Spomienka na padlých

          V piatok 25. 10. 2019 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili spomienkového aktu zapálenia sviec a položenia venca na našom cintoríne pri príležitosti Pamiatky zosnulých  a  ukončenia 1. a 2. svetovej vojny. Žiakov na tomto pietnom akte privítala pani Anna Gejdošová, slovom o hrdinstvách vojakov počas vojen a spomienkami ešte žijúcich potomkov týchto hrdinov sa žiakom prihovoril pán Michal Petruška. Spoločne mladá i staršia generácia položili veniec ako znak úcty všetkým padlým hrdinom. Žiaci v skupinách, spolu s členmi MO SZPB, nachádzali hroby  našich vojnových hrdinov a pri tom počúvali rozprávanie ich detí, či vnúčat o tom, ako prežívali ťažké obdobie bojov o holý život, zajatí i šťastných návratov k rodinám. Tichou spomienkou, zapálením kahancov, rozhovormi o životných osudoch týchto hrdinov  si uctili ich pamiatku.  V duchu im poďakovali, že svojou odvahou a hrdinstvom vybojovali našu slobodu, ktorú si musí chrániť dnešná mladá generácia aj dnes. Táto pietna spomienka sa konala v spolupráci s Obecným úradom v Štrbe a s Miestnym odborom  SZPB v Štrbe.    [Mgr. Mária Garajová]

 

Deň zdravej výživy

          Pár dní po menších žiakoch si na Deň zdravej výživy posvietili aj na druhom stupni. V piatok 18. októbra naši žiaci cez dve vyučovacie hodiny vymenili učebnice za ovocie a zeleninu, z ktorého sa snažili povytvárať naozaj všakovaké výtvory. Keď bolo všetko pripravené, stretli sme sa na chodbe a porota musela nakoniec oceniť každú a jednu triedu, pretože vybrať len troch najlepších bolo nemožné. [Mgr. Dominika Janečková]

 

Farby a plody jesene

          Dňa 16.10. si žiaci 1. stupňa pripomenuli Deň zdravej výživy, v ktorom sa hravou formou oboznámili, aké je dôležité pre naše zdravie jesť vhodné potraviny. Tento rok sme sa tematicky zamerali na farby a plody jesene. Deti prišli oblečené v jesenných farbách, z jesenných plodov vytvorili krásne dekorácie, ale tiež dané plody spoznávali rôznymi zmyslami – hmatom, čuchom i chuťou. Pri súťažiach, hádankách a rôznych úlohách nám deň ubehol ako voda. Tešíme sa opäť o rok na takéto zaujímavé vyučovanie.

          Aj v tomto školskom roku sme využili pekné jesenné počasie na obľúbenú aktivitu – maľovanie na chodník.

[text: Mgr. Jaroslava Gemzová, fotografie: Mgr. Jaroslava Gemzová, Mgr. Mária Šteučeková]

 

Exkurzia na Poľnohospodárskom družstve Štrba

          Počas uplynulých dvoch dní (7. a 8. októbra 2019) všetci žiaci našej školy absolvovali exkurziu na Poľnohospodárskom družstve Štrba.

          Druhý stupeň navštívil kováčsku dielňu, kde nás jej traja zamestnanci zasvätili do tajov tohto nádherného a častokrát nedoceneného remesla. Na vlastné oči sme videli, ako sa vyrábajú šperky a iné výrobky z rôznych kovov. Každá skupinka žiakov dostala do triedy ako poďakovanie aj podkovičku, ktorá im má prinášať šťastie.

          Prvostupniari okrem kováčskej dielne zavítali aj do kravínov, kde mali možnosť vidieť kravičky zblízka a trošku viac porozumieť, čo všetko zahŕňa starostlivosť o tieto poľnohospodárske zvieratá.

[text: Mgr. Dominika Janečková, fotografie: Mgr. Mária Šteučeková, Mgr. Dominika Janečková, Mgr. Oľga Bendová, Mgr. Jaroslava Gemzová]

Svetový deň zvierat

           Svetový deň zvierat bol prvýkrát oslavovaný už v roku 1931 vo Florencii. 4. október bol vybraný práve preto, že naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Pôvodným zámerom bolo upozorniť na ohrozené druhy živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky živočíchy bez rozdielu a potrebu uvedomiť si, akú nezastupiteľnú úlohu zohrávajú v našich životoch. Človek si neuvedomuje, že ochrana zvierat leží práve v jeho rukách. Zvieratá sa samé brániť nedokážu.

          A práve preto sme tu my, aby sme sa o ne postarali. V našej škole sme zorganizovali zbierku na pomoc zvieratám v útulkoch. Počas niekoľkých dní nám žiaci nosili základné krmivá, či iné pochúťky, deky, vankúše, hračky a mnoho iných materiálnych vecí, ktoré poputujú do Mestského útulku v Poprade. Nazbierané finančné prostriedky vo výške 70 eur si rozdelí Kežmarský ÚTULOK s popradským. Za každý príspevok srdečne ďakujeme.     [Mgr. Dominika Janečková]

Biela pastelka

           Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou paličkou, čítanie a písanie Braillovho písma a činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena a iné,  ktoré nám vidiacim prídu ako samozrejmosť.   

          Organizátorom Bielej pastelky je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  Počas hlavného dňa – 20. septembra 2019 sme s pokladničkou pochodili priestory našej školy a spoločne sme do tejto zbierky prispeli sumou 100,18 €. Ďakujeme. [Mgr. Dominika Janečková]

Beseda a zber šípok

1.A spoločne s 1.B triedou absolvovali besedu s príslušníčkou Policajného zboru SR o práci policajtov, bezpečnej jazde v autosedačke spojenej s prehliadkou policajného auta.

Lesy Slovenskej republiky vyhlásili ďalší ročník úspešného súťažného projektu v zbere šípok. Prváci sa tejto úlohy zhostili naozaj zodpovedne. Zozbierané šípkové plody boli exportované do Odštepného závodu Semenoles, kde dôjde k ich ďalšiemu spracovávaniu. [Mgr. Jiřina Šefrelová]

Čisté hory

V piatok 27. septembra 2019 sme školské lavice vymenili za pohyb na čerstvom vzduchu. Zúčastnili sme sa akcie Čisté hory, ktorá tento rok slávi už 41. ročník. Naši žiaci sa rozdelili celkovo do piatich skupín. Prváci sa sústredili na našu obec Štrba, druháci a tretiaci sa pohybovali okolo Štrbského plesa, štvrtáci vyčistili okolie pod mostíkmi športového areálu na Štrbskom Plese. Druhostupniari sa už dali aj na menšiu turistiku. Piataci a šiestaci zdolali vodopád Skok a zvyšné tri ročníky sa dostali až na Popradské pleso.  Vyzbrojení igelitovými vrecami a rukavicami sme pozbierali odpadky po neporiadnych turistoch, čím sme zároveň odľahčili prírodu našich Tatier.

[text: Mgr. Dominika Janečková, fotografie: Mgr. Mária Šteučeková, Mgr. Dominika Janečková, Mgr. Oľga Bendová]

Ukážka historického šermu cechu Goliath

Veľkú prestávku 25. septembra 2019 sme mali trošku netradičnejšiu ako obvykle. Do školy k nám zavítali členovia šermiarskeho cechu Goliath, ktorý pôsobí v Poprade od roku 2010 a vznikol za účelom pôvodných európskych bojových umení. Zaoberá sa výskumom historických, prevažne stredovekých písomných prameňov s cieľom znovuoživiť zaniknuté vznešené umenie šermu. Dané šermiarske a zápasnícke umenie nám aj prakticky predviedli. Cech stále prijíma do svojich radov nových členov. Pre tých, ktorí majú záujem sa prihlásiť, dávame do pozornosti ich internetovú stránku: http://www.goliathpoprad.eu/.  [Mgr. Dominika Janečková]

RECYKLUJ A VYHRAJ

Základná škola v Štrbe sa zapája do súťažného projektu „RECYKLUJ A VYHRAJ“, ktorý organizuje firma MILK-AGRO, spol. s r.o. Táto súťaž má hneď dve pozitíva: pomôžeme našej Zemi a zároveň si tým zasúťažíme o hodnotné ceny. Ako sa do súťaže zapojiť? Zbierajte hliníkové viečka z výrobkov SABI. Pri zbere akceptujeme iba umyté a vysušené viečka, voľne uložené v igelitovom vrecku, aby neboli počas skladovania zdrojom zápachu alebo plesní. Takéto vrecúško spolu s lístočkom, na ktorom bude uvedené meno žiaka, trieda a počet viečok odovzdajte pani učiteľke Dominike Janečkovej. Súťaž trvá do 27. marca 2020.