Edupage – ospravedlnenky a vyhlásenia o bezinfekčnosti (platné od 10. 5. 2021)

Vážení rodičia,

od 10. 5. 2021 dochádza k zmene podávaniu ospravedlneniek a vyhlásení o bezinfekčnosti dieťaťa. Ospravedlnenky a vyhlásenia o bezinfekčnosti dieťaťa je už potrebné zasielať triednemu učiteľovi elektronickou formou cez školský informačný systém Edupage. Pripájame niekoľko návodov:

Návody – elektronické ospravedlnenky:

Ak je potrebné poslať triednemu učiteľovi potvrdenie od lekára, môžete potvrdenie odfotiť a odoslať ako prílohu správy.

Návody – vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (to je potrebné zasielať pri prerušení školskej dochádzky viac ako 3 dni):

Elektronické ospravedlnenky je potrebné zasielať do 20:00 vždy o deň vopred, ak viete, že dieťa nepríde na druhý deň do školy. Vo výnimočných prípadoch (napr. nečakaná zmena zdravotného stavu dieťaťa alebo iné dôvody) aj ráno v deň, kedy dieťa nebude v škole. O akceptovaní ospravedlnenky triednym učiteľom budete informovaní správou.

Elektronické vyhlásenia o bezinfekčnosti je tiež potrebné zasielať elektronicky do 20:00 pred dňom nástupu žiaka do školy. O akceptovaní Vyhlásenia budete rovnako informovaní aj správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na Vašom smartfóne.

Comments are closed.