Geografická olympiáda – okresné kolo

Dňa 7. februára 2019 sa v Poprade uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Naši žiaci sa v ťažkej konkurencii nestratili. Alena Gregušková (5. ročník) sa umiestnila na 3. mieste vo svojej kategórii a úspešnými riešiteľmi sa stali tiež Filip Čunderlík (7. ročník) a Ján Matúš Hurajt (8. ročník). Srdečne im blahoželáme a za reprezentáciu školy ďakujeme aj ostatným zúčastneným žiakom! [Mgr. Oľga Bendová]

Svetový deň behu 2018

12. novembra 2018 sa pod skokanskými mostíkmi na Štrbskom Plese uskutočnili preteky v prekážkovom behu.  Súťaží sa zúčastnili všetky ročníky základnej školy aj súkromného športového gymnázia. Každá kategória mala adekvátne prispôsobenú náročnosť trate, ktorá ich okrem rýchlosti otestovala aj na šikovnosť, presnosť či udržanie rovnováhy. A keďže nám prialo aj počasie, žiaci aj študenti si užili krásne športové dopoludnie. Ceny pre najlepších troch v každej kategórii prišiel odovzdať olympijský medailista Pavol Hurajt.

Exkurzia na Obecnom úrade

Dňa 9.11.2011 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili exkurzie na Obecnom úrade v Štrbe, kde ich pani Šuleková poinformovala o komunálnych voľbách a o miestnej samospráve. Žiaci sa zapojili zvedavými otázkami, a zároveň si mohli vyskúšať aj situáciu vo volebnej miestnosti ako členovia volebnej komisie a voliči. [Mgr. Marta Tomková]

Spomienka na padlých

V piatok 26. 10. 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili spomienkového aktu zapálenia sviec na našom cintoríne pri príležitosti Pamiatky zosnulých a 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny.
Žiaci spolu s členmi MO SZPB v Štrbe pánom P. Otčenášom, pani Dlúhou, pánom Gavalierom a pánom M. Petruškom navštívili viac ako 50 hrobov na štrbskom cintoríne. Boli to hroby padlých občanov Štrby na frontoch v 1. a 2. svetovej vojny, hroby občanov, mladých ľudí a detí, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Štrby v SNP i hroby zakladateľov MO SZPB v Štrbe.
Tichou spomienkou, zapálením sviec, rozhovormi o životných osudoch týchto hrdinov sme si uctili ich pamiatku. Poďakovali sme im, že svojou odvahou a hrdinstvom vybojovali našu slobodu, ktorú musí chrániť dnešná mladá generácia aj dnes. [Mgr. Mária Garajová]

Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok

pic08Letné prázdniny boli dlhé a ani my sme nesedeli doma. Dni voľna a oddychu sme aktívne využili návštevou množstva pamiatok, ktoré máme vo svojom bližšom aj širšom okolí.
Preto sme boli dostatočne vybavení zážitkami a mohli sme sa zapojiť do súťaže s názvom Cestopis z kraja kultúrnych pamiatok. Ide o literárno-výtvarnú súťaž určenú všetkým deťom, ktoré objavili niektorú z kultúrnych pamiatok v Prešovskom kraji. Súťaž sa koná pod záštitou známej a deťmi obľúbenej slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej.

Cieľom tejto akcie bolo opísať nejaké zaujímavé miesto, ktoré sme videli a podať o ňom správu niekomu inému, ktorý sa možno aj na základe nášho odporúčania na danú pamiatku vyberie pozrieť. A že toho nebolo málo. Mohli sme zaznamenať návštevu hradov, zrúcaním, miest, kostolov, múzeí, skanzenov, kláštorov, či drevených kostolíkov. Preto sme sa aj my – žiaci 3. A rozhodli, že naše zážitky spíšeme a výtvarne či fotograficky zdokumentujeme. Úlohy sme sa zhostili statočne. Doma sme vymýšľali, písali, kreslili, lepili a následne sme naše umelecké diela odprezentovali pred celou triedou. Spomedzi nás sme si vybrali 10 zástupcov, ktorých práce sme zaslali porotcom. Ostatné výkresy budú zdobiť nástenky v našej škole.
Myslíme, že výsledok stál zato. Veď posúďte sami na priložených fotografiách. [Mgr. Dominika Janečková]

Začiatok školského roka 2018/2019

school_bellRiaditeľstvo Základnej školy v Štrbe oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude dňa 3. septembra 2018 (pondelok) 9.00 hod. v Základnej škole v Štrbe – horná telocvičňa.

O 8.00 hod. budú žiaci 1. ročníka  slávnostne prijatí na Obecnom úrade v Štrbe.

Zároveň oznamujeme, že prvý deň v škole sa nebude variť a nebude v prevádzke ani Školský klub detí. Žiaci 1. ročníka si so sebou donesú aktovky na školské pomôcky.

Štúrov Zvolen

Štúrov Zvolen20. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen. Žiaci súťažili v 2 kategóriach. V kategórii žiakov 4.-6. ročníka zvíťazil Tadeáš Havaš (6. roč.), na 2. mieste sa umiestnila Alexandra Karabínová (6. roč.) a 3. miesto obsadila Zoja Jurínová (5.roč.).

V kategórii žiakov 7.-9. ročníka vyhrala Sofia Djurbová (7. roč.), druhá bola Juliana Starigazdová (7. roč.) a tretie miesto si odniesol Marcel Erdziak (8. roč.). Všetkým zúčastneným – a oceneným zvlášť – k ich výkonom blahoželáme!

Štúrov Zvolen 2Štúrov Zvolen 3

 

Úspešná recitátorka mieri na krajské kolo

okresne kolo HKV utorok 27. 3. 2018 sa v priestoroch ZŠ na ulici Kúpeľnej v Poprade uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese, známej ako Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa na ňom žiaci a študenti, ktorí postúpili z jednotlivých obvodných kôl. Medzi nimi aj naša žiačka 6. ročníka Kristína Papcunová, ktorá vo svojej kategórii zvíťazila. Tým si vybojovala postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 2.-4. mája v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

Kristínke k úspešnej reprezentácii našej školy srdečne blahoželáme a budeme jej držať palce aj začiatkom mája!

Deň vody

ruka_s_vodouV rámci Svetového dňa vody sme dňa 23. marca 2018 na návrh pani učiteľky chémie zorganizovali exkurziu do Úpravne vody v Tatranskej Štrbe. Zároveň sme navštívili Technický a skúšobný stav stavebný, ktorý sa nachádza neďaleko.
Exkurzie sa zúčastnil výber žiakov zo 7., 8. i 9. ročníka. Z hľadiska bezpečnosti boli žiaci rozdelení do dvoch skupín. 
V úpravni vody sa žiaci dozvedeli o jej histórii, o prameňoch pitnej vody pod lanovkou, ktorá sa kvôli svojej mäkkosti upravuje a distribuuje do obce Štrba.

V stavebnom ústave bola žiakom priblížená história a opísané skúšky kvality, ktoré tam odborne spôsobilí zamestnanci vykonávajú. Dozvedeli sa, že je v rámci Slovenska najvyššie položeným ústavom takéhoto charakteru. Dôvodom bolo skúmanie vplyvov nadmorskej výšky na stavebné materiály a ich zaznamenávanie. Zároveň im boli predvedené praktické laboratórne skúšky: skúška pevnosti perforovanej fólie v ťahu a skúška pevnosti betónu v tlaku.
Pedagogický dozor vykonávali v jednej skupine riaditeľka školy Mgr. Ľubomíra Iľanovská a zástupkyňa školy Ing. Beata Pastuchová. Druhú skupinu viedla učiteľka chémie Ing. Elena Jelenová.
Zároveň touto cestou ešte raz ďakujeme p. Ing. Sedlákovej, p. Šebestovi, Ing. Halčinovi a Ing. Halčinovej za sprievodné slová a možnosť zrealizovať na uvedených miestach exkurziu pre žiakov, čím bola naplnená praktická časť ich teoretických znalostí o vode a tiež prehĺbenie poznatkov v oblasti skúšobníctva a dodržiavania slovenských i európskych noriem v tejto oblasti. [Ing. Elena Jelenová]