Centrum voľného času

Od školského roku 2011/2012 je schválené a zaradené do siete Centrum voľného času, ktoré bude pracovať pri Základnej škole v Štrbe.
Návrh krúžkov Záujmovej krúžkovej činnosti si môžte stiahnuť TU