Svetový deň behu a odhalenie pamätnej tabule

          Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa zapojila aktívne aj naša škola a pripomenula si dôležitosť pohybu a zdravého životného štýlu.

          Úvod športového dňa patril slávnostnému odhaleniu pamätnej tabule olympionikovi Pavlovi Hurajtovi vo vstupnej hale základnej školy.

          Kvôli nepriaznivému počasiu si každá trieda odbehla dohodnutú vzdialenosť v telocvični, následne pokračovali pohybovými hrami a na záver strečingovými cvičeniami. Ďalšiu časť dopoludnia absolvovali žiaci I. stupňa dopravnú výchovu, kde im dopravné základy vysvetlili policajti Obecnej polície v Štrbe. Žiaci II. stupňa absolvovali teoretické i praktické ukážky poskytnutia predlekárskej prvej pomoci v rôznych situáciách, prezentácie o zdravom životnom štýle, o pobyte a pohybe v prírode – topografii, o životom prostredí.     [Mgr. Tomáš Gemza]

Hokejbalová liga

           Dňa 23.10.2019 sa na hokejbalovom ihrisku vo Svite odohrala dohrávka posledných zápasov Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy „SORRISO U13“ pod záštitou Slovenskej hokejbalovej únie. Naši mladí hokejbalisti si porovnávali sily s rovesníkmi z okolitých základných škôl Vikartovce, Liptovská Teplička, Komenského Svit, Mierová Svit, Spišská Teplica, ZŠ Dolný Smokovec, počas viacerých kôl v priebehu vlaňajšieho a aktuálneho školského roka.

          Už o deň neskôr na rovnakom ihrisku nastúpili na svoje posledné zápasy v sezóne aj ti najmladší hokejbalisti, ktorí súťažili v kategórií U10. Počas sezóny nastúpili proti tímom zo základných škôl Batizovce, Liptovská Teplička, Spišská Teplica, Komenského Svit a Mierová Svit. Väčšina chalanov len zbierala prvé skúsenosti s týmto športom. Počas sezóny sa postupne učili pravidlá hry, kontrolovať loptičku a ovládať hokejku. Od zápasu k zápasu sa zlepšovali. V zápasoch podali pekný, bojovný výkon, za ktorý sa nemuseli hanbiť. Táto zostava sa teší na budúci ročník hokejbalovej ligy, ale už v staršej kategórii.   [Mgr. Tomáš Gemza]

Testovanie prvákov

           Dňa 25.10.2019 sa na našej škole uskutočnilo celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov. Toto testovanie realizuje raz ročne Ministerstvo školstva v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami. Hlavným cieľom testovania je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. Výstupná informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie.
          Prváčikovia absolvovali: telesná výška a telesná hmotnosť (somatické predpoklady), výdrž v zhybe nadhmatom (silovo statická schopnosť), sed ľah za 1 minútu (silovo vytrvalostná schopnosť), viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov (vytrvalostná schopnosť), skok do diaľky z miesta (rýchlostne silová schopnosť), 4 x 10 metrov člnkový beh (rýchlostne koordinačná schopnosť), predklon v sede s dosahovaním (pohyblivosť), opakovaná zostava s tyčou (koordinačná schopnosť), kotúľanie 3 lôpt (technika – manipulácia), vlajkovaná naháňačka (taktika – rozhodovacie procesy).  [Mgr. Tomáš Gemza]

 

Spomienka na padlých

          V piatok 25. 10. 2019 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili spomienkového aktu zapálenia sviec a položenia venca na našom cintoríne pri príležitosti Pamiatky zosnulých  a  ukončenia 1. a 2. svetovej vojny. Žiakov na tomto pietnom akte privítala pani Anna Gejdošová, slovom o hrdinstvách vojakov počas vojen a spomienkami ešte žijúcich potomkov týchto hrdinov sa žiakom prihovoril pán Michal Petruška. Spoločne mladá i staršia generácia položili veniec ako znak úcty všetkým padlým hrdinom. Žiaci v skupinách, spolu s členmi MO SZPB, nachádzali hroby  našich vojnových hrdinov a pri tom počúvali rozprávanie ich detí, či vnúčat o tom, ako prežívali ťažké obdobie bojov o holý život, zajatí i šťastných návratov k rodinám. Tichou spomienkou, zapálením kahancov, rozhovormi o životných osudoch týchto hrdinov  si uctili ich pamiatku.  V duchu im poďakovali, že svojou odvahou a hrdinstvom vybojovali našu slobodu, ktorú si musí chrániť dnešná mladá generácia aj dnes. Táto pietna spomienka sa konala v spolupráci s Obecným úradom v Štrbe a s Miestnym odborom  SZPB v Štrbe.    [Mgr. Mária Garajová]

 

Deň zdravej výživy

          Pár dní po menších žiakoch si na Deň zdravej výživy posvietili aj na druhom stupni. V piatok 18. októbra naši žiaci cez dve vyučovacie hodiny vymenili učebnice za ovocie a zeleninu, z ktorého sa snažili povytvárať naozaj všakovaké výtvory. Keď bolo všetko pripravené, stretli sme sa na chodbe a porota musela nakoniec oceniť každú a jednu triedu, pretože vybrať len troch najlepších bolo nemožné. [Mgr. Dominika Janečková]

 

Farby a plody jesene

          Dňa 16.10. si žiaci 1. stupňa pripomenuli Deň zdravej výživy, v ktorom sa hravou formou oboznámili, aké je dôležité pre naše zdravie jesť vhodné potraviny. Tento rok sme sa tematicky zamerali na farby a plody jesene. Deti prišli oblečené v jesenných farbách, z jesenných plodov vytvorili krásne dekorácie, ale tiež dané plody spoznávali rôznymi zmyslami – hmatom, čuchom i chuťou. Pri súťažiach, hádankách a rôznych úlohách nám deň ubehol ako voda. Tešíme sa opäť o rok na takéto zaujímavé vyučovanie.

          Aj v tomto školskom roku sme využili pekné jesenné počasie na obľúbenú aktivitu – maľovanie na chodník.

[text: Mgr. Jaroslava Gemzová, fotografie: Mgr. Jaroslava Gemzová, Mgr. Mária Šteučeková]

 

Exkurzia na Poľnohospodárskom družstve Štrba

          Počas uplynulých dvoch dní (7. a 8. októbra 2019) všetci žiaci našej školy absolvovali exkurziu na Poľnohospodárskom družstve Štrba.

          Druhý stupeň navštívil kováčsku dielňu, kde nás jej traja zamestnanci zasvätili do tajov tohto nádherného a častokrát nedoceneného remesla. Na vlastné oči sme videli, ako sa vyrábajú šperky a iné výrobky z rôznych kovov. Každá skupinka žiakov dostala do triedy ako poďakovanie aj podkovičku, ktorá im má prinášať šťastie.

          Prvostupniari okrem kováčskej dielne zavítali aj do kravínov, kde mali možnosť vidieť kravičky zblízka a trošku viac porozumieť, čo všetko zahŕňa starostlivosť o tieto poľnohospodárske zvieratá.

[text: Mgr. Dominika Janečková, fotografie: Mgr. Mária Šteučeková, Mgr. Dominika Janečková, Mgr. Oľga Bendová, Mgr. Jaroslava Gemzová]

Svetový deň zvierat

           Svetový deň zvierat bol prvýkrát oslavovaný už v roku 1931 vo Florencii. 4. október bol vybraný práve preto, že naň pripadá sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Pôvodným zámerom bolo upozorniť na ohrozené druhy živočíchov. Až neskôr sa začal vzťahovať na všetky živočíchy bez rozdielu a potrebu uvedomiť si, akú nezastupiteľnú úlohu zohrávajú v našich životoch. Človek si neuvedomuje, že ochrana zvierat leží práve v jeho rukách. Zvieratá sa samé brániť nedokážu.

          A práve preto sme tu my, aby sme sa o ne postarali. V našej škole sme zorganizovali zbierku na pomoc zvieratám v útulkoch. Počas niekoľkých dní nám žiaci nosili základné krmivá, či iné pochúťky, deky, vankúše, hračky a mnoho iných materiálnych vecí, ktoré poputujú do Mestského útulku v Poprade. Nazbierané finančné prostriedky vo výške 70 eur si rozdelí Kežmarský ÚTULOK s popradským. Za každý príspevok srdečne ďakujeme.     [Mgr. Dominika Janečková]

Biela pastelka

           Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou paličkou, čítanie a písanie Braillovho písma a činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena a iné,  ktoré nám vidiacim prídu ako samozrejmosť.   

          Organizátorom Bielej pastelky je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  Počas hlavného dňa – 20. septembra 2019 sme s pokladničkou pochodili priestory našej školy a spoločne sme do tejto zbierky prispeli sumou 100,18 €. Ďakujeme. [Mgr. Dominika Janečková]

Beseda a zber šípok

1.A spoločne s 1.B triedou absolvovali besedu s príslušníčkou Policajného zboru SR o práci policajtov, bezpečnej jazde v autosedačke spojenej s prehliadkou policajného auta.

Lesy Slovenskej republiky vyhlásili ďalší ročník úspešného súťažného projektu v zbere šípok. Prváci sa tejto úlohy zhostili naozaj zodpovedne. Zozbierané šípkové plody boli exportované do Odštepného závodu Semenoles, kde dôjde k ich ďalšiemu spracovávaniu. [Mgr. Jiřina Šefrelová]