Dochádzkový systém pre žiakov

Vážení rodičia,

dňa 2. 9. 2021 všetci žiaci dostali čipové prívesky, ktoré slúžia na evidenciu ich príchodov do školy.

Upozorňujeme žiakov, aby sa nezabudli pri východe zo šatní do tried pípnuť, následne systém Edupage zaeviduje ich príchod do školy.

Učiteľ si vie skontrolovať príchod žiakov do školy, potvrdiť jeho prítomnosť a rodič má informáciu o tom, že jeho dieťa je v škole. V prípade straty čipového prívesku je žiak/zákonný zástupca povinný uhradiť poplatok za nový prívesok. 

Čipové prívesky slúžia len na evidenciu príchodov žiakov, pri odchode sa žiaci pípať nemusia!

Comments are closed.