Edupage – ospravedlnenky a vyhlásenia o bezinfekčnosti (platné od 10. 5. 2021)

Vážení rodičia, od 10. 5. 2021 dochádza k zmene podávaniu ospravedlneniek a vyhlásení o bezinfekčnosti dieťaťa. Ospravedlnenky a vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa je už potrebné zasielať triednemu učiteľovi elektronickou formou cez školský informačný systém Edupage. Pripájame niekoľko návodov: Návody – … Continue reading

Zápis do 1. ročníka – overenie dokumentov a školskej spôsobilosti (4. 5. 2021)

Vážení rodičia, v týchto dňoch ste obdržali pozvánku na 4. 5. 2021 (podľa časového rozpisu) k overeniu dokumentov pri zápise do 1. r. v ZŠ Štrba, ako aj overenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa. Prevzatie rozhodnutia je podmienené podpisom oboch zákonných zástupcov … Continue reading