Šaliansky Maťko 18. 1. 2022

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.

Dňa 18.1.2022 sa na našej škole konal  27. ročník súťaže v prednese slovenských povestí „Šaliansky Maťko J. C. Hronského“. Žiaci predniesli zaujímavé slovenské povesti a snažili sa o čo najlepší výkon.

Výsledky súťaže:

I. kategória (žiaci 2. – 3. ročníka) – 2. miesto  Martin Pohlod (3. ročník)

II. kategória (žiaci 4. – 5. ročníka) –

 1. miesto Soňa Gurecková (4. ročník)
 2. miesto Laura Majerčáková (4. ročník)   
 3. miesto Ela Starigazdová (4. ročník) 

III. kategória (žiaci 6. – 7. ročníka) – 1. miesto  Dáša Juhásová (6.B)  

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vynaložené úsilie . 

Víťazky jednotlivých kategórií Soňa Gurecková a Dáša Juhásová budú reprezentovať našu školu v okresnom kole, ktoré sa uskutoční dňa 16. februára 2022.            

Želáme im veľa úspechov! [text Mgr. Katarína Bendlová, foto: Mgr. Mária Šteučeková]

Školský semafor – aktualizované opatrenia

 Dôležité info z nového školského semafora verzia 1.7 zo dňa 19.1. 2022:

www.minedu.sk/skolsky-semafor

Väčšina opatrení zostáva nezmenená od poslednej verzie školského semafora.

Zverejňujeme nové aktualizované opatrenia pre žiakov:

 • Zákonný zástupca resp. plnoletý žiak pravidelne informuje triedneho učiteľa o použití AG samotestu (ak je výsledok pozitívny je povinný nahlásiť tento výsledok škole).
 • V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestu žiaka je potrebné dodržať nasledovný postup:
 1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
 2. Rodič – zákonný zástupca telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
 3. Bezodkladne sa prihlási na 5.deň od posledného kontaktu na testovanie v MOM (Ag test alebo PCR test)
 4. Rodič – zákonný zástupca bezodkladne oznámi škole výsledok MOM testu.
 5. Ak výsledok MOM testovania je negatívny, žiak má povinnosť nastúpiť do školy na 8. deň od posledného kontaktu.
 6. Ak výsledok MOM testovania je pozitívny, žiak sa riadi pokynmi všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Žiaci a pedagogickí zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu môžu nahradiť respirátor použitím rúška.

Distribúcia AG testov 18. 1. 2022 – 20. 1. 2022

Oznam!

Rodičia, ktorí prejavili záujem k 10. 1. 2022 o AG samotesty pre svoje deti, si ich môžu vyzdvihnúť pri vchode do ŠKD:

 • 18. 1. 2022 – utorok   7.30 – 9.00 a 15.00 – 16.30
 • 19. 1. 2022 – streda    7.30 – 9.00 a 15.00 – 16.30
 • 20. 1. 2022 – štvrtok   7.30 – 9.00 a 15.00 – 16.30

Vykonanie samotestov sa zaznamenáva na EDUPAGE – na odporúčanie MŠVVaŠ 2x do týždňa (pondelok, štvrtok, resp. podľa potreby).

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 10. 1. 2022

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 10. 1. 2022

 • I. Stupeň – prezenčné vyučovanie
 • II. Stupeň – prezenčné vyučovanie

ŠKD a ŠJ bude fungovať v bežnom režime.

Škola sa riadi aktuálnym školským semaforom.

Prosíme rodičov a ZZ, aby nezabudli poslať vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa cez Edupage na pondelok 10. 1. 2022.

Distribúcia AG testov

Vážení rodičia,

ďalšia distribúcia AG testov sa uskutoční v nasledujúcich termínoch pri vchode do ŠKD:

 • 6.12. 2021 15.00 – 16.30
 • 7.12. 2021 7.30- 9.00/ 15.00 – 16.30
 • 8.12. 2021 7.30- 9.00/ 15.00 – 16.30
Testy sú distribuované podľa nahláseného záujmu zákonných zástupcov zo dňa 23. – 26. 8. 2021 a doobjednané podľa záujmu ďalších zákonných zástupcov k 26.10.2021. Prosíme zákonných zástupcov o prevzatie AG samotestov a zodpovednosť pri nahlasovaní vykonaných testovaní na EDUPAGE. 

Oznam! (Aktualizované 29. 11. 2021)

Vážení rodičia, milí žiaci,

z dôvodu pozitivity vyučujúceho, pôjdu dnešným dňom do karantény triedy 4.r., 6.B, 7.r., 8.r., 9.r.. Od pondelka 29. 11. 2021 nastupujú tieto triedy na dištančné vzdelávanie. Karanténa pre 4.r., 6.B, 7.r., 8.r., 9.r., bude trvať do 6. 12. 2021 vrátane, žiaci môžu nastúpiť na prezenčnú výučbu 7. 12. 2021.

Zákonný zástupca žiaka môže využiť možnosť registrovať svoje dieťa  cez  korona.gov.sk na PCR test (bezplatný) – kontakt s pozitívnou osobou.

Od 29. 11. 2021 do 3. 12. 2021 – sú triedy 5. ročník a 6.A na dištančnom vzdelávaní z prevádzkových dôvodov (bez karantény).

V škole na prezenčnom vyučovaní zostáva 1.r, 2.r., 3r..

ŠKD – prevádzka pre 1. a 2. ročník. V prípade, že sa situácia zmení, rodičov žiakov 3. ročníka budeme bezodkladne informovať.
ŠJ – prevádzka v bežnom režime len žiakov na prezenčnom vyučovaní.