Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 3. 5. 2021

 • Bezinfekčnosť predkladá zákonný zástupca za žiaka I. a II. st. ZŠ. 
 • Upozornenie! Nové vyhlásenie o bezinfekčnosti pre zákonných zástupcov nájdete tu.

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti v papierovej forme nájdete aj na všetkých vchodoch do budovy základnej školy.
 • V pondelok 3. 5. 2021 je potrebné, aby žiak doniesol už nové vyhlásenie o bezinfekčnosti.
 • Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka opätovne predkladá čestné vyhlásenie. 
 • Nástup žiakov od 3. 5. 2021:
   • I. stupeň – prezenčne
   • 5. až 7. ročník – prezenčne (adaptačné obdobie)
   • 8. až 9. ročník – prezenčne podľa rozvrhu

Harmonogram nástupu žiakov od 3. 5. 2021

– zadný vchod do budovy školy pre 1. – 5.r.

 • 1.r.    –    7.30
 • 2.r.    –    7.40
 • 3.r.    –    7.50
 • 4.r.    –    8.00
 • 7.20 –  7.30 – 5. ročník

  – zadný vchod do budovy školy pre 6. – 9.r.

 • 7:20 – 7:30 – 6. ročník
 • 7:30 – 7:35 – 7. ročník
 • 7:35 – 7:40 – 8. ročník

 

Comments are closed.