Majster školy

          V nedeľu 26. januára sa žiaci našej školy zúčastnili pretekov o „Majstra školy“. Jednotliví žiaci boli rozdelení do kategórií podľa roku narodenia. Každý pretekár po dobehnutí do cieľa získal účastnícku medailu. Najlepší pretekári v každej kategórií boli ocenení na stupni … Continue reading

Návšteva stolára

          V rámci hodín techniky sme spoločne 5.A a 5.B trieda navštívili stolársku dielňu u pána Hurajta v Štrbe. Vynikajúca ukážka opracovania materiálu (dreva) nám spestrila hodiny techniky. Pán Hurajt nám prakticky ukázal základné činnosti ako je rezanie, hobľovanie, brúsenie, skracovanie materiálu, pričom … Continue reading

Šaliansky Maťko

          Dňa 12.12.2019 sa na našej škole konal 27. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťažilo 18 žiakov v dvoch kategóriách.           V I. kategórii (žiaci 2.- 3. ročníka) 1.miesto získala Alexandra Petrušková (2.ročník), 2. miestoTereza Simová (3.ročník) a 3. miesto … Continue reading

Mikuláš

          6. december je vo všeobecnosti u detí túžobne očakávaný dátum. A nebolo tomu inak ani pri našich deťoch. Počas prvej vyučovacej hodiny všetky triedy navštívil Mikuláš, čert aj anjeli, ktorí deťom rozdali malé sladkosti. A aj žiaci mali jednu milú povinnosť. Ich … Continue reading

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

          27. novembra 2019 sa na Mestskom úrade v Poprade konalo okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu na ňom reprezentovala Sofia Djurbová, žiačka deviateho ročníka, ktorá bola víťazkou nášho školského kola. Na okrese síce nezískala medailovú pozíciu, ale … Continue reading