OZNAM!

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa novej vyhlášky sme povinní hlásiť počty neospravedlnených hodín obci, ktorá má od 1. 1. 2023 právomoc vystaviť zákonným zástupcom za 15 a viac neospravedlnených hodín pokutu vo výške 30 … Continue reading

Preventívne prednášky

Dňa 12. mája 2023 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili preventívnych prednášok  na témy: Šikanovanie a kyberšikanovanie Nenávistné prejavy V priestoroch našej školy prednášky viedol Mgr. Martin Jurica, pracovník MV SR z pracoviska v Prešove. Žiakom priblížil pojmy šikanovanie a kyberšikanovanie, ktoré sú medzi … Continue reading

Štúrov Zvolen – školské a okresné kolo

V piatok 28.4.2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Štúrov Zvolen. Poslaním tejto súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie … Continue reading