Zápis do 1. ročníka – overenie dokumentov a školskej spôsobilosti dieťaťa

Vážení rodičia,

v predchádzajúcich dňoch boli odoslané pozvánky na 18. 4. 2024 (podľa časového rozpisu) k overeniu dokumentov pri zápise do 1. ročníka 2024/2025 v ZŠ Štrba, ako aj overenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa.

Prevzatie rozhodnutia je podmienené podpisom oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Splnomocnenie pre druhého zákonného zástupcu dieťaťa na možnosť prebrať rozhodnutie o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky (príloha – splnomocnenie).

Zimné hry 2023/2024

Dňa 9. 4. 2024 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie, počas ktorého žiaci absolvovali evakuáciu školy. Následne sme sa autobusom presunuli na Štrbské Pleso, kde boli pripravené zimné hry v prírode – preteky žiakov našej školy v „Zimnom dvojboji“.
Deti si mohli vybrať z dvoch disciplín. Mohli štartovať v disciplíne klzák, bežky jednotlivo alebo v oboch disciplínach – „Zimnom dvojboji“ . Každému po absolvovaní trate bol zapísaný čas a vytvorená výsledková listina. Pretekárom v „Zimnom dvojboji“ sa zrátali ich dosiahnuté časy v oboch disciplínach. Cieľom bolo motivovať žiakov k pohybu a stráviť pekné, slnečné dopoludnie na čerstvom vzduchu v prírode.
Prestávku pred vyhlásením výsledkov sme využili na prechádzku okolo Štrbského plesa.
Na záver sme vyhlásili výsledky každej triedy a odmenili žiakov. 
Víťazom bol dnes každý pretekár. Účasť bola vysoká, deti mali radosť, počasie nám vyšlo a preto sa už teraz tešíme sa na ďalšie športové akcie.
(text: Mgr. T. Gemza, foto: kolektív učiteľov) Viac fotografií nájdete TU.

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 14. marca – 20. marca 2024 sa žiaci 6., 7., 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku, ktorý sa uskutočnil v lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese. Žiaci sa naučili veľa nového a odniesli si domov množstvo zážitkov. Na záver sme lyžiarsky kurz vyhodnotili, žiaci dostali vysvedčenia a sladkú odmenu. (text: Mgr. M. Tekeľ, foto: Mgr. T. Gemza, Mgr. M. Tekeľ)

Vybíjaná žiačok

Žiačky 5. – 8. ročníka našej ZŠ sa po postupe cez obvodové kolo, ktoré sa konalo na ZŠ Mierová Svit, predstavili na okresnom kole v aréne Poprad, kde súťažilo najlepších 7 škôl z okresu. Žiačky zažili skvelú atmosféru, dobré zápasy a napriek tomu, že nepostúpili zanechali dobrý dojem. Len tak ďalej baby a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy. (Mgr. M. Tekeľ)

Zápis do 1. ročníka 2024/2025 – elektronická prihláška

Základná škola Štrba oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka bude prostredníctvom vyplnenia elektronickej prihlášky od 1. do 10. apríla 2024.

Elektronická prihláška*

Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť prihlásiť svoje dieťa elektronicky, bude možné podať prihlášku osobne bez účasti dieťaťa 10. apríla 2024 v ZŠ Štrba od  13.00 – 15.00 hod. v triede 1.A na prízemí. Prihlášky v papierovej forme nájdete pri hlavnom vstupe do budovy školy od  3. – 5. apríla 2024. Nutné je  so sebou doniesť  občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa.
Overenie k zápisu a podpisovanie prihlášok za účasti detí bude 18. 4 . 2024. Časový harmonogram overenia k zápisu detí obdržia zákonní zástupcovia v dostatočnom predstihu.

V prípade otázok sa môžete informovať na tel. čísle 0911 695 015, 0911 695 021.

Mgr. Ľubomíra Iľanovská, riaditeľka Základnej školy Štrba

* Odkaz na elektronickú prihlášku bude dostupný na webovej stránke školy od 1. do 10. apríla 2024.

Návšteva volebnej miestnosti

Žiaci 8.A a 8.B triedy sa v rámci vyučovacej hodiny občianskej náuky dňa 22.3.2024 zúčastnili prehliadky volebnej miestnosti na Obecnom úrade v Štrbe. Pani Jitka Šuleková ich oboznámila s voľbami prezidenta SR ako jedného zo základných princípov demokratickej spoločnosti.

Žiaci sa dozvedeli základné informácie o priebehu volieb, o povinnostiach voliča, o hlasovacích lístkoch, o príprave volebných miestností o volebných komisiách a tiež o spočítavaní hlasov a vyhlásení výsledkov volieb.

Žiakov prehliadka volebnej miestnosti  zaujala, čo dokazovali aj svojimi otázkami k danej téme.

Ďakujeme Obecnému úradu v Štrbe a pani Jitke Šulekovej za ochotu venovať sa žiakom našej školy a  žiakom za slušné správanie. (Mgr. M. Garajová)

Hodina deťom

Dňa 21.3.2024 sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky Hodina deťom, kde náš dobrovoľnícky tím žiačok 8.B triedy Lucie Slaninákovej a Ľubice Silvajovej zbieral dobrovoľné príspevky od žiakov našej školy do žltých pokladničiek. Výnos je určený na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.
V našej škole sa väčšina deti zapojila do tejto zbierky a vyzbierali sme spoločne 90 eur. Veľké poďakovanie patrí Vám všetkým žiakom, ktorí ste prispeli do tejto zbierky a pani učiteľkám, ktoré ste deti povzbudili k tejto dobročinnosti.

Pomohli ste tak rozmeniť veľké starosti jednorodičov na drobné.

Ešte raz úprimné poďakovanie patrí všetkým ochotným prispievateľom do zbierky Hodina deťom. (text: Mgr. M. Garajová, foto: Mgr. M. Garajová, Ing. J. Foltín)