Štúrov Zvolen – školské kolo

Vo štvrtok 25. 4. 2024 sme si vypočuli rečnícke majstrovstvo žiakov v súťaži Štúrov Zvolen. V školskom kole súťažili žiaci v dvoch kategóriách: I. kategóriu tvorili žiaci 4. – 6.ročníka, II. kategóriu žiaci 7. – 9.ročníka. Staršie žiačky súťažiace v II. kategórii vo svojich úvahách prezentovali svoj názor na dôležité témy, ako je priateľstvo, láska, rodina, domov, šťastie, moja osobnosť, ale aj vlastné myšlienky reflektujúce citáty známych osobností. Mladší žiaci pracovali s textom v rozsahu 200 slov, ktorý si mali čo najlepšie zapamätať, prerozprávať ho a vymyslieť záver. Porota ich pozorne počúvala, a napokon rozhodla takto: 

I. kategória:     1.miesto – Nina Macková, Alexandra Petrušková

                        2.miesto – Martin Pohlod

                        3.miesto – Ela Starigazdová

II. kategória:    1.miesto – Natália Bednárová

                        2.miesto – Alexandra Šimková

                        3.miesto – Rebeka Želonková

(text: Mgr. M . Tomková, foto: S. Paločko 9. ročník)

Zápis do 1. ročníka 2024/2025

Dňa 18. 4. 2024 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka šk. rok 2024/2025. V rámci zápisu sa uskutočnilo overenie školskej spôsobilosti u detí. Budúci prváci si okrem zážitkov z nového prostredia odniesli aj malý darček. Niektorí sa nebáli poskytnúť rozhovor do Obecnej televízie Štrba. Veríme, že sa im na našej škole páčilo a zároveň dúfame, že sa znovu opäť stretneme v novom školskom roku 2024/2025. (Ing. J. Foltín)

Výchovný koncert ZUŠ

Dňa 18. 9. 2024 sa uskutočnil výchovný koncert Základnej umeleckej školy v Štrbe pre žiakov základnej školy v obnovenej sále kultúrneho domu Štrba. Žiaci ZUŠ, medzi ktorých patria aj naši žiaci, ukázali svoj talent na hudobných, tanečných a literárno-dramatických vystúpeniach. Výchovný koncert sa uskutočnil aj ako príprava na 50. výročie založenia ZUŠ v Štrbe, ktoré sa uskutočnilo v piatok 19. 9. 2024. (Ing. J. Foltín) 

McDonald´ s cup

Vo štvrtok 18.4. sa 10 žiakov 1. – 4.ročníka zúčastnilo obvodného súťažného kola školskej športovej súťaže vo futbale. V skvelom tíme nás reprezentovali Karin Macková, Kristián Rezník  (3.ročník) Alain Potočný  (2.B), Lukas Garaj (2.B), Maroš Koky, Martin Pecha, Adam Korec, Maroš Holub, Nela Gažiová, Maximilián Ilavský (4.ročnik).  Vybojovali sme si celkovo pekné 2. miesto, začo žiakom gratulujem. Športu zdar – futbalu zvlášť! 
 
Výsledky zápasov:

SŠ Mierová – ZŠ Štrba ( 6: 3)
ZŠ Štrba – ZŠ Komenského (7:1)

(Mgr. M. Tekeľ)

Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV) – krajské kolo

Dňa 16. apríla 2024 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV), ktoré sa uskutočnilo na Strednej športovej škole v Poprade. Ide o športový projekt realizovaný na školách zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. 

V krajskom kole mohlo štartovať 1 osemčlenné družstvo (4 dievčatá + 4 chlapci) v zložení: 6.ročník žiak + žiačka, 7.ročník žiak + žiačka, 8.ročník žiak + žiačka, 9.ročník žiak + žiačka za školu, ktorá získala certifikát zo školského kola OLOV. 
Najskôr školské tímy postupne absolvovali pripravenú prekážkovú dráhu štafetovým spôsobom s cieľom dosiahnuť čo najrýchlejší čas. Pokiaľ bola prekážka zhodená alebo prevedená nesprávne, tím dostal penalizáciu.
Potom postupne nasledovali súťažné disciplíny: skok do diaľky z miesta, člnkový beh 10x5m, ľah – sed 30 sekúnd a na záver preskoky cez švihadlo znožmo v trvaní 1 minúty. Každý člen tímu absolvoval všetky disciplíny. Po absolvovaní súťažnej disciplíny všetkými tímami, bola zostavená jej výsledková listina. Celkové poradie sa stanovilo súčtom umiestnení v jednotlivých disciplínach. 

Náš tím podal veľmi pekný výkon. Škoda trestných sekúnd hneď na začiatku súťaže, táto strata sa ťažko sťahovala. Bola to pre nás nová skúsenosť a motivácia k ďalšiemu športovému rastu. (Mgr. T. Gemza)