Rodičovské združenie

         Vážení  rodičia,          v situácii, ktorá momentálne pretrváva, sa v úvode školského roka  neuskutoční  plenárne rodičovské združenie.   Triedne rodičovské združenie sa uskutoční  30.9. 2020 (streda) o 16.00 hod. Za dodržiavania  hygienických a epidemiologických opatrení, by sme využili aj na voľbu … Continue reading

Aktualizované vyhlásenie o bezinfekčnosti

          Vážení rodičia,           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva aktualizované Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.           Pripomíname, že toto vyhlásenie je žiak povinný do školy priniesť v prípade, ak chýba, resp. je mimo svojej triedy 3 … Continue reading