NEPLYTVAJ ENERGIOU! – Vyhodnotenie žiackych prác

Dňa 19. 5. 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému: Neplytvaj energiou!

Cieľom tejto prednášky bolo upozorniť na dôležitosť zmeny návykov pri spotrebe energie v obytných budovách. V našej škole ju absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka a týkala sa:

  • vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti budov
  • naučiť žiakov ako neplytvať energiou v domácnostiach, ako byť zodpovedný a ohľaduplný k prírode
  • vybudovať v nich pocit užitočnosti, ako sa podieľať na znižovaní nákladov za energiu vo svojej rodine 
  • rozvinúť v nich záujem o ochranu klímy a planéty. 

Dňa 30. 5. 2022 prebehlo vyhodnotenie žiackych prác, v ktorých mali žiaci danú problematiku spracovať do formy eseje/úvahy. Veľmi pekné práce napísali:  Alenka Gregušková, Tomáš Mihálik, Zina Pantůčková – 8. ročník, Mária Viktória Kaššová – 9. ročník, celkovo najlepšiu prácu napísala Natália Halčinová – 8. ročník. Práce žiakov si môžete pozrieť TU.

Úspech našej žiačky v celoštátnom kole na geografickej olympiáde!

Geografická olympiáda je postupová súťaž, ktorá začína  školským, pokračuje okresným, krajským až po celoštátne kolo. Súťažiaci sú rozdelení podľa ročníkov do troch kategórií.  Obsahom súťaže je v prvej časti vedomostný test pozostávajúci z monotematického celku a z rôznych tém bez pomoci atlasu, druhá časť testu je zameraná na praktické zručnosti v práci s atlasom a mapou, na orientáciu v teréne z predpísanými pomôckami.

Školské a okresné  kolá geografickej olympiády (GO) tento školský rok prebiehali on line formou. Do školského kola sa úspešne zapojili 3 žiaci ôsmeho ročníka: Alena Gregušková, Daniela Jančulová a Oliver Kostolány. Všetci traja postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo vo februári. Všetci 3 žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi aj v tomto kole  a Alenka Gregušková v tejto kategórii dokonca zvíťazila! Postúpila do krajského kola, ktoré sa konalo 22. 4. 2022 na Základnej škole Prostejovská  v Prešove. Z 36 súťažiacich v jej kategórii E, kde si preverujú vedomosti žiaci 8. a  9. ročníkov boli úspešní už len 14 riešitelia. Alenka nás úspešne reprezentovala aj v tomto kole. Obsadila 4.miesto, ktoré jej zaistilo postup a účasť v celoštátnom kole.

Celoštátne kolo Geografickej olympiády zabezpečuje MŠVVaŠ SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a odbornú stránku súťaže garantuje Slovenská komisia Geografickej olympiády.  Dejiskom celoštátneho kola 50. ročníka Geografickej olympiády (CK GO) sa v dňoch 20.5. – 21.5.2022 stala Tatranská Lomnica. Tu sa stretli najúspešnejší žiaci z krajských kôl GO z celého Slovenska. Pre žiakov bol pripravený atraktívny program. Okrem absolvovania samotných testov žiaci navštívili aj Podtatranské múzeum, obec Gánovce, kostolík v Kežmarku a aj múzeum TANAP-u.

Alenka v Geografickej olympiáde preukázala okrem teoretických znalostí zo zadaných geografických tém aj šikovné praktické zručnosti s mapou. Konkurencia bola veľká. Súťažilo celkom 30 najšikovnejších žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ z rôznych kútov Slovenska. Alenka, aj napriek tomu, že je ešte len žiačkou 8.ročníka obsadila celkovo 15. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou aj v záverečnom celoštátnom kole GO.

Alenke srdečne gratulujeme a pevne veríme, že čas, ktorý obetovala pri príprave na GO neľutuje a že svoje vedomosti  a skúsenosti z olympiády využije aj v budúcnosti. 

(Mgr. Janka Vrbenská)

Deň matiek – 8. 5. 2022

„Mamka moja mamička,

ty si moja hviezdička,

Teba veľmi milujem a lásku Ti sľubujem.“

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým dámam, ktorým patrí titul mamička, maminka, mama, krstná mama, stará mama, skrátka mama. Aj tento rok  sa žiaci 3. a 4. ročníka rozhodli spríjemniť im tento deň. Pod vedením triednych učiteliek pripravili pútavý program, ktorým si ich uctili a potešili. 

„Neexistujú slová vďaky, ktorými by som ti za všetko poďakovala. Si úžasná, výnimočná, jediná a moja…“

(text: Mgr. K. Bendlová, foto: Obec Štrba)

USA krížom – krážom

Nezisková organizácia Seeds pod záštitou MŠ SR si pre našich žiakov deviateho ročníka a štvrtého ročníka SSŠS Elby pripravila interaktívnu prezentáciu s témou – USA krížom – krážom. Prednášku viedla cestovateľka a sprievodkyňa cestovného ruchu online cez zoom a tentokrát po anglicky prezentovala zaujímavé informácie a zážitky z USA. Žiaci sa aktívne zapájali a traja najaktívnejší budú odmenení malým darčekom. (text: Mgr. B. Balejová, foto: Mgr. Balejová, Ing. J. Foltín)

Neplytvaj energiou!

Dnes patria témy ako alternatívne zdroje energií, spotreba energie v domácnosti medzi súčasné problémy našej spoločnosti, najmä v súvislosti so súčasnou situáciou vo svete. Viac nám k tejto problematiky prišiel do našej školy porozprávať Ing. M. Omar Temori, Phd. zo spoločnosti Tatra Clima. Žiaci sa na prednáške napríklad dozvedeli, akými spôsobmi sa dá znížiť spotreba tepla a elektrickej energie v domácnosti. Na konci prednášky boli žiaci odmenení darčekom. Pevne veríme, že okrem darčeka si žiaci odniesli z prednášky zaujímavé informácie a poznatky, ktoré využijú aj v bežnom živote. (Ing. J. Foltín)

Neboj sa psa!

Dňa 25. 4. 2022 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili besedy – „Neboj sa psa!“ Pani Katka so svojimi dvoma chlpatými kamarátmi objasnila deťom, ako reagovať pri stretnutí s neznámym psom, ako sa k nim správať a pod. Beseda sa deťom veľmi páčila. [Mgr. J. Šerfelová]

Zdobenie kraslíc

Dňa 11. 4. 2022, v predveľkonočnom čase, zavítala k prvákom a druhákom pani Mária Komlošová z Tatranskej Štrby, aby deťom ukázala niektoré techniky zdobenia kraslíc. Deti si tieto techniky aj samy vyskúšali. Zoznámili sa s technikou vyškrabovania, vŕtania do vajíčka aj maľovania voskom. [Mgr. J. Šerfelová]