov. Družstvo sa na súťaž pripravovalo zodpovedne pod vedením p. učiteľov /B. Pastuchovej, T. Gemzu a J. Vrbenskej /. Za predvedený výkon na súťaži si určite všetci zaslúžia naše veľké uznanie. V tejto súťaži vyhráva každý zúčastnený žiak / žiačka. Pretože ak ich život postaví pred neočakávané, mimoriadne a život ohrozujúce situácie sú veľmi dobre pripravení zvládnuť ich na jedničku. Takže ešte raz Vám všetkým srdečne blahoželáme. (Mgr. J. Vrbenská)