Beseda a zber šípok

1.A spoločne s 1.B triedou absolvovali besedu s príslušníčkou Policajného zboru SR o práci policajtov, bezpečnej jazde v autosedačke spojenej s prehliadkou policajného auta.

Lesy Slovenskej republiky vyhlásili ďalší ročník úspešného súťažného projektu v zbere šípok. Prváci sa tejto úlohy zhostili naozaj zodpovedne. Zozbierané šípkové plody boli exportované do Odštepného závodu Semenoles, kde dôjde k ich ďalšiemu spracovávaniu. [Mgr. Jiřina Šefrelová]

Čisté hory

V piatok 27. septembra 2019 sme školské lavice vymenili za pohyb na čerstvom vzduchu. Zúčastnili sme sa akcie Čisté hory, ktorá tento rok slávi už 41. ročník. Naši žiaci sa rozdelili celkovo do piatich skupín. Prváci sa sústredili na našu obec Štrba, druháci a tretiaci sa pohybovali okolo Štrbského plesa, štvrtáci vyčistili okolie pod mostíkmi športového areálu na Štrbskom Plese. Druhostupniari sa už dali aj na menšiu turistiku. Piataci a šiestaci zdolali vodopád Skok a zvyšné tri ročníky sa dostali až na Popradské pleso.  Vyzbrojení igelitovými vrecami a rukavicami sme pozbierali odpadky po neporiadnych turistoch, čím sme zároveň odľahčili prírodu našich Tatier.

[text: Mgr. Dominika Janečková, fotografie: Mgr. Mária Šteučeková, Mgr. Dominika Janečková, Mgr. Oľga Bendová]

Ukážka historického šermu cechu Goliath

Veľkú prestávku 25. septembra 2019 sme mali trošku netradičnejšiu ako obvykle. Do školy k nám zavítali členovia šermiarskeho cechu Goliath, ktorý pôsobí v Poprade od roku 2010 a vznikol za účelom pôvodných európskych bojových umení. Zaoberá sa výskumom historických, prevažne stredovekých písomných prameňov s cieľom znovuoživiť zaniknuté vznešené umenie šermu. Dané šermiarske a zápasnícke umenie nám aj prakticky predviedli. Cech stále prijíma do svojich radov nových členov. Pre tých, ktorí majú záujem sa prihlásiť, dávame do pozornosti ich internetovú stránku: http://www.goliathpoprad.eu/.  [Mgr. Dominika Janečková]

RECYKLUJ A VYHRAJ

Základná škola v Štrbe sa zapája do súťažného projektu „RECYKLUJ A VYHRAJ“, ktorý organizuje firma MILK-AGRO, spol. s r.o. Táto súťaž má hneď dve pozitíva: pomôžeme našej Zemi a zároveň si tým zasúťažíme o hodnotné ceny. Ako sa do súťaže zapojiť? Zbierajte hliníkové viečka z výrobkov SABI. Pri zbere akceptujeme iba umyté a vysušené viečka, voľne uložené v igelitovom vrecku, aby neboli počas skladovania zdrojom zápachu alebo plesní. Takéto vrecúško spolu s lístočkom, na ktorom bude uvedené meno žiaka, trieda a počet viečok odovzdajte pani učiteľke Dominike Janečkovej. Súťaž trvá do 27. marca 2020.

Začiatok školského roka 2019/2020

Riaditeľstvo Základnej školy v Štrbe oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude dňa 2. septembra 2019 (pondelok) 9.00 hod. v Základnej škole v Štrbe – horná telocvičňa.

O 8.00 hod. budú žiaci 1. ročníka  slávnostne prijatí na Obecnom úrade v Štrbe.

Zároveň oznamujeme, že prvý deň v škole sa nebude variť a nebude v prevádzke ani Školský klub detí. Žiaci 1. ročníka si so sebou donesú aktovky na školské pomôcky.

Záverečný projekt z geografie

piataci_geo_1Ako piataci sme sa s príchodom na druhý stupeň stretli s novým predmetom – s geografiou. Počas roka sme sa naučili základné informácie o fungovaní našej Zeme a o vesmíre, rovnako aj o sídlach a mestách. Témou nášho záverečného projektu boli UNESCO pamiatky. Našou úlohou bolo vymodelovať kultúrne pamiatky svetového významu. Podarilo sa nám to?      [Mgr. Dominika Janečková]

Súťaž v prekážkovom behu

P1080404Vlani sme začali s organizovaním prekážkového behu. V jeseni len so žiakmi našej školy, 4. júna sme pozvali a privítali aj žiakov z ďalších 10 škôl zo susedných obcí. Úlohou žiakov bolo prebehnúť svoju trať čo najrýchlejšie a absolvovať všetky prekážky. Vzdialenosti tratí boli rozdelené do 3 okruhov, kde najmladší žiaci absolvovali najkratšiu vzdialenosť a najstarší žiaci trať najdlhšiu. Na okruhoch bolo rozmiestnených viacero prekážok, ktoré každý žiak musel absolvovať. Ak prekážku vykonal nesprávne, dostal penalizáciu vo forme 10 drepov. Použili sme prekážky ako: podliezanie, preskakovanie drevených polien, preskakovanie pneumatík, výbeh do kopca, slalomové dráhy, šplhanie po lane do kopca, triafanie na terč, nosenie lôpt, ťahanie pneumatík, preskakovanie sena, prebeh cez snehové pole, prebeh cez blato a rôzne ďalšie. Žiaci za každé umiestnenie získavali body pre svoju školu.
Vyhodnocovali sme najlepších 3 žiakov a žiačky v každom ročníku narodenia zvlášť. Ocenenie tiež získali najlepšie 3 školy s najvyšším počtom bodov. [Mgr. Tomáš Gemza]

Uctenie si pamiatky obetí II. svetovej vojny

Pri príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny naši žiaci 9. ročníka navštívili štrbský cintorín.
Kyticu kvetov položili na hrob mladého vojaka Jozefa Kajabu, ktorý padol vo vojne v našom chotári.
Uctili si tým všetky obete 2. svetovej vojny, všetkých, ktorí so zbraňou v ruke vybojovali našu slobodu.


Pripomenuli si citát: Večná Vám láska v našich srdciach, večná Vám pamäť v našich dejinách.

[Mgr. Mária Garajová]

Spevácke súťaže

P1060767Mesiace apríl a máj sa každý rok nesú v znamení spevu a súťaženia. Štrbský speváčik, Slávici z laviceSlávik Slovenska sú súťaže, ktorých sa každý rok zúčastňujú naši najlepší speváčikovia.

10. apríla 2019 sa v koncertnej sále na Štefánikovej ulici v Poprade konalo okresné kolo súťaže v speve modernej piesne Slávici z lavice, na ktorom si žiačka 4.B triedy Laura Kováčová s piesňou Školská láska vyspievala pekné 3. miesto.

Okresné kolo súťaže Slávik Slovenska sa konal 3. mája v Poprade. Našu ZŠ a ZUŠ reprezentovalo v 3 kategóriách 6 žiakov. Výborné umiestnenie a najväčší úspech dosiahli speváčky ľudových piesní. Tamarka Rázgová z 3.A získala 2. miestoLaura Kováčová zo 4.B vo svojej kategórii zvíťazila a postúpila tak na krajské kolo do Prešova.

Všetkým zúčastneným, a oceneným zvlášť, ďakujeme a blahoželáme!

Výberové konanie

Obec Štrba vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky kladené na uchádzačov si môžte pozrieť v priloženom dokumente Výberové konanie. Uzávierka prijímania prihlášok je 20. mája 2019 o 15:00 hod. Prihlášky je potrebné odoslať na adresu Obecného úradu v Štrbe.