Oznam!

Vážení rodičia,

výchovné opatrenia vydávané triednym učiteľom budú po novom zasielané elektronicky cez Edupage. Je ich potrebné podpísať.
Výchovné opatrenia od riaditeľa školy budú zasielané poštou. 

Svetový deň behu

Svetový deň behu spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete. Založil ho bežec Bill McDermott v roku 1999, s ušľachtilým cieľom – podporiť boj proti chudobe vo svete.
Prečo práve beh? Pretože beh, ako pokročilejšia forma lokomócie, teda chôdze, je jednou z najprirodzenejších ľudských schopností. Ide o tú najrozšírenejšiu a najpopulárnejšiu športovú aktivitu. Nemusíte sa učiť žiadnu zložitú techniku, choreografiu ani investovať stovky eur do pravidelných návštev fitnescentier či na výstroj. Stačí si obuť tenisky, obliecť tričko, tepláky a vybehnúť. Tak ako každý rok, aj tentokrát sa aktívne zapojila aj naša škola a pripomenula si dôležitosť pohybu.
Triedy boli rozdelené do skupín a každá absolvovala všetky pripravené stanovištia. Kvôli nepriaznivému počasiu sme pohybové aktivity absolvovali v dolnej a hornej telocvični. Ďalšiu časť dopoludnia absolvovali žiaci dopravnú výchovu, kde im dopravné základy vysvetlili policajti Obecnej polície v Štrbe. Taktiež absolvovali teoretické i praktické ukážky poskytnutia predlekárskej prvej pomoci v rôznych situáciách, ktoré prišli ukázať záchranári zo Zdravotnej služby z Popradu, Daniel Hudáč a Ľudmila Gavalierová. Pánom policajtom z obecnej polície a záchranárom zo Zdravotnej služby v Poprade za ukážky a prednášky ďakujeme.

V tento deň nešlo o podanie najlepšieho výkonu, ale o dobrý pocit z behu, o zlepšenie nálady a snahu urobiť niečo dobré pre svoje zdravie. (text: Mgr. T. Gemza, foto: kolektív učiteľov)

Ďalšie fotografie z podujatia nájdete TU.

Olympijský odznak všestrannosti

V mesiaci október sa naša škola zapojila do projektu „Olympijský odznak všestrannosti“ (OLOV). Ide o dobrovoľný športový projekt SOŠV realizovaný na školách, ktorý je zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. V tomto školskom roku sú školské kolá projektu OLOV určené pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ.

Cieľom projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu, motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.

Projekt prebiehal formou testovania počas hodín telesnej a športovej výchovy. Boli zistené biometrické údaje žiakov– váha a výška. Následne boli žiaci testovaní pomocou batérie šiestich testov, konkrétne skok z miesta, člnkový beh 10x5m, hod plnou loptou 2kg, vytrvalostný beep test, výdrž v zhybe a sed-ľah za 30s. Výsledky testov boli odoslané na vyhodnotenie. Každému výkonu žiaka v každej z vyššie uvedených disciplín sa prideľuje bodové ohodnotenie podľa tabuliek. Tabuľky sú odlišné v závislosti od pohlavia a roku narodenia. Žiaci, ktorí dosiahnu určitú úroveň výsledkov, môžu získať odznak rôznych úrovní (bronzový, strieborný, zlatý). Vyhodnotenie údajov a zaslanie certifikátov a odznakov podľa dosiahnutých výsledkov na školy prebehne do konca januára 2023.

Všetkým k dosiahnutým výkonom blahoželáme. (Mgr. Tomáš Gemza)

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka

V dňoch 21. a 24. 10. 2022 sa na našej škole uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka. Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť, nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady.
Touto cestou chceme pochváliť všetky deti, ktoré s veľkých nasadením a odhodlaním podávali skvelé výkony pri plnení stanovených úloh. (Mgr. Tomáš Gemza)

Pomôž svojej obci

Posledný deň pred jesennými prázdninami sa uskutočnila školská akcia s názvom Pomôž svojej obci. V rámci akcie žiaci 2. stupňa hrabali a odpratávali lístie v lokalite základnej školy a tiež v obci. Žiaci 1. stupňa si doniesli rukavice a zbierali odpadky. Pracovníkom obce ďakujeme za poskytnutie vriec na lístie. Pedagogický zbor chváli všetkých žiakov, ktorí sa aktívne zapájali do jesenných prác.
(Ing. J. Foltín)

Office 365 mení svoj názov na Microsoft 365

Vážení rodičia, milí žiaci,

firma Microsoft mení názov pre aplikáciu Office 365, ktorá zahrňuje programy ako Microsoft Word, Excel, PowerPoint či Microsoft Teams, na nový názov – Microsoft 365. Účty, ktoré majú žiaci do Teams-u, sa nemenia, len sa zmenila webová adresa k aplikáciám. Nová webová adresa pre online aplikácie od Microsoftu je www.microsoft365.com a nahradzuje pôvodnú www.office.com.

Regionálna vychádzka

11. 10. 2022 nechali prváci a druháci na pár hodín učebnice odpočívať a vybrali sa obdivovať krásy podzemia do neďalekej Važeckej jaskyne. Netopiere v nej síce nevideli, ale zaujali ich kosti jaskynného medveďa, malé jazierka či kvaple pripomínajúce rôzne rozprávkové bytosti. Svoju odvahu si deti vyskúšali, keď sa v jaskyni vypli všetky svetlá. Na chvíľu tak mohli na vlastnej koži zažiť, ako sa cítili bádatelia pri objavovaní jaskýň. Z Važca sa žiaci a ich pani učiteľky presunuli na Štrbské Pleso. Prešli sa po náučnom chodníku okolo plesa a spoločne si tak užili príjemný jesenný deň. (Mgr. M. Šteučeková)

Beh Svitom 2022

Dňa 28. 9. 2022 sme sa zúčastnili 6. ročníka tradičných bežeckých pretekov „Beh Svitom“, ktoré zorganizovala ZŠ Komenského vo Svite. Pretekov sa zúčastnilo 325 detí z 10 škôl. Žiaci našej školy podali skvelé výkony a podarilo sa nám získať aj umiestnenia na stupienkoch víťazov. Všetkým gratulujeme a prajeme veľa síl do ďalších športových aktivít. (Mgr. T. Gemza)

Zbierka pre útulok

Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli pri príležitosti Svetového dňa ochrany zvierat uskutočniť dobrovoľnú zbierku pre psíkov z Mestského útulku v Poprade. Psíkom môžu žiaci do 27. 11. 2022 nosiť deky, staré matrace, misky, vôdzky, obojky a akékoľvek potreby určené pre psov, ako aj „pamlsky“, konzervy a granule (najviac zo všetkého sa potešia granuliam značky Brit Premium, Brit Care, Eminent a Ontario). Žiaci môžu prispieť aj ľubovoľnou finančnou čiastkou. Ďakujeme! (Mgr. M. Šteučeková)