Pohár primátora mesta Vysoké Tatry v behu na lyžiach

Dňa 12.1. 2024 sa žiaci našej školy zúčastnili pretekov v Tatranskej Lomnici o Pohár primátora mesta Vysoké Tatry v behu na lyžiach. Tieto preteky boli prvým kolom zo série štyroch pretekov. Súťažilo sa v behu klasickou technikou.  Našu školu reprezentovalo 17 žiakov prvého a druhého stupňa. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy. (Mgr. T. Gemza)

Všetky výsledky nájdete na: 

https://pretekaj.sk/sk/vysledky/vt24/2041?category=categories

Viac fotografií nájdete TU.

Krabička plná radosti

Minulý školský rok sa naša škola zapojila do milej charitatívnej akcie „ Koľko lásky sa zmestí do krabičky“. Pre veľký úspech a kladnú spätnú reakciu od našich obdarovaných spoluobčanov, sme sa inšpirovali touto zbierkou a rozhodli sme sa, že naša škola zorganizuje podobnú akciu. V tomto prípade boli všetky krabičky odovzdané konkrétnym občanom Štrby. Zbierke sme dali názov: „Krabička plná radosti“. (text: Mgr. J. Šerfelová, foto: kolektív učiteľov)

Šaliansky Maťko

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.

Dňa 13.12.2023 sa na našej škole konal 29. ročník súťaže v prednese slovenských povestí „Šaliansky Maťko J. C. Hronského“. Žiaci predniesli zaujímavé slovenské povesti a snažili sa o čo najlepší výkon.

Výsledky súťaže:

I. kategória (žiaci 2. – 3. ročníka)

  1. miesto  Lucas Garaj /2.A trieda/
  2. miesto Tamara Vincová /2.B trieda/
  3. miesto Barbora Bujdová /3. ročník/, Marko Garaj /2.A trieda/

II. kategória (žiaci 4. – 5. ročníka)

  1. miesto Martin Pohlod (5. ročník)
  2. miesto Ella Otčenášová (4. ročník) 
  3. miesto Nina Macková (5. ročník) 

III. kategória (žiaci 6. – 7. ročníka)

  1. miesto  Alexandra Petrušková (6. ročník)
  2. miesto Alexandra Osiková /7. ročník/
  3. miesto Simona Bartošová /7. ročník/

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vynaložené úsilie .

Víťazi jednotlivých kategórií Lucas Garaj, Martin Pohlod,  Alexandra Petrušková  budú reprezentovať  našu školu v okresnom kole v Poprade.         

Želáme im veľa úspechov! (Mgr. K. Bendlová)

Ako šlo vajce na vandrovku

5.12.2023 si žiaci 1. a 2. ročníka spríjemnili čakanie na Mikuláša výletom. Spolu s ich pani učiteľkami navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, kde mali možnosť vidieť modernejšiu verziu rozprávky Ako šlo vajce na vandrovku. Bol to príbeh o Hugovi – chalanovi, ktorý nevie povedať „r“ a je trošku chorý. Nudu však nepozná, a tak sa ako vajce vyberie na vandrovku pod morskú hladinu. Deti mohli obdivovať krásne kostýmy, vypočuť si pekné pesničky a aj sa zasmiať. Hercov odmenili dlhým potleskom a prežili tak príjemné dopoludnie. (Mgr. M. Šteučeková)

Daniel Hevier v našej škole!

Dňa 4.12. 2023 našu školu navštívil autor literatúry pre deti mládež pán Daniel Hevier. Besedy sa zúčastnili žiaci 1.-6.ročníka. Pán Hevier pútavo rozprával žiakom o svojom detstve, zážitkoch zo školy a o tom prečo a kedy začal písať knihy. Deti mali pre pána Heviera pripravené otázky, na ktorá im spisovateľ pohotovo a vtipne odpovedal. Príjemným spestrením besedy bolo nielen autorovo rapovanie, ale aj streľba knihou do basketbalového koša. Na záver besedy si žiaci mohli kúpiť knihy od p. Heviera s venovaním a podpisom.
Bolo nám cťou privítať tohto známeho spisovateľa na pôde našej školy. Beseda bola vhodným spestrením hodín slovenského jazyka. (text: Mgr. J. Šerfelová, foto: Mgr. T. Gemza, Mgr. M. Šteučeková)

Plavecký výcvik piatakov

V dňoch od 19.9. do 22.9. 2023 žiaci 5.ročníka absolvovali prvú časť plaveckého výcviku na plavárni vo Svite. Druhá časť  prebiehala v hoteli Sipox v termíne od 21.11. do 24.11. 2023.  Výcvik sa konal pod vedením inštruktorky a zúčastnilo sa ho 16 žiakov. Venovali sa nácviku základných plaveckých zručností ako splývanie, ponáranie, dýchanie do vody a skoky do vody. Počas výcviku sa učili 2 základné plavecké spôsoby – kraul a znak. Na záver boli žiaci odmenení diplomom a malou sladkosťou. (Mgr. T. Gemza)

Trenažér pre výcvik hasičov

Aj žiaci našej školy si mohli pozrieť, ako vyzerá trenažér pre výcvik hasičov, ktorý je zameraný na výcvik hasenia a likvidácie požiarov v uzavretých priestoroch. Žiakom sa ukážka veľmi páčila a tiež ich motivovala zotrvať v záujmovej krúžkovej činnosti hasičského krúžku.
(text: Ing. J. Foltín, foto: Mgr. T. Gemza)