Aktualizačné vzdelávanie učiteľov 2021

Dňa 25. 10. 2021 sa uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie učiteľov, ktorého cieľom bolo uplatnenie nových technológií vo výučbe prostredníctvom programovateľných robotov Photon. Školenia sa zúčastnili všetci učitelia 1. aj 2. stupňa ZŠ. Učitelia mali možnosť naprogramovať robotov pre rôzne typy úloh … Continue reading

Recykluj a vyhraj!

Naša škola sa zaregistrovala do 19. ročníka súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s.r.o.  „Recykluj a vyhraj“. Cieľom tejto súťaže je minimalizovať odpad, viesť žiakov separáciou odpadu k ochrane životného prostredia a dávať veciam novú šancu. Súťaž prebieha vo viacerých kategóriách. Žiaci našej školy sa … Continue reading

Zmena v povinnosti nosiť rúška na základných školách

Od pondelka 4. októbra 2021 rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania. Nosenie rúšok bude … Continue reading

AG testovanie – návody

Návod na použitie pre samotestovanie: Sprievodca pre samotestovanie: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19; link na priame stiahnutie súboru: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf Návod na použitie pri samotestovaní: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 ; link na priame stiahnutie súboru: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf súčasťou sprievodcu aj návodu na použitie je QR kód, po naskenovaní ktorého sa zobrazí krátke … Continue reading