Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 3. 3. 2021

Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR upravujeme výchovno –vzdelávací proces v súlade s Ministerstvom školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne :

I. stupeň

 1. Od 3.3. 2021 prechádzajú aj žiaci  I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.
 2. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o pandemickú OČR.
 3. Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní nasledovný :
  • Ročník : Rozsah hodín výučby
  • 1. – 3. ročník – 10h / týždenne
  • 4.ročník – 12h/ týždenne
 4. vždy ráno do 8:30h budete mať web. stránke školy (3. – 5. 3. 2021) odkaz na úlohy, od 8. 3. 2021 len cez MS Teams (po prihlásení dieťaťa)  aktuálne informácie o vyučovaní v daný deň od triednej učiteľky, resp. od vyučujúcich,
 5. triedne učiteľky Vám bezodkladne doručia  upravený rozvrh a časový rozpis hodín
 6. žiaci, ktorí by potrebovali pomoc pri učení od školského špeciálneho pedagóga pri vypracovávaní úloh a aj pri učení online, môžu požiadať podľa potreby a dohody s rodičom,
 7. triedna učiteľka uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 konzultačné hodiny v týždni, počas ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby. Mimo nich výnimočne – a len po dohode s ňou,
 8. od 3.3.2021 otvárame ŠKD pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti s prevádzkou v dopoludňajších hodinách od 7. 30 – 15.30. hod., s prevádzkou ŠJ. Zabezpečia vychovávateľky ŠKD a asistentka učiteľa. Je potrebné predložiť potvrdenie od oboch rodičov / zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti.
 9. Komunikácia rodič – učiteľ môže prebiehať len počas pracovných dní v čase od 8:00h do 16:00h.
 10. Výchovné predmety – budú sa vyučovať 1x týždenne bez povinnosti pre žiakov odovzdávať úlohy. Telesná a hudobná výchova – úlohy raz za 2 mesiace.

II. stupeň

 1. Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
 2. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou, alebo na nákupe a pod..
 3. V mesiaci marec prebehnú v ročníkoch na II. stupni on–line rodičovské združenia (RZ), aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín RZ nastaví triedny/a učiteľ/ka v každom ročníku individuálne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.