Škola v prírode

26.5.2023 sa 42 žiakov z 2. – 4. ročníka vrátilo z Liptovského Jána, kde strávili 5 nezabudnuteľných dní v škole v prírode. Okrem učenia v dopoludňajších hodinách trávili čas vonku s kamarátmi rôznymi hrami, súťažami a spoznávaním okolitej prírody. Hneď v prvý deň preskúmali s čelovkou na hlave Stanišovskú jaskyňu. V Podzemí pod vežami sa dozvedeli, ako sa kedysi ťažila zlatonosná ruda a vyskúšali si vyraziť vlastnú mincu. Krásny výhľad na obec a jej široké okolie sa im naskytol z 10-metrovej Svätojánskej rozhľadne. Cestou z rozhľadne sa zastavili pri minerálnom prameni Teplica a pri prírodnom termálnom prameni Kaďa. Deti veľmi zaujal aj park Mini Slovensko, kde si mohli prezrieť miniatúry našich kultúrnych pamiatok, futbalového ihriska i železničných tratí a staníc. Nechýbala ani opekačka, pyžamová párty, diskotéka či šantenie v bazéne.

Deti výborne zvládli odlúčenie od rodiny, hoci u niektorých to bolo po prvýkrát. Upevnili sa triedne kolektívy, posilnila sa fyzická zdatnosť detí, vzťah k prírode, disciplína i samostatnosť. Ich očakávania sa naplnili a všetci sa vrátili domov spokojní a oddýchnutí.

Dôkazom toho, že sa deti skutočne zabavili do sýtosti, sú aj nasledujúce fotografie. (Mgr. M. Šteučeková)

Zber papiera v našej škole

V dňoch 15. 5. – 19. 5. 2023  sa v našej škole uskutočnil zber papiera. Do zberu sa zapojili žiaci z každej triedy a spoločne sa im podarilo vyzbierať
4 181 kg papiera.
Pevne veríme, že aj touto aktivitou pomáhame životnému prostrediu a našej planéte, pretože s každou tonou recyklovaného papiera sa ušetrí približne 17 stromov a 3 000 litrov vody. (Ing. J. Foltín)

Aplikácia Sanity

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prestavil novú aplikáciu s názvom Sanity.

Sanity je aplikácia pre podporu duševného zdravia. Cieľom je poskytnúť ti pomoc a podporu pri zvládaní náročného či zaťažujúceho životného obdobia. Aplikácia ti pomôže pri prežívaní ťažkostí, úzkostí a ponúkne ti stratégie, ktoré pre teba vyhodnotí ako najefektívnejšie tak, aby si dostal/a čo najviac relevantných odpovedí na všetky tvoje otázky súvisiace so zvládaním úzkostných stavov.

Aplikáciu si môžete stiahnuť zdarma na Google Play alebo App Store.

Medzníky 2. svetovej vojny

Dňa 18. mája 2023 sa žiaci 9. ročníka Alenka Gregušková, Matúš Kuruc a Andrej Sedláček zúčastnili 15. ročníka vedomostnej súťaže o druhej svetovej vojne a SNP v Podtatranskej knižnici v Poprade.
Našu školu reprezentovali veľmi úspešne. Okrem vedomostí sa žiaci prezentovali aj článkom o oslobodení našej obce, ktorí spracovali z dostupných zdrojov a webových stránok k danej téme. V prestávke súťaže žiaci SHŠ v Starom Smokovci spolu s pedagógom predniesli zaujímavé úryvky z projektu o holokauste v Poprade počas vojny. Žiaci, pedagógovia a aj organizátori podujatia – oblastná organizácia SLZPB tak strávili spolu dopoludnie plné histórie. (Mgr. M. Garajová)

Úspech našich žiakov na anglickej olympiáde!

Centrum voľného času vo Svite organizuje každoročne pre talentovaných žiakov olympiádu z anglického jazyka. Jej cieľom je testovať rečové zručnosti a jazykové schopnosti žiakov na základe učebných osnov.
Olympiáda sa tento rok konala 15. mája. Do súťaže sa zapojili títo talentovaní žiaci – v I. kategórii: Maximilián Ilavský a Patrik Nataniel Pavlík, v II. kategórii: Lukáš Omasta a Samuel Jeseňák, v lll. kategórii: Laura Majerčáková a Jakub Mihoč. Svoje jazykové kompetencie si žiaci preverili v počúvaní textu, čítaní s porozumením a gramatickom teste.
Veľmi nás teší, že sa nám medzi konkurenciou z iných škôl podarilo získať až  dve 2. miesta! V ll. kategórii si ho vybojoval Lukáš Omasta a v lll. kategórii Laura Majerčáková. Víťazom srdečne blahoželáme! (Congratulation!)
Všetkým ďakujeme za účasť a prejeme veľa chuti do ďalšieho učenia cudzích jazykov! (Mgr. Jozefína Zajacová a Mgr. Katarína Bendlová)

                                                                            

15. máj – Svetový deň atletiky

Atletika je jedna z hlavných športových disciplín, ktorá pôvodne zahŕňala prirodzené pohyby človeka – beh, skok, hod.

Dnes tu patrí:

 • beh (hladký, prekážkový, štafetový, cestný, terénny)
 • atletická chôdza
 • desaťboj
 • skok (do výšky, o žrdi, do diaľky, trojskok)
 • vrh guľou a hod diskom, hod oštepom, hod kladivom

Svetový deň atletiky vznikol pod záštitou Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) a oslavuje sa od roku 1996. Jeho cieľom je nielen podpora zdravia, ale aj aktívneho života a atletiky na celom svete. Naša škola si pripomenula tento deň a podporila ho svojím aktívnym pohybom – atletickou abecedou, štafetovými odovzdávkami, štartmi zo štartovacích blokov. (text: Mgr. T. Gemza, foto: Mgr. T. Gemza, Mgr. J. Vrbenská)

OZNAM!

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa novej vyhlášky sme povinní hlásiť počty neospravedlnených hodín obci, ktorá má od 1. 1. 2023 právomoc vystaviť zákonným zástupcom za 15 a viac neospravedlnených hodín pokutu vo výške 30 € až 331,50 € a to aj opakovane. Táto pokuta je vymožiteľná aj zo sociálnych dávok.
Pripomíname, že podľa školského poriadku má zákonný zástupca povinnosť ospravedlniť neprítomnosť žiaka v škole do 2 dní, inak sa neprítomnosť považuje za neospravedlnenú.

Preventívne prednášky

Dňa 12. mája 2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili preventívnych prednášok  na témy:

 • Šikanovanie a kyberšikanovanie
 • Nenávistné prejavy

V priestoroch našej školy prednášky viedol Mgr. Martin Jurica, pracovník MV SR z pracoviska v Prešove. Žiakom priblížil pojmy šikanovanie a kyberšikanovanie, ktoré sú medzi mládežou v poslednom období dosť časté. Hovoril im o tom, ako sa správať bezpečne a zodpovedne na internete a sociálnych sieťach. Kde a ako môžu nahlásiť šíriteľov takéhoto správania. Veľmi nebezpečné je dnes nenávistné správanie voči iným ľuďom alebo sociálnym skupinám na sociálnych sieťach. Prednáška bola doplnená o krátke videá s názornými ukážkami správania.

Žiakov prednášky zaujali, sledovali ich so záujmom a niektorí otázkami prejavovali záujem o dané témy. (text: Mgr. M. Garajová, foto: Ing. Jaroslav Foltín)

10.máj – Svetový deň Pohybom k zdraviu

Svetový deň Pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pripomíname si ho od roku 2002. Táto celosvetová iniciatíva je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o význame pravidelnej pohybovej aktivity a jej benefitoch pre zdravie. Poukazuje tiež na nedostatočnú fyzickú aktivitu ako jeden z hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení.

 Aj my sme sa v tento deň zapojili a podporili pohybom túto myšlienku. Zorganizovali sme obvodové kolo futbalu. Na hodinách telesnej a športovej výchovy sme si povedali o dôležitosti pohybu pre ľudský organizmus, o jeho výhodách. Zvyšnú časť hodiny sme venovali pohybovým hrám. Poukázali sme tiež čo má za následok nedostatok pohybu.

Za predpokladu, že je pohybová aktivita vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo má mnoho prínosov pre zdravie človeka:

 • zlepšuje činnosť srdcovo-cievneho systému
 • znižuje riziko srdcových chorôb, mozgovej príhody, cukrovky či rôznych druhov rakoviny
 • má pozitívny vplyv na pohybový aparát a správne držanie tela
 • znižuje hodnoty celkového cholesterolu, triacylglycerolov, LDL cholesterolu a napomáha k zvýšeniu koncentrácie priaznivého HDL cholesterolu
 • má priaznivý vplyv na psychické zdravie, pohodu a pod.

Aby bola pohybová aktivita efektívna, mala by pozostávať z aeróbnych aktivít (napríklad beh, turistika, bicyklovanie), silových aktivít (posilňovanie svalstva) a činností zameraných na zvyšovanie a rozvoj obratnosti a pohyblivosti. (text: Mgr. T. Gemza, foto: Mgr. M. Tekeľ, Mgr. J. Vrbenská)