Zápis detí do 1. ročníka

zapisOznamujeme rodičom predškolákov, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční dňa 17. apríla 2018 (utorok) na prízemí budovy ZŠ Štrba v triedach 1.A a 1.B v čase od 14:00 do 17:00 hod. K zápisu je potrebné doniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a zdravotný preukaz dieťaťa potvrdený detským lekárom.

Ďalšie informácie v Ozname o zápise.

15. Tatranská lyžiarska liga

tatr_lyz_ligaMesto Poprad, Mesto Zakopane, Základná škola Štrba, ŠK Štrba, Komisia pre mládež a šport Združenia Euroregión Tatry, Združenie Poprad – Tatry ZOH  zorganizovali 14. marca 2018 v Športovom areáli na Štrbskom Plese preteky v behu na lyžiach žiakov a žiačok základných a stredných škôl a športových klubov z miest a obcí Euroregiónu Tatry v rámci zimnej časti XV. ročníka Tatranskej lyžiarskej ligy – Tatrzanskej Euroligy dzieci.
 
Podujatia sa zúčastnilo 81 pretekárov z Popradu, Štrby, Ždiaru, Tatranskej Lomnice a Zakopaného.
 
Ako dopadli naši žiaci si môžte pozrieť vo Výsledkovej listine.

Celoslovenská žiacka súťaž EXPERT geniality show

expertV celoslovenskej žiackej súťaži EXPERT geniality show svojím umiestnením na 33. mieste z pomedzi 1369 súťažiacich milo prekvapil žiak 7. ročníka Ján Matúš Hurajt. Za svoje umiestnenie v celkovom poradí mu bol udelený titul TOP EXPERT. Zároveň získal titul EXPERT na tému Svetobežník a titul EXPERT na tému Dejiny, udalosti, umenie.

Titul EXPERT na tému Svetobežník získali aj žiaci Filip Čunderlík (6. roč.) a Kristína Papcunová (6. roč.).

Titul EXPERT na tému Dejiny, udalosti, umenie bol zároveň udelený Tadeášovi Havašovi (6. roč.).

Naším EXPERTOM blahoželáme!!!

DSCN7371m

Informatická súťaž iBobor

iboborV novembri 2017 mali žiaci našej školy možnosť riešiť súťažný test na počítači v rámci informatickej súťaže iBobor. Zúčastnilo sa jej spolu 51 žiakov 2. – 7. ročníka. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

Natália Bednárová (3. roč.)
Zina Pantůčková (4. roč.)
Bianka Jakubcová (5. roč.)
Jakub Krupa (6. roč.)
Patrik Kováč (7. roč.)
Viktória Jacková (7. roč.)
Lukáš Barilla (7. roč.)
Juliana Starigazdová (7. roč.)

Srdečne všetkým blahoželáme!

Majster školy 2018

IMG_6868Už tradične sa vo februári – konkrétne 18. 2. 2018 – konali v bežeckom areáli na Štrbskom Plese preteky o Majstra školy. Odvážlivci, ktorí sa nezľakli výzvy zašportovať si a zmerať si sily so svojimi spolužiakmi, boli ocenení nielen diplomom, medailou a vecnou cenou, ale určite aj dobrým pocitom z pohybovej aktivity na čerstvom tatranskom vzduchu.

Karneval ako oslava športu

stuhy_karnevalDňa 1. februára 2018 oslávili žiaci ukončenie prvého polroku a blížiace sa XXIII. zimné olympijské hry v Pchjongčchangu karnevalom so športovou tématikou. Okrem nápaditých športových masiek sa aj sami zapojili do rôznych súťaží, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky z 1. stupňa a vyučujúci telesnej výchovy, v ktorých museli predviesť nielen svoju zručnosť a šikovnosť, ale aj vedomosti a schopnosť spolupracovať so spolužiakmi.

Zimné aktivity

P1600064V termíne od 18. do 25. januára 2018 sa žiaci 6. až 8. ročníka našej školy zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku. Zároveň sa v týchto dňoch konali aj Zimné hry v prírode pre žiakov prvého stupňa, ktorí strávili na Štrbskom Plese deň plný zimných aktivít a tiež si mohli pod dozorom a vedením pána učiteľa Marosiho vyskúšať prvé kroky v bežeckej stope.

P1600034  P1590961

Deň vedy a techniky

ôsmaci_5V rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky sme v našej škole zorganizovali 10. novembra t.r. Deň vedy a techniky. Na pozvanie našej učiteľky chémie nás navštívila RNDr. Emília Halušková, CSc. z Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Témou dňa boli dve základné línie: prvou bol tzv. Kaleidoskop s aktuálnymi informáciami ústavov SAV; druhou bola vlastná študentská výroba kaleidocylu, t.j. flexagónu.

V rámci Kaleidoskopu sme sa dozvedeli dve “horúce” novinky, týkajúce sa nášho blízkeho okolia. Spoločnosť Fibrochem vo Svite spoluprácou s Parazitologickým ústavom SAV vyrobila prototypy protikliešťových textílií vo forme pančúch a ponožiek.Neďaleko nás, v katastri obce Lučivná pracovníci Archeologického ústavu SAV našli vzácny poklad – krčah mincí z prelomu 17. a 18. storočia. Vedcami najviac cenená je medená minca z r. 1699 s nápisom “Herrn Grund”, t.j. Špania dolina. Je prvá na území Slovenska, kde je uvedené, odkiaľ pochádza.

praktická časť_začíname

Kaleidocyl patrí medzi priestorové geometrické útvary, nazývané flexagóny, ktoré sa dajú vyrobiť skladaním pásu papiera. Osobitosťou týchto útvarov je, že ohýbaním sa menia jeho steny. Tieto zmeny sú prejavom symetrických vlastností útvaru. S rôznymi druhmi symetrií sa stretávame vo všetkých prírodovedných predmetoch. Ukázali sme si hexatetraflexagón, kde stenou je štvorec, ktorý sa môže vymeniť 6-krát a trihexaflexagón, kde stenou je šesťuholník, ktorý sa môže vymeniť 3-krát.

Na výrobu kaleidocylu dostali študenti predkreslenú schému. Bola tvorená 24 rovnoramennými trojuholníkmi a všimli si, že z týchto trojuholníkov sú v schéme vytvorené nielen iné trojuholníky, ale aj iné obrazce: kosoštvorce, kosodĺžniky a šesťuholníky.

20171110_085147Študenti boli manuálne veľmi zruční a netrvalo im dlho vyrobiť si vlastný farebný hexaflexagón. Potom skúšali pomenovať vlastnosti, ktoré pri tvorbe použili a ktoré tiež potrebuje pre svoju prácu každý vedec (a nielen on).