Zápis do 1. ročníka – overenie dokumentov a školskej spôsobilosti dieťaťa

Vážení rodičia, v nasledujúcich dňoch budú odoslané pozvánky na 19. 4. 2023 (podľa časového rozpisu) k overeniu dokumentov pri zápise do 1. ročníka 2023/2024 v ZŠ Štrba, ako aj overenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa. Prevzatie rozhodnutia je podmienené podpisom oboch … Continue reading