Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 1. 3. 2021

          Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021návrat do škôl.

I. stupeň:
1.) Od 1. 3. 2021 pokračuje vyučovanie v ZŠ Štrba v prezenčnej forme vyučovania.
2.) Podmienkou nástupu žiakov 1. – 4.ročníka je absolvovať test na COVID 19 u jedného zákonného zástupcu žiaka.
3.) Testovanie sa bude vykonávať na dvoch miestach a v týchto termínoch:
a./ v sobotu27. 2. 2021 v čase od 9.00 hod – 17.00 hod.
    – v budove bývalých potravín Nezábudka v Štrbe (ulica SNP č. 1) a
    – v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe (Horská ul. č. 76/28)
b./  v nedeľu28. 2. 2021 v čase od 9.00 hod – 17.00 hod.
     – len v budove bývalých potravín Nezábudka v Štrbe (ulica SNP č. 1)

  1. ) Vyhlásenie o bezinfekčnosti po aktualizácii Ministerstva školstva vedy výskumu a športu bude uverejnené na webovej stránke školy, ale aj v papierovej forme pri  zadných vstupoch do budovy školy.
  2. ) 1. 3. 2021 pred nástupom žiakov 1. – 4.r. do školy sa bude vyžadovať vyhlásenie o bezinfekčnosti ZZ  a  možnosť nahliadnuť  do overenia platnosti testu na COVID 19, prípadne potvrdenia o výnimke s testovania.

       – vstupovať do budovy budú žiaci podľa harmonogramu, kde si ich následne prevezmú  tr. učitelia za dodržiavania všetkých opatrení:
              1.r.  – 7:35
              2.r.  – 7:45
              3.r.  – 7:55
              4.r.  –  8:05
       – naďalej platí, že žiak musí mať so sebou minimálne 2 ochranné  rúška
6.) Dochádzajúcich žiakov bude možné vpustiť do budovy školy po príchode autobusov – budú ich čakať triedni učitelia.
7.)Tí žiaci, ktorí nenastúpia na  prezenčnú formu vyučovania, pokračujú naďalej dištančne, ale len spôsobom zadávania a spätnej kontroly úloh. V tomto prípade, ale zákonný zástupca nemá nárok na OČR.

  1. ) Prevádzka ŠKD a ŠJ je ako pri bežnom režime školy.

9.) V prípade neúčasti žiaka/dieťaťa na vyučovaní, resp. zmene zdravotného stavu, je povinnosťou zákonného zástupcu bezodkladne informovať triedneho učiteľa/ľku.
10.) Pri neúčasti žiaka na vyučovaní, je zákonný zástupca povinný ohlásiť  jeho neúčasť vedúcej školskej jedálne do 8:00 hod.

 II. stupeň:
1.) Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.
2.)Klasifikácia žiakov za I. polrok sa posúva k 31.3.2021, žiaci teda majú viac času opraviť si známky z jednotlivých predmetov. Budú na on–line hodinách častejšie preskúšaní, treba sa i naďalej pravidelne učiť a nepodceňovať zadané povinnosti.
3.) Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá byť zastihnutý v tomto čase na prechádzke obcou, alebo na nákupe a pod.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.