10.máj – Svetový deň Pohybom k zdraviu

Svetový deň Pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pripomíname si ho od roku 2002. Táto celosvetová iniciatíva je zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o význame pravidelnej pohybovej aktivity a jej benefitoch pre zdravie. Poukazuje tiež na nedostatočnú fyzickú aktivitu ako jeden z hlavných rizikových faktorov chronických neprenosných ochorení.

 Aj my sme sa v tento deň zapojili a podporili pohybom túto myšlienku. Zorganizovali sme obvodové kolo futbalu. Na hodinách telesnej a športovej výchovy sme si povedali o dôležitosti pohybu pre ľudský organizmus, o jeho výhodách. Zvyšnú časť hodiny sme venovali pohybovým hrám. Poukázali sme tiež čo má za následok nedostatok pohybu.

Za predpokladu, že je pohybová aktivita vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo má mnoho prínosov pre zdravie človeka:

  • zlepšuje činnosť srdcovo-cievneho systému
  • znižuje riziko srdcových chorôb, mozgovej príhody, cukrovky či rôznych druhov rakoviny
  • má pozitívny vplyv na pohybový aparát a správne držanie tela
  • znižuje hodnoty celkového cholesterolu, triacylglycerolov, LDL cholesterolu a napomáha k zvýšeniu koncentrácie priaznivého HDL cholesterolu
  • má priaznivý vplyv na psychické zdravie, pohodu a pod.

Aby bola pohybová aktivita efektívna, mala by pozostávať z aeróbnych aktivít (napríklad beh, turistika, bicyklovanie), silových aktivít (posilňovanie svalstva) a činností zameraných na zvyšovanie a rozvoj obratnosti a pohyblivosti. (text: Mgr. T. Gemza, foto: Mgr. M. Tekeľ, Mgr. J. Vrbenská)

Deň víťazstva nad fašizmom – 8. máj

Májové dni sú v našej histórii pamätné aj ako dni bojov za slobodu v 2. svetovej vojne. Aj žiaci našej školy si chceli pripomenúť hrdinstvo všetkých vojakov, ktorí bojovali na frontoch najväčšej vojny v našich dejinách. Svojou bojovnosťou s nezlomnou voľou sa postavili proti nemeckému fašizmu a vybojovali pre dnešné generácie  slobodu. Pamätný deň 8. máj je dňom víťazstva nad fašizmom v roku 1945.
Naši žiaci pri tejto príležitosti navštívili miestny cintorín a pamätník Smútiaca mať. Zapálením kahancov a piestnou spomienkou si uctili pamiatku vojaka Jozefa Kajabu a ďalších hrdinov, ktorí padli  v boji za našu slobodu. (Mgr. M. Garajová)

Futbalový turnaj – McDonalds Cup

Naši žiaci a žiačky z prvého stupňa ZŠ sa zúčastnili na obvodnom kole 24. ročníka McDonalds Cupu. Turnaj sa konal vo Vikartovciach na umelom ihrisku za účasti škôl zo Šuňavy, Spišského Bystrého a Vikartoviec, naši žiaci a žiačky obsadili 4. miesto. Reprezentovali nás: Lukáš Omasta, Martin Pecha, Jerguš Stoličný, Kristián Rezník, Nina Macková, Ela Bajčičáková, Maroš Koky, Matúš Závacký. Všetkým za to patrí veľké ďakujem. (Mgr. M. Tekeľ)

Okresné kolo vo vybíjanej

Žiačky 5. – 7. ročníka našej ZŠ sa po postupe cez obvodové kolo predstavili na okresnom kole v aréne Poprad, kde súťažilo najlepších 7 škôl z okresu. Po dobrom výkone sme síce nepostúpili ďalej, ale verím, že si dievčatá užili skvelú konfrontáciu s najlepšími hráčkami a zažili atmosféru veľkej športovej haly. Len tak ďalej baby a ďakujem za skvelú reprezentáciu školy. (Mgr. M. Tekeľ)

Štúrov Zvolen – školské a okresné kolo

V piatok 28.4.2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Štúrov Zvolen. Poslaním tejto súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. V školskom kole súťažilo v dvoch kategóriách spolu 26 žiakov. Mladší žiaci prerozprávali a dokončili príbeh, starší žiaci svojimi úvahami vyjadrili svoj názor na rôzne oblasti či témy, ktoré ich zaujímajú. Najlepší sa umiestnili nasledovne:

1.kategória: 1. Jakub Mihoč 5.roč.

                    2. Alexandra Petrušková 5.roč, Martin Pohlod 4.roč.

                    3. Alexandra Osiková 6.roč., Soňa Gurecková 5.roč.

2.kategória: 1. Alexandra Šimková 7.A

                    2. Natália Bednárová 8.roč., Natália Halčinová 9.roč.

                    3. Lucia Slanináková 7.B, Nela Garajová 8.roč.

Na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 5. 5. 2023 našu školu reprezentovali Jakub Mihoč z 5.ročníka a Alexandra Šimková zo 7.A.

(text: Mgr. M. Tomková, foto: Andrej Sedláček 9. ročník)

Deň Zeme

Deň Zeme je príležitosťou na oslavu našej planéty a životného prostredia. Koná sa každoročne 22. apríla. Oslavy Dňa Zeme majú každý rok vlastnú tému a v roku 2023 je mottom „Investujte do našej planéty“. Aj naša škola sa každoročne zapája do rôznych aktivít. Zbierame papier, baterky, zubné kefky, triedime odpad, čistíme okolie školy. Tento deň sme so žiakmi strávili v prírode na čerstvom vzduchu pohybom a hrami. Poukázali sme na to, ako je pohyb dôležitý nielen pre naše zdravie, ale má aj ekologické výhody. Menej emisií zo spaľovacieho motora je tou najväčšou z nich.
Počas týždňa sme upravovali areál školy a zbierali rôzne nečistoty ako plastové fľaše, papiere a konáre, vytvárali rôzne výtvarné práce. Mladí lyžiari v rámci svojej začínajúcej prípravy do ďalšej sezóny vyzbierali odpadky na okruhu okolo Šoldova, kde počas letných mesiacov trénujú.

Nezabúdajme, že každý deň môže byť Dňom Zeme a veďme k úcte a láske k našej planéte aj svojich najbližších! (text: Mgr. T. Gemza, foto: Ing. J. Foltín, Mgr. T. Gemza, Mgr. J. Šerfelová)

20. apríl 2023 bol Dňom narcisov

Cieľom  Dňa narcisov je poukázať na problematiku boja proti rakovine a finančne prispieť na boj proti tomuto ochoreniu. V tento deň sa aj na našej škole konala zbierka na pomoc onkologicky chorým pacientom. Žiaci a zamestnanci školy prispeli finančnou čiastkou 164,16 €.
Všetkým, ktorí sa zapojili do tohto dobročinného projektu úprimne ďakujeme. (Ing. Beata Pastuchová)

Účelové cvičenie a zimné hry v prírode na Štrbskom Plese

V piatok 21. 4. 2023 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie, počas ktorého žiaci absolvovali evakuáciu školy. Následne sme sa presunuli na Štrbské Pleso, kde boli pripravené zimné hry v prírode – preteky žiakov našej školy v „Zimnom dvojboji“.
Deti si mohli vybrať z dvoch disciplín. Buď súťažili v disciplíne klzák a bežky jednotlivo, alebo v oboch disciplínach. Každému po absolvovaní trate bol započítaný čas a vytvorená výsledková listina. Pretekárom v „Zimnom dvojboji“ sa zrátali ich dosiahnuté časy v oboch disciplínach. Cieľom bolo motivovať žiakov k pohybu a stráviť pekné, slnečné dopoludnie na čerstvom vzduchu v prírode.
Prestávku pred vyhlásením výsledkov sme využili na prechádzku okolo Štrbského plesa, kde sme so žiakmi navštívili aj Pamätník hrdinov Slovenského národného povstania.
Na záver sme v každej triede vyhlásili výsledky a odmenili žiakov. Účasť bola vysoká, deti mali radosť, preto veríme, že sa Zimné hry stanú určitou tradíciou. (text: Mgr. T. Gemza, foto: Ing. J. Foltín, Mgr. M. Šteučeková, Mgr. Z. Špedelová, Mgr. L. Želonková)

Ďalšie fotky z podujatia nájdete TU.