Edupage – výpis vysvedčenia 1. polrok

Vážení rodičia žiakov 5. až 8. ročníka,

výpisy vysvedčení Vám budú odoslané v priebehu dnešného dňa 31. 3. 2021 cez systém Edupage https://zsstrba.edupage.org/.

Výpisy vysvedčení za 1. polrok nájdete v prijatej správe. Výpisy je potrebné aj podpísať, v Edupage (web/aplikácia) stačí po otvorení správy s výpisom vysvedčenia kliknúť na tlačidlo Podpísať. Triedny učiteľ dostane informáciu, že ste výpis vysvedčenia videli. Výpis si viete aj stiahnuť a pozrieť cez tlačidlo Stiahnuť.

Comments are closed.