Oznam!

Zvýšenie poplatku za obed

Upozorňujeme rodičov, že od januára 2023 sa zvyšuje poplatok za obed. 1. stupeň 1,50 €/1 obed; 2.stupeň 1,70 €/1 obed. Réžia ostáva paušálna 3,-€/1 mesiac. Ak máte trvalé príkazy, poprosím upraviť výšku platby. 1. stupeň 31,50 €, 2. stupeň 35,30 €. Poplatky sú schválené novým VZN, ktorý nájdete aj na stránke obce.

Riaditeľské voľno – 22. 12. 2022

Vedenie Základnej školy v Štrbe oznamuje, že dňa 22.12.2022 bude voľno udelené riaditeľom školy podľa § 150 ods. 5. zákona č. 248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z prevádzkových dôvodov. ŠJ a ŠKD nebudú v prevádzke, všetci žiaci sú odhlásení z obeda. Oficiálny oznam o riaditeľskom voľne nájdete TU.

Mgr. Ľubomíra Iľanovská 
riaditeľka ZŠ

Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,
Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky
preto, že som sa narodil v Šali.

Dňa 14. 12. 2022 sa na našej škole konal 28. ročník súťaže v prednese slovenských povestí „Šaliansky Maťko J. C. Hronského“. Žiaci predniesli zaujímavé slovenské povesti a snažili sa o čo najlepší výkon.

Výsledky súťaže:

I. kategória (žiaci 2. – 3. ročníka):

  1. miesto Ella Otčenášová (3. ročník)
  2. miesto  Ela Šemcerová (2. ročník)  
  3. miesto Ela Bajčičáková (3. ročník) 

II. kategória (žiaci 4. – 5. ročníka):

  1.  miesto Martin Pohlod (4. ročník)
  2. miesto Nina Macková (4. ročník)   
  3. miesto Filip Hudak (4. ročník) 

III. kategória (žiaci 6. – 7. ročníka):

  1. miesto Dáša Juhásová (7.B), Alexandra Šimková (7.B)
  2. miesto Lucia Slanináková 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vynaložené úsilie. Víťazi jednotlivých kategórií  Ella Otčenášová, Martin Pohlod, Dáša Juhásová, Alexandra Šimková  budú reprezentovať  našu školu v okresnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 26. januára 2023. 

Želáme im veľa úspechov! (text: Mgr. K. Bendlová, foto: Mgr. K. Bendlová, Ing. J. Foltín)

Sv. Mikuláš

Po dlhšej prestávke konečne našu školu navštívil sv. Mikuláš a jeho pomocníci anjeli a dokonca aj čerti. Žiaci si pre sv. Mikuláša pripravili vianočné básne a pesničky, za ktoré boli odmenené malou sladkosťou. Mikuláš odmenil aj našich učiteľov a zamestnancov za ich prácu počas školského roka. (Ing. J. Foltín)

Exkurzia – Tatranská Lomnica

Žiaci 1. a 2. ročníka sa dňa 22.11.2022 zúčastnili exkurzie v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici. S nadšením obdivovali vystavené expozície tatranských živočíchov a rastlín. Prehliadka múzea bola obohatená premietaním filmu, ktorý zachytával život našich vysokohorských spáčov – svišťov. Po exkurzii sa prešli po Tatranskej Lomnici a strávili tak ďalší príjemný deň za múrmi školy. (Mgr. M. Šteučeková)

Európsky týždeň boja proti drogám

Žiaci nasej školy sa v novembri zapojili do Európskeho týždňa boja proti drogám. Cieľom tohto týždňa bolo zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a tiež zvyšovať povedomie o legálnych a nelegálnych drogách .

Na pôde našej školy sme privítali pána Mgr. PhDr. Vladimíra Stanislava, PhD., MPH z OLUP s. r. o. Predná Hora. Počas troch vyučovacích hodín žiakom 6. až 9. ročníka priblížil témy nebezpečenstva užívania drog, hovoril o tom, že náklonnosť k drogovej závislosti môže vzniknúť už v detskom či dospievajúcom veku. Žiaci živo reagovali na rôzne otázky, príklady prednášajúceho. Vyjadrovali svoje názory, poznatky, postoje.

Cieľ besedy: Žiť život bez drog a závislostí s pravými hodnotami v živote ako sú láska, viera, vzťahy, rodina, záľuby…bol  splnený. (text: Mgr. M. Garajová, foto: Ing. Jaroslav Foltín)

„Bubnovačka 2022“

Dňa 18. novembra 2022 sa naša škola zapojila do akcie „Bubnovačka 2022“. Myšlienkou je symbolicky bubnovaním upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenúť v spoločnosti potrebu včasnej prevencie. S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme prehliadať a nevnímať ako niečo, čo sa nás netýka. Preto mottom bubnovačky je „Aby bolo deti lepšie počuť“.

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, člen Koalície pre deti Slovenska, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 23 rokov. V tomto roku myšlienka podujatia zaznie Slovenskom a Českom už po deviatykrát.

Prečo bubnujeme práve v novembri? Tento mesiac je mesiacom viacerých dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa:

18. november – Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym zneužívaním,

19. november – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí,

20. november – Svetový deň detí vyhlásený organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Deti bolo tentokrát určite počuť veľmi dobre. Mladší žiaci bubnovali na rôzne nástroje, ktoré používajú na hodinách hudobnej výchovy, a tí starší bubnovali na športových pomôckach (fitlopty, lopty). Videá z podujatia nájdete TU. (Mgr. Tomáš Gemza)

Florbalový turnaj

Dňa 21. novembra 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola súťaže „Super Florbal Pohár“, ktoré sa konalo v Sport centrum Zámoček Poprad Matejovce. V našej skupine sa predstavili tímy zo ZŠ s MŠ Komenského PP, ZŠ s MŠ Švábovce, ZŠ s MŠ Francisciho PP.

Veľká športová hala a plocha florbalového ihriska bola pre viacerých novinkou. Hráči najskôr pôsobili ustráchane, no postupne sa dostali do tempa a vypracovali si gólové príležitosti. Škoda, že šťastenu tentokrát nemali na svojej strane a nepadlo viac gólov.

Žiaci ukázali, že si môžu merať sily aj so žiakmi z iných škôl a vôbec sa za svoje výkony nemusia hanbiť, práve naopak, výborne reprezentovali našu školu. Už teraz sa tešia na ďalšiu účasť. (Mgr. T. Gemza)