EXPERT 2020

          Dňa 28. novembra 2019 mali žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Traja žiaci našej školy  sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka medzi súťažiacimi v štyroch témach, a tým získali titul EXPERT:Daniela Jančulová (6. roč.) – v téme … Continue reading

Fašiangový karneval

          Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…s touto známou fašiangovou pesničkou vošli v deň odovzdávania výpisov vysvedčení členovia DFS Štrbianček do telocvične našej školy.  Pásmom fašiangových zvykov potešili a zabavili všetky strigy, princezné, čertov, anjelov, rôzne zvieratká, chlapcov preoblečených za ženy, dievčatá za … Continue reading

Plavecký výcvik

          V novembri naší štvrtáci úspešne absolvovali základný plavecký výcvik na plavárni vo Svite. Cieľom výcviku, ktorý prebiehal pod vedením skúsenej inštruktorky, bolo vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrať strach z vody a naučiť ich správnej technike plaveckých spôsobov kraul, … Continue reading

Majster školy

          V nedeľu 26. januára sa žiaci našej školy zúčastnili pretekov o „Majstra školy“. Jednotliví žiaci boli rozdelení do kategórií podľa roku narodenia. Každý pretekár po dobehnutí do cieľa získal účastnícku medailu. Najlepší pretekári v každej kategórií boli ocenení na stupni … Continue reading

Návšteva stolára

          V rámci hodín techniky sme spoločne 5.A a 5.B trieda navštívili stolársku dielňu u pána Hurajta v Štrbe. Vynikajúca ukážka opracovania materiálu (dreva) nám spestrila hodiny techniky. Pán Hurajt nám prakticky ukázal základné činnosti ako je rezanie, hobľovanie, brúsenie, skracovanie materiálu, pričom … Continue reading