Zmena v povinnosti nosiť rúška na základných školách

Od pondelka 4. októbra 2021 rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude … Continue reading

AG testovanie – návody

Návod na použitie pre samotestovanie: Sprievodca pre samotestovanie: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19; link na priame stiahnutie súboru: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf Návod na použitie pri samotestovaní: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 ; link na priame stiahnutie súboru: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf súčasťou sprievodcu aj návodu na použitie je QR kód, po naskenovaní ktorého sa zobrazí krátke … Continue reading

Edupage – prihlasovacie kontá pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia, Základná škola Štrba už odoslala rodičom budúcich prvákov na poskytnuté emailové adresy prihlasovacie kontá na Edupage stránku školy: www.zsstrba.edupage.org   Pomocou školského informačného systému Edupage si budete môcť prezerať známky, ospravedlňovať neprítomnosť detí v škole, sledovať udalosti a … Continue reading