Vianočný program

          S blížiacim sa koncom decembra sme sa všetci tešili na prichádzajúce Vianoce. Posledný školský deň kalendárneho roka sme sa preto už neučili. Prvú hodinu sme síce strávili v triedach, ale to iba preto, aby sme si prostredníctvom školského rozhlasu vypočuli príhovor pani riaditeľky školy. Potom sme sa presunuli do telocvične, kde sa každá trieda predstavila ostatným žiakom vianočným programom. A že to naozaj bolo rôznorodé – recitovanie, spievanie, tancovanie, či rôzne scénky ukázali, že žiaci sa dokážu zomknúť a pracovať ako jeden kolektív. Po ukončení „oficiálnej“ časti sa nasledovala vianočná diskotéka.

[text: Mgr. Dominika Janečková, fotografie: Mgr. Mária Šteučeková]

Šaliansky Maťko

          Dňa 12.12.2019 sa na našej škole konal 27. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťažilo 18 žiakov v dvoch kategóriách.

          V I. kategórii (žiaci 2.- 3. ročníka) 1.miesto získala Alexandra Petrušková (2.ročník), 2. miestoTereza Simová (3.ročník) a 3. miesto obsadila Liliana Gažiová (3.ročník).

          V II .kategórii (žiaci 4.- 5. ročníka) na 1.mieste sa umiestnila Alexandra Šimková (4.B), na 2.mieste  ša Juhásová (4.A ) a  3. miesto obsadila Nina Jurinová (5.A).

          Všetkým zúčastneným ďakujeme za vynaložené úsilie. Predviedli veľmi pekné výkony, no len prvé miesta môžu postúpiť do okresného kola súťaže. Víťazi jednotlivých kategórií  budú reprezentovať  našu školu v okresnom kole, ktoré sa uskutoční do 31.1. 2020. Želáme im veľa úspechov!

[text: Mgr. Katarína Bendlová, fotografie: Mgr. Mária Šteučeková]

Mikuláš

          6. december je vo všeobecnosti u detí túžobne očakávaný dátum. A nebolo tomu inak ani pri našich deťoch. Počas prvej vyučovacej hodiny všetky triedy navštívil Mikuláš, čert aj anjeli, ktorí deťom rozdali malé sladkosti. A aj žiaci mali jednu milú povinnosť. Ich úlohou bolo vžiť sa do kože Mikuláša a rozhodnúť, kto by si podľa nich zaslúžil odmenu a uviesť k tomu aj dôvod.

          Všetky hlasy sa zrátali a vyhodnotili nasledovne: z prvého stupňa by sme v role Mikuláša ocenili Dášku Juhásovú (4.B), Sašku Petruškovú (2.r.) a Emku Michalkovú (3.r.) a z druhostupniarov by si odmenu zaslúžila Natálka Bednárová (5.A), Petra Kováčová (8.r.)a Ján Hurajt (9.r.), pričom absolútne najviac hlasov získal práve Ján Hurajt.

          Dobrých detí má ale naša škola podstatne viac, preto druhý stupeň vymenil v pondelok 9. decembra školské lavice za sedačky v Cinemaxe Poprad, kde sme si pozreli pokračovanie úspešného fantasy filmu Vládkyňa zla.

          Program posledných dní sa našim deťom veľmi páčil a veríme, že ich to motivuje k lepšiemu správaniu a väčšej chuti do práce na najbližší rok. [Mgr. Dominika Janečková]

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

          27. novembra 2019 sa na Mestskom úrade v Poprade konalo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu na ňom reprezentovala Sofia Djurbová, žiačka deviateho ročníka, ktorá bola víťazkou nášho školského kola. Na okrese síce nezískala medailovú pozíciu, ale stala sa úspešnou riešiteľkou, čo je tiež veľký úspech, pretože táto olympiáda preveruje naozaj rôzne, nielen gramatické schopnosti žiaka. Gratulujeme a ďakujeme. Výsledková listina je dostupná na odkaze:

https://cvc-poprad.sk/vysledky/olympiada-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury/

[Mgr. Dominika Janečková]

Vybíjaná

          Dňa 7. novembra 2019 sme sa s najmladšími žiakmi zúčastnili obvodového kola vybíjanej. Boli to žiaci 1. stupňa základnej školy. Umiestnili sme sa na 4. mieste pri účasti družstiev zo Svitu – ZŠ Komenského, Sp. Teplice a Vikartoviec. Ďalej postupuje družstvo zo Spišskej Teplice. Srdečne gratulujeme! [Mgr. Marek Tekeľ]

Svetový deň behu a odhalenie pamätnej tabule

          Svetový deň behu sa pripomína od roku 1999. Ide o charitatívnu akciu na podporu boja proti chudobe vo svete. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa zapojila aktívne aj naša škola a pripomenula si dôležitosť pohybu a zdravého životného štýlu.

          Úvod športového dňa patril slávnostnému odhaleniu pamätnej tabule olympionikovi Pavlovi Hurajtovi vo vstupnej hale základnej školy.

          Kvôli nepriaznivému počasiu si každá trieda odbehla dohodnutú vzdialenosť v telocvični, následne pokračovali pohybovými hrami a na záver strečingovými cvičeniami. Ďalšiu časť dopoludnia absolvovali žiaci I. stupňa dopravnú výchovu, kde im dopravné základy vysvetlili policajti Obecnej polície v Štrbe. Žiaci II. stupňa absolvovali teoretické i praktické ukážky poskytnutia predlekárskej prvej pomoci v rôznych situáciách, prezentácie o zdravom životnom štýle, o pobyte a pohybe v prírode – topografii, o životom prostredí.     [Mgr. Tomáš Gemza]

Hokejbalová liga

           Dňa 23.10.2019 sa na hokejbalovom ihrisku vo Svite odohrala dohrávka posledných zápasov Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy „SORRISO U13“ pod záštitou Slovenskej hokejbalovej únie. Naši mladí hokejbalisti si porovnávali sily s rovesníkmi z okolitých základných škôl Vikartovce, Liptovská Teplička, Komenského Svit, Mierová Svit, Spišská Teplica, ZŠ Dolný Smokovec, počas viacerých kôl v priebehu vlaňajšieho a aktuálneho školského roka.

          Už o deň neskôr na rovnakom ihrisku nastúpili na svoje posledné zápasy v sezóne aj ti najmladší hokejbalisti, ktorí súťažili v kategórií U10. Počas sezóny nastúpili proti tímom zo základných škôl Batizovce, Liptovská Teplička, Spišská Teplica, Komenského Svit a Mierová Svit. Väčšina chalanov len zbierala prvé skúsenosti s týmto športom. Počas sezóny sa postupne učili pravidlá hry, kontrolovať loptičku a ovládať hokejku. Od zápasu k zápasu sa zlepšovali. V zápasoch podali pekný, bojovný výkon, za ktorý sa nemuseli hanbiť. Táto zostava sa teší na budúci ročník hokejbalovej ligy, ale už v staršej kategórii.   [Mgr. Tomáš Gemza]

Testovanie prvákov

           Dňa 25.10.2019 sa na našej škole uskutočnilo celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov. Toto testovanie realizuje raz ročne Ministerstvo školstva v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami. Hlavným cieľom testovania je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov. Výstupná informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie.
          Prváčikovia absolvovali: telesná výška a telesná hmotnosť (somatické predpoklady), výdrž v zhybe nadhmatom (silovo statická schopnosť), sed ľah za 1 minútu (silovo vytrvalostná schopnosť), viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov (vytrvalostná schopnosť), skok do diaľky z miesta (rýchlostne silová schopnosť), 4 x 10 metrov člnkový beh (rýchlostne koordinačná schopnosť), predklon v sede s dosahovaním (pohyblivosť), opakovaná zostava s tyčou (koordinačná schopnosť), kotúľanie 3 lôpt (technika – manipulácia), vlajkovaná naháňačka (taktika – rozhodovacie procesy).  [Mgr. Tomáš Gemza]