Škola v prírode

26.5.2023 sa 42 žiakov z 2. – 4. ročníka vrátilo z Liptovského Jána, kde strávili 5 nezabudnuteľných dní v škole v prírode. Okrem učenia v dopoludňajších hodinách trávili čas vonku s kamarátmi rôznymi hrami, súťažami a spoznávaním okolitej prírody. Hneď v prvý deň preskúmali s čelovkou na hlave … Continue reading

Aplikácia Sanity

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prestavil novú aplikáciu s názvom Sanity. Sanity je aplikácia pre podporu duševného zdravia. Cieľom je poskytnúť ti pomoc a podporu pri zvládaní náročného či zaťažujúceho životného obdobia. Aplikácia ti pomôže pri prežívaní ťažkostí, úzkostí … Continue reading

OZNAM!

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa novej vyhlášky sme povinní hlásiť počty neospravedlnených hodín obci, ktorá má od 1. 1. 2023 právomoc vystaviť zákonným zástupcom za 15 a viac neospravedlnených hodín pokutu vo výške 30 … Continue reading